Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (19 - 23 may 2014 y.)
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 19-23 may kunlari 1856 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 121 nusxa, avtoreferatlar -44 nomda, CD-ROM-1 ta. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 121 nusxa, gazetalar - 1569 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi 
O’zbek tilidagi kitoblar 
 
Дилором,  Нурмуҳаммад қизи
Қора кўзингман, Ватан!: шеърлар / Н. қ. Дилором.  - Тошкент: Dizayn-press, 2013.  - 148 б.  - 1000 нусха.  - ISBN 978-9943-4150-9-6: 6800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42447/2 Инв. № 2014/28-А2317
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/28-А2318
ББК 84(5Ўзб)7
 
 

Самарқандий,  Абу Лайс
Бўстонул орифин [Matn]/ А. Л. Самарқандий; тарж. Б. Муҳаммадшукур, М. Маҳдихон ўғли.  - Тошкент: Movarounnahr, 2013.  - 264 б..  - 5000 нусха.  - ISBN 978-9943-12-209-3: 8000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31854/2 Инв. № 2014/24-A1932
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1933
ББК 86.38
 


G'ulom,  Hamid
O'g'il uylantirish [Matn]: saylanma/ H. G'ulom; to'plab nashrga tayyorlovchi Sh. G'ulomov; мухаррир H. Mahmudova.  - Тошкент: Sharq, 2013.  - 368 б..  - 1000 nusxa.. - ISBN 978-9943-00987-5 (muqovada): 8500 so'm. 
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42387/3 Инв. № 2014/24-A1977
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1978
ББК 84(5O')6
 
 
Маматқулов Б.
Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш [Matn]: тиббиёт олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик/ Б.Маматқулов; Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги.  - Тошкент: Илм зиё, 2013.  - 576 б.. - 300 нусха. - ISBN 978-9943-16-158-0 (муқовада): 6500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42384/3 Инв. № 2014/24-A1938
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1939
ББК 51.1(5Ў)
 

Ўзлигингни ўрган!.  - Тошкент: Dizayn-press, 2013.  - 120 б.. - (Психологик тестлар). - 2000 нусха.  - ISBN 978-9943-4149-2-1: 6800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42435/2 Инв. № 2014/28-А2323
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/28-А2324
ББК 88
 Ingliz Tilida
 
Otfinoski,  Steven
Bram Stoker [Text]: the man who wrote dracula / S. Otfinoski.  - Canada: Scholastic Inc, 2005.  - 112p..  - (Great life stories). - ISBN 0-531-16750-X (hard cover): 13700 sum.
Bibliography: p.103-104
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15762 Инв. № 2013/145-11520
УДК 8(01)
 

Hallinan,  Val
Rhode Island [Text]/ V. Hallinan; consultants Melissa N. Matusevich, Meagan Costello; edt M. DeSousa.  - New York: Children's Press, 2009.  - 80 p..  - (From sea to shining sea). - ISBN 978-0-531-20812-0: 10000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15752 Инв. № 2013/141-11013
УДК 308(7/8)
 

Skelton,  Renee
Forecast earth [Text]: the story of climate scientist Inez Fung / R. Skelton.  - New York: Joseph Henry Press, 2005.  - 116 p..  - (Women's adventures in science). - Bibliography: p.107 - ISBN 0-531-16777-1 (hard cover): 12000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15766 Инв. № 2013/141-11021
УДК 502.3
 
 
Yolen,  Jane
How Do Dinosaurs Go to School? [Text] / J. Yolen; illustrated by Mark Teague.  - New York: The Blue Sky Press, 2007.  – 48 p.: color illustrations.  - ISBN 978-0-439-02081-7 (hard cover): 37300 sum. 
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7979 Инв. № 2013/145-11643
УДК И(Амер)
 
 

Covey D.,  Richard
Let's all be water-wise [Text]/ D.  R. Covey.  - New York: Scholastic, 2009.  - 18 p.: color illustrations.  - (Planet earth patrol series). - ISBN 978-0-545-06100-1: 4000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23886 Инв. № 2013/141-11131
2. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр Инв. № 2013/141-11132
УДК 502.3
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar