Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (12 - 16 may 2014 y.)
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 12-16 may kunlari 1821 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 135 nusxa, avtoreferatlar -84 nomda, CD-ROM-2 ta. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 101 nusxa, gazetalar - 1499 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.
 
Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tilidagi kitoblar 
 
Ёруғ келажагимизнинг асосий омили [Matn] : услубий қўлланма Фарғона вилоят Маънавият ва маърифат кенгаши; мухаррир Ф. Зоҳидов .  - Фарғона : Фарғона нашриёти , 2014 .  - 48 б. .  - 2000 нусха .  - ISBN 978-9943-4272-3-5 : 2800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42407/0 Инв. № 2014/24-A1959
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1960
ББК 66.3(5Ў)6
 

 
Файзуллоҳ,  Вафо
Азалий ғусса ёхуд фаришталар учраштирди орзуларни [Matn] : шеърлар / В. Файзуллоҳ  .  - Тошкент : Sharq , 2013 .  - 240 б. .  - 1500 нусха .  - ISBN 978-9943-00-947-9 : 4500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42398/1 Инв. № 2014/24-A1973
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1974
ББК 84(5Ў)7
 

 
Есенин,  Сергей
Безорининг кўнгил изҳори [Matn] : шеърлар / С. Есенин ; тарж. Э. Воҳидов; мухаррир 
С. Ёқубов .  - Тошкент : Adib , 2013 .  - 256 б. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-4164-4-4 (муқовада) : 4400 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31855/2 Инв. № 2014/24-A1971
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1972
ББК 84(2Рос=Рус)6


 
Норбоева М.
Инсон умри азиз [Matn] : очерк, лавҳа ва шеърлар / М. Норбоева, Б. Бойбуваева  .  - Андижон : Андижон нашриёт-матбаа , 2014 .  - 40 б. .  - 400 нусха .  - ISBN 978-9943-4138-4-9 : 3600 сўм.
 1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42394/0 Инв. № 2014/24-A2008
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A2009
ББК 84(5Ў)7


Самар,  Гули
Кеч очилган гул [Matn] : шеърлар / Г. Самар  .  - Тошкент : Истиқлол , 2014 .  - 20 б. .  - 100 нусха .  - ISBN 978-9943-308-92-3 : 3200 сўм. 
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42395/0 Инв. № 2014/24-A1996
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1997
ББК 84.(5Ў)7Ingliz Tilida
Young,  June
Energy is everywhere [Text] / J. Young ; subjekt consultant Andrew Fraknoi .  - New York : Chldren's Press , 2006 .  - 32 p. : cover illustrations .  - (Rookie Read-about science) . - ISBN 0-516-25902-4 (hard cover) : 6000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18093 Инв. № 2013/141-11085
УДК 620.92
 
 
January,  Brendan
The supreme court [Text] / B. January  .  - New York : Watts library , 2004 .  - 64 p. : cover illustrations .  - (Watts library) . - Bibliography: p.57-58 - ISBN 0-531-12294-8 (hard cover) : 6000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15741 Инв. № 2013/141-10995
УДК 342.5/342.53(4/9)Scholl J.,  Elizabeth
New Jersey [Text] / J.  E. Scholl ; consultants Melissa N. Matusevich, Patricia Vasilik ; edt M. DeSousa .  - New York : Children's Press , 2008 .  - 80p. : color illustration .  - (From sea to shining sea) . - ISBN 0-53118806-X : 10000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15749 Инв. № 2013/141-11010
УДК 308(7/8)
 
 
Otfinoski,  Steven
Stan Lee [Text] : comic book genius / S. Otfinoski  .  - Canada : Scholastic Inc , 2007 .  - 112p. .  - (Great life stories) . - Bibliography: p.103-104 - ISBN 0-531-13873-9 (hard cover) : 13700 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15761 Инв. № 2013/145-11521
УДК 8(01)
 
 
 
Falk,  Laine
What is Mount rushmore? [Text] / L. Falk  .  - New York : Children's Press , 2009 .  - 24 p. : color illustration .  - (Scholastic news nonfiction readers) . - ISBN 978-0-531-21090-1 (hard cover) : 4000 sum. 
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23873 Инв. № 2013/141-11109
УДК 72.03(103+104)
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar