Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (5 - 8 may 2014 y.)
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 5-8 may kunlari 2447 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 223 nusxa, avtoreferatlar -208 nomda, CD-ROM-3 ta. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 183 nusxa, gazetalar - 1830 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.
 
Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tilidagi kitoblar 
 
Жалилов, Сайфиддин
Икки буюк аллома [Matn] /С. Жалилов; мухаррир А. М. Шайх . - Тошкент : Movarounnahr , 2014 .  - 100 б. . - 1000 нусха . - ISBN 978-9943-12-237-6 : 6800 сўм. 
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42411/2 Инв. № 2014/24-A1928
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1929
ББК 86.384(5Ў)
 
 
 
Абдуқудусов,  Отамурод Абдуқудусович
 Касб-ҳунар педагогикаси [Matn] : дарслик /О. А. Абдуқудусов;Ўзбекистон Республикаси  олий ва  ўрта махсус  таълим вазирлиги, Ўрта махсус касб-таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш ин-ти; Ўрта махсус касб-ҳунар таълими маркази.  - Тошкент, 2012 .  - 310 б. .  - 1000 нусха: 4500 сўм. 
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42409/3 Инв. № 2014/24-A1956
ББК 74.5
 
 
Марҳабо
Афлотуннинг хотини [Matn] : шеърлар / Марҳабо.  - Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи , 2014 .  - 204 б. .  - 5000 нусха .  - ISBN 978-9943-03-557-7 : 3500 сўм. 
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42400/1 Инв. № 2014/24-A1946
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1947 
ББК 84(5Ў)6
 
 
 
Сулаймон,  Тўра
Сенсиз ёлғиз, ғариб бўлдим [Matn] : шеърлар, мақолалар, эсселар / Т. Сулаймон.  - Тошкент : Movarounnahr , 2013 .  - 400 б. .  - (Тирик сатрлар) . - 3000 нусха .  - ISBN 978-9943-12-242-0 (муқовада) : 6200 сўм. 
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42416/3 Инв. № 2014/24-A1987
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1988
ББК 84(5Ў)6
 
 
 
Нарзулло,  Икром
Вақт изи [Matn] : шеърлар / И. Нарзулло  .  - Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи , 2014 .  - 88 б. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-03-563-8 : 3200 сўм. 
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42399/2 Инв. № 2014/24-A1944
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/24-A1945
ББК 84(5Ў)7
 
 
 
Ingliz Tilida 
 
Robinson,  Sharon
Promises to keep [Text] : how Jackie Robinson changed America / S. Robinson ; book design by kristina Albertson .  - New York : Scholastic Inc. , 2004 .  - 64 p. .  - ISBN 0-439-67875-7 : 4000 sum. 
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15732 Инв. № 2013/141-11048
УДК 796.2/3
 
 
 
Hanson-Harding,  Alexandra
Texas [Text] / A. Hanson-Harding ; consultants Melissa N. Matusevich, Jeanette Larson ; edt K.  L. Parker .  - New York : Children's Press , 2008 .  - 80 p .  - (From sea to shining sea) . - ISBN 978-0-531-18809-5 : 10000 sum. 
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15746 Инв. № 2013/141-11008
УДК 308(7/8)
 
 
Ditchfield,  Christin
Clara Barton [Text] : founder of the American red cross / C. Ditchfield  .  - Canada : Scholastic Inc , 2004 .  - 112p. : color illustrations .  - (Great life stories) . - Bibliography: p.103 - ISBN 0-531-12276-X (hard cover) : 13700 sum. 
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15763 Инв. № 2013/145-11519
УДК 61/062/~
 
 
 
 
Covey D.,  Richard
What's happening to the Rain Forests? [Text] / D.  R. Covey, H.  D. Pappas  .  - New York : Scholastic , 2009 .  - 14 p. : color illustrations  .  - (Planet earth patrol series) . - ISBN 978-0-545-06103-2 : 4000 sum. 
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23890 Инв. № 2013/141-11135
УДК 502.3
 
 
 
Giles,  Andreae
Giraffes Can't Dance  [Text] / A. Giles ; illustrated by Guy Parker-Rees .  - New York : Orchard Books , 1999 .  - 48p. : color illustrations .  - ISBN 978-0-439-28719-7 (hard cover) : 37300 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7977 Инв. № 2013/145-11644
УДК И(Амер)
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar