Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (7 – 11 aprel 2014 y.)
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 7 – 11 apre kunlari 1344 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 65 nomda, avtoreferatlar -14 nusxa, CD-ROM-1 ta. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 192 nusxa, gazetalar – 1072  nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tilidagi kitoblar

Rahmonov B.S.
Inshootlar dinamikasi va zilzilabardoshligi asoslari : o'quv qo'llanma/B.S. Rahmonov, X.S. Sagdiyev, E.M. Yunusalliyev ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi   .  - Тоshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2013 .  - 288 b. .  - 300 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-610-7 (muqovada) : 7800 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-42216/3 Инв. № 2014/14-А1184
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/14-А1185
ББК 38.5ya73
 

Хўжаев,  Мансурхўжа
Тилсимотли данғара (Данғара тумани тарихидан лавҳалар) [Matn] : мақолалар, ҳикоялар, шеърлар / М. Хўжаев  .  - Фарғона : "Фарғона" нашриёти , 2013 .  - 256б. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-349-87-2 : 4000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42266/2 Инв. № 2014/14-А1228
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/14-А1229
ББК 63.3(5Ў)
 


Samig'ov N.A.
Qurilish materiallari va buyumlari [Matn] : arxitektura qurilish oliy o'quv yurtlari uchun darslik / N.A. Samig'ov ; O'z. Resp. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   .  - Тоshkent : Cho'lpon nomidagi NMIU , 2013 .  - 320 b. .  - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 316 - 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-606-0 (muqovada) : 6500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-42218/3 Инв. № 2014/14-А1168
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/14-А1169
ББК 38.3ya73
 

O'simliklarni biologik himoya qilish  [Matn] : darslik : T.1 /A.Sh. Xamrayev [и др.]; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi   .  - Тоshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2013 .  - 336b. .  - Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati: b.330-331 - 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-603-9 (muqovada) : 7000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42209/3 Инв. № 2014/14-А1182
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/14-А1183
ББК 44ya73
 


Сталин даври қатағонининг Тошкентдаги шоҳидлари: архитектура ва одамлар (йўлкўрсаткич)Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси "Қатағон қурбонлари хотираси" музейи, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси тарих ин-ти; мухаррир Б. Ҳасанов; мухаррир А. Собиров .  - Тошкент : Fan va texnologiya, 2012 .  - 110 б. .  - 500 нусха .  - ISBN 978-9943-10-849-3 : 4200 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42339/2 Инв. № 2014/18-A1554
ББК 63.3(5Ў)622-4
 


Бадриддинов,  Муҳаммадхон
Хат - хазиналар калити / М. Бадриддинов  ; мухаррир А. М. Шайх .  - Тошкент : Movarounnahr , 2013 .  - 154 б. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-12-233-8 : 6000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42355/2 Инв. № 2014/18-A1505
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/18-A1506
ББК 81.2Ўзб-03
 Сайфуддинов,  Раҳматуллоҳ
Ибратли хонадон [Matn] / Р. Сайфуддинов ; нашрга тайёрловчи Р. Сайфуддинов; мухаррир А. М. Шайх .  - Тошкент : Мовароуннаҳр , 2013. - 96 б. .  - 5000 нусха .  - ISBN 978-9943-12-223-9 : 6000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42354/2 Инв. № 2014/18-A1492
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/18-A1493
ББК 87.7
 Усмонов,  Рахматилло
Поклик ва озодалик дини / Р. Усмонов  .  - Тошкент : Movarounnahr, 2013 .  - 80 б. .  - 2000 нусха .  - ISBN 978-9943-12-234-5 : 6500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42347/2 Инв. № 2014/18-A1496
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/18-A1497
ББК 86.38 

Ingliz tilida
 
Student Encyclopedia [Teкст]:V.15 : Scientist-Tanzania/illustration Darren Awuah; edt S. MacEachern .  - New york : Scholastic Library Publishing , 2004 .  - 64p. : il. .  - (Grolier) . - ISBN 0-7172-5865-3 (hard cover) : 10000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7975/15 Инв. № 2013/145-11580
УДК 03-3
 
Santella,  Andrew
Building the New York Subway  [Text]/ A. Santella  .  - New York : Children's Press , 2007 .  - 48 p. : ill. .  - (Cornerstones of freedom. Second series) . - ISBN 978-0-516-23638-4 (hard cover) : 17000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15739 Инв. № 2013/148-11960
УДК И(Амер)
 


Landau,  Elaine
The statue of Liberty [Text] /E. Landau  .  - New York : Childen's Press , 2008 .  - 48 p. .  - (A true book) . - ISBN 978-0-531-12635-6 (hard cover) : 8000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23866 Инв. № 2013/141-11110
УДК 72.03(103+104)
 The Czech Republic and Slovakia [Text]/cartographer David Lindroth; cover photograph Bruno Barbey; edt M. Lore ; edt R. Miller .  - New york : Fodor's Travel Publication, 1997 .  - 188p. : il. .  - (Fodor's) . - ISBN 0-679-03000-X : 5000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VI-23847 Инв. № 2013/145-11539
УДК 91(069)(И)
 


Barbara A.
Animal Survivors of the Arctic [Text]/ Somervill,  A. Barbara  .  - New York : Franklin Watts, 2004 .  - 64 p. : color illustrations .  - (Watts library) . - ISBN 0-531-12204-2 (hard cover) : 8000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15767 Инв. № 2013/141-11023
УДК 619.611/612(02)
 Hock,  Peggy
Our Earth helping out [Text]/ P. Hock  .  - New York : Chi;dren's Press , 2009 .  - 24 p. : color illustrations .- (Scholastic news nonfiction readers). - ISBN 978-0-531-13831-1 (hard cover) : 4000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы ШифрP/VI-23901 Инв. № 2013/141-11113
УДК 502.3
 


Waters,  Kate
Earth in danger  [Text]/ K. Waters .  - New York : Scholastic , 2009 .  - 32 p. : color illustration .  - ISBN 978-0-545-07231-1 : 6000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23907 Инв. № 2013/141-11037
УДК 502.3
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar