Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (3-7 mart 2014 y.)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 3-7 mart 1863  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Shundan: 

- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 29 nomda kitoblarni, avtoreferatlar-175, CD-ROM-6  Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlaridan;

- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar,  134 nusxada jurnal, 1519 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tilidagi kitoblar

Ишматбеков,  Ҳомиджон
Аёлни эъзозланг [Матн]/ Ҳ. Ишматбеков; мухаррир А. М. Шайх .  - Тошкент : Мовароуннаҳр , 2013 .  - 52б. .  - Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: б.50 - 2000 нусха .  - ISBN 978-9943-12-224-6 : 2500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42262/0 Инв. № 2014/12-А991
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/12-А992
ББК 86.38

 


Xasanov B.A.
Boshqaruv hisobi [Matn]/ B.A. Xasanov, A.A. Xashimov; O'z. Resp. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi .  - qayta ishlangan va to'ldirilgan ikkinchi nashr . - Тоshkent : Cho'lpon nomidagi NMIU , 2013 .  - 310 b. .  - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 238-239 - 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-602-2 (muqovada) : 7000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-42217/3 Инв. № 2014/14-А1166
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/14-А1167
ББК 65.052.21ya73    


Arslonov Y.I.
Ichki kasalliklari : tibbiyot kollejlari o'quv qo'llanma/ Y.I. Arslonov, T.A. Nazarova, A.A. Bobomurodov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi , O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi .  - Toshkent : Ilim Ziyo , 2013 .  - 392 b. .  - 817 nusxa .  - ISBN 978-9943-16-137-5 (muqovada) : 8000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-42194/3 Инв. № 2014/12-А1037
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/12-А1038
ББК 54.1


Tursunov,  Y'oldosh
Ijtimoiy ta'minot huquqi: kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ Y. Tursunov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus talim vazirligi , O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi  .  - Тоshkent : O'qituvchi , 2013 .  - 176 b. .  - 653 nusxa .  - ISBN 978-9943-02-693-3 : 6500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-42210/3 Инв. № 2014/14-А1162
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/14-А1163
ББК 60.54   


Fitrat,  Abdurauf
Oila yoki oila boshqarish tartiblari [Matn]/ A. Fitrat ; tarj. va izohlar muallifi Sh. Vohidov; мухаррир H. Boltaboyev .  - Toshkent : Cho'lpon nomidagi NMIU , 2013 .  - 144 b. .  - 2000 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-591-9 : 5000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр N1-31831/2 Инв. № 2014/12-А1001
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/12-А1002
ББК 87.7
  Rus tilida
   

Назаров,  Мухаматали Азимович
Назначение наказания в уголовном праве Республики Узбекистан [Текст]/ М. А. Назаров  .  - Ташкент : Адолат , 2013 .  - 176 с. .  - Библиогр. с. 164-175 - 1000 экз. .  - ISBN 978-9943-394-85-8 (в пер.) : 6000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-51841/3 Инв. № 2014/14-А1232
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/14-А1233
УДК 343(С)(003)
 

 

 
Левитин,  Леонид Исидорович
Узбекистан на историческом повороте [Текст] : критические заметки сторонника Президента Ислама Каримова / Л. И. Левитин  .  - М. : Вагриус , 2001 .  - 352 с. .  - 5000 экз. .  - ISBN 5-264-00523-0 (в пер.) : 7000 сум.
1. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр VI-347164 Инв. № ИРЦ 2001-5008
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/15-1245
УДК 323(575.1)
ББК 66.3(2У)
 
 
Путеводитель по "Ленинке" [Текст]: к 150-летию Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. ЛенинаМинистерство культуры Нижегородской области, Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина; ред. Н.А. Кузнецова; ред. М.Б. Кувшинова; ред. О.Н. Лисятникова .  - Нижний Новгород : Кварц , 2011 .  - 48 с. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-5-903581-55-9 : 5000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр I-166825 Инв. № 2014/4-159
УДК 027-1
 
Мамедова,  Хавва
Ходжалы: шехиды и шахиды [Текст] : армянский терроризм как составная часть международного терроризма/ Х. Мамедова; Министерство Культуры Азербайджанской Республики; пер. Сиявуш Мамедзаде .  - Баку : Дом сказки , 2005 .  - 248 с. .  - Библиогр. : с. 246-247 - 1000 экз. .  - ISBN 9952-21-021-3 : 8000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр V-257937 Инв. № 2014/4-172
УДК 323(479.25)
 
Пак, Виктор Николаевич
Горизонты судьбы / В. Н. Пак  .  - Ташкент : Baktria press , 2013 .  - 190 с. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-4242-2-7 : 6500 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-51844/2 Инв. № 2014/8-А598
УДК 308(575.1)
 
Ingliz tilida
 
 
Hadjimichalakis G.,  Michael
Modern macroeconomics [Teкст] : an intermediate text / G.  M. Hadjimichalakis  .  - USA : Prentice-hall , 1982 .  - 670 p. .  - References: p.649 - ISBN 0-13-595074-0 : 10000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VII-15656 Инв. № 2013/127-9938
УДК 33-3
  


Student Encyclopedia [Text] : V.17 : Venus-Zoology .  - New york : Scholastic Library Publishing , 2004 .  - 64p. : il. .  - (Grolier) . - ISBN 0-7172-5865-3 (Hard cover) : 10000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7975/17 Инв. № 2013/145-11582
УДК 03-3

 
 

World of wonder earth and the universe  [Text] / edt  S. Haynes .  - New York : Children's Press , 2009 .  - 32p. : color illustrations .  - ISBN 978-0-531-24025-0 (hard cover) : 37000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7999 Инв. № 2013/145-11636
УДК 523.85
 


Nelson,  May
Use it, Reuse it [Text] : plastic / M. Nelson ; designer Amy Lam .  - New York : Scholastic , 2008 .  - 28 p. : color illustration .  - ISBN 978-0-545-15228-0 : 4000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23904 Инв. № 2013/141-11134
УДК 502.3
 


Kennedy M.,  Edward
My senator and me [Text] : a dog's-eye view of Washington, D.C. / M.  E. Kennedy; illustrated by David Small .  - New York : Scholastic Press , 2006 .  - 58p. : color illustrations .  - ISBN 0-439-65077-1 (hard cover) : 37300 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7980 Инв. № 2013/145-11641
УДК И(Амер)
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar