Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (17-21 fevral 2014 y.)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 17-21 fevral 1773  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Shundan: 

- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 131 nomda kitoblarni, avtoreferatlar-40, CD-ROM-43  Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlaridan;

- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar,  168 nusxada jurnal, 1391 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;


Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tilidagi kitoblar

Dunyo mamlakatlari [Matn] /L. Aksyonova, T. Galkina; tarj. A. Rufiyev .  - Toshkent : Davr nashriyoti, 2013. - 296б. : rangli rasmlar . - (Ensiklopediya) . - Ilova: b. 282-295 - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-401-64-8 (muqovada) : 18000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31817/4 Инв. № 2014/8-А671
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/8-А672
УДК 92

 
Саидов А.
11 француз юрист-адиблари [Matn]/тарж. Луқмонжон Исоқов; мухаррир М. Холбеков . - Toшкент :Янги аср авлоди, 2013. - 552б. .  - Иловалар: б.528-538.-Адабиётлар рўйхати: б.539-546 - 5000 нусха .  - ISBN 978-9943-27-150-0 (муқовада) : 4000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31818/3 Инв. № 2014/8-А608
ББК 84(4Фра)
67(4Фра)

Холбеков Р.О.
Бошқарув ҳисоби фанидан масалалар тўплами[Matn] : услубий қўлланма/ Р.О. Холбеков, Ш.Т. Эргашева; Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Тошкент давлат иқтисодиёт ун-ти; мухаррир Х.Д. Ахмедов . - Toшкент : Иқтосодиёт , 2013. - 100б. . - 100 нусха .  - ISBN 978-9943-4021-7-1 : 3000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42177/2 Инв. № 2014/8-А635
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/8-А636
ББК 65.290-2Hozirgi o'zbek adabiy tilida mavzulashtirilgan testlar to'plami [Matn] : akademik litsey, kasb-hunar kolleji o'quvchilari, abituriyentlar, ona tili fanidan olimpiada qatnashuvchilari uchun/тузувчи  M. Xolmurotova . - Toshkent : Yangi asr avlodi , 2013 .  - 116б. .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-27-172-2 : 2500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42179/2 Инв. № 2014/8-А603
ББК 81.2(O'zb)

Сўзлашгич 6 тилда [Matn]: рус, ўзб., ингл., нем., хитой, исп. тилларида = Разговорник на 6 языках/тарж. А. Кривостаненко; тузувчи Д. Цыпушкина .  - Тошкент : ART FLEX , 2013 .  - 480б. .  - 4000 нусха .  - ISBN 978-9943-301-83-2 : 4000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31828/1 Инв. № 2014/8-А613
УДК 81.2-4


Rus tilida     

Математика [Текст]: задачи М. И. Сканави с решениями/сост. С.М. Марач; сост. П.В. Полуносик . - Tашкент : ART FLEX, 2013 . - 448 с. .  - Библиогр. : с. 445 - 3000 экз. .  - ISBN 5-8398-0083-5, 978-9943-345-54-6 : 6000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-51828/2 Инв. № 2014/8-А667
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/8-А668
УДК 51(075.4)

 


Сборник законов, регулирующих банковскую деятельность Республики Узбекистан [Текст]Центральный банк Республики Узбекистан .  - Tашкент : Узбекистан, 2013 .  - 456 с. .  - 2000 экз. .  - ISBN 978-9943-01-703-0 (в пер.) : 8000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-51833/3 Инв. № 2014/8-А673
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/8-А674
УДК 347.4/5
Методологические вопросы разработки стратегий долгосрочного развития [Текст]/ ред. А.М. Садыкова. - Tашкент : IFMR , 2013 .  - 512 с. .  - 300 экз. .  - ISBN 978-9943-4271-0-5 (в пер.) : 12000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-51834/3 Инв. № 2014/8-А612
УДК 338(575.1)


Киклевич А.К.
Польский язык [Текст]/А.К. Киклевич, А.А. Кожинова.- 9-е изд. - Минск : ТетраСистемс , 2012 . - 368 с. .  - 2500 экз. . - ISBN 978-985-536-326-3 (в пер.) : 10000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр V-257928 Инв. № 2014/4-198
УДК 4И(Польск)


Сатвалдиева,  Эльмира Абдусаматовна
Современная анестезиология: новые направления и перспективы[Текст]: руководство (практическое) по анестезиологии и реаниматологии / Э. А. Сатвалдиева, Х. Н. Мухитдинова, В. Х. Шарипова; М-во здравоохранения Республики Узбекистан; Респ. науч. центр экстренной мед. помощи; Ташкентский ин-т усовершенствования врачей   .  - Ташкент : Узбекистан , 2013 .  - 432 с. .  - 1000 экз. .  - ISBN 978-9943-28-024-3 (в пер.) : 10000 сум.

 


Ingliz tilida

Student Encyclopedia [Text]:V.13: Olympic Games-Punctuation/illustration Darren Awuah ; edt S. MacEachern .  - New york : Scholastic Library Publishing, 2004 . - 64p. : il. .  - (Grolier) . - ISBN 0-7172-5865-3 (hard cover) : 10000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7975/13 Инв. № 2013/145-11578
УДК 03-3

Student Encyclopedia [Text]:V.6 : Economy-Food Chain /illustration Darren Awuah ; edt S. MacEachern .- New york : Scholastic Library Publishing, 2004 . - 64p. : il. .  - (Grolier) . - ISBN 0-7172-5865-3 (hard cover) : 10000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7975/6 Инв. № 2013/145-11571
УДК 03-3

Roop,  Connie
Tales of famous Americans [Text]/C. Roop, P. Roop; illustrations by Charlie Powell .- New York : Scholastic , 2007 .  - 108 p. : il. .  - ISBN 978-0-545-05737-0 : 6000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-8002 Инв. № 2013/141-11051
УДК И(Амер)

 Stanley,  Melissa

      Living: an introduction to biology [Text]/M. Stanley, G. Andrykovitch ; illustrators John M. and Judith A. Waller, Sandra McMahon . - Second editio . - California : Addison-Wesley Publishing Company, 1984. - 610p. : il. . - ISBN 0-201-16460-4 (hard cover) : 30400 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-8001 Инв. № 2013/145-11548
УДК 57Сoles,  Robert
The story of Ruby Bridges [Text]/R. Coles; illustrated by George Ford. - New York : Scholastic Press, 1995.- 34p.:color illustrations.- ISBN 978-0-590-57281-1 (hard cover) : 17800 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VIII-7982 Инв. № 2013/145-11600
УДК И(Амер)

 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar