Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (17-21 sentyabr 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 17-21 sentyabr oyida  1844 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 176 nusxada avtoreferatlar, 264 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 199 nusxada jurnal,1205 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tildagi kitoblar

Desertlar [Matn] : pazandachilik sirlari /  tuzuvchi-to’plovchi Xosiyat Rajabova   .  - Toshkent : Davr Press , 2012 .  - 96 b. .  - ISBN 978-9943-393-89-9 : 5600 so’m
1. Kitob saqlash Shifr  Inv. № 2012/97-A5052
2. Kitob saqlash Shifr  Yu-39919/3 Inv. № 2012/97-A5051
BBK 36.991  
 
 

Mustahkam oila rishtasi [Matn] : tug’ilishdan oldin... /  tuzuvchi S. A'zamova   .  - Toshkent : Yurist-media , 2012 .  - 144 b .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-37-45-9 : 5000 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-40000/2 Inv. № 2012/98-5099
2. Kitob saqlash Shifr  Inv. № 2012/98-5100
BBK 86.42

 

 

 

Ahmedova,  Halima
Shafaq ibodati [Matn] : she'rlar/   H. AHmedova  .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .  - 96 b. .  - 1500 nusxa .  - ISBN 978-9943-397-56-9 : 4800 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-39921/2 Inv. № 2012/97-A5021
2. Kitob saqlash Shifr  Inv. № 2012/97-A5022
BBK 84(5O’)6
 

 

 

Маdrahimov,  G’ayrat
Visol va xijron [Matn]/   G’. Madrahimov  .  - Toshkent : Muharrir nashriyoti , 2012 .  - 128 b .  - 1000 nusxa .  - ISBN 998-9943-25-037-6 : 3000 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-39902/1 Inv. № 2012/85-A4168
2. Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/85-A4169
BBK 84(5O’)6
 

 

 

Matkarimov,  Akramjon
Materialshunoslik [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/   A. Matkarimov, F. Ahmadjonov ; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi , O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi    ; ilmiy-uslubiy maslahatchi Bahodir Haydarov;  maxsus muharrir Odiljon Parpiyev .  - 2-nashr . - Toshkent : O'qituvchi nashriyoti , 2011 .  - 80 b .  - Bibliogr.: б.77 - 659 nusxa .  - ISBN 978-9943-02-127-3 : 4000 so'm.
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-39915/3 Inv. № 2012/85-A4084
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/85-A4085
BBK 30.3ya721
 

 

Rus tilida

С 92
Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане [Текст]  .  - Ташкент :  "Bartria press" , 2012 .  - 116 c. .  -  : 7800 с
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/134-А7917
ББК 65.9(5Ў)-56
 

 

 

Моя страна [Текст]  .  - Ташкент : Гос. науч. изд-во "Узбекистон миллий энциклопедияси" , 2012 .  - 384 с. .  -  : 19500
1. МИРЦ Шифр Инв. № 2012/126-7229
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/126-7226
3. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/126-7227
4. Н Шифр Инв. № 2012/126-7228
УДК 32
 

 

Михеева Е.В.
Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера  .  - Москва : Издательский центр "Академия" , 2009 .  - 208 с. .  -  : 47011
1. ЧЗ1 Шифр Инв. № 2012/116-6572
УДК 33

 

 

 

Мишустин М.В.
Информационно-технологические основы  .  - Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2007 .  - 360 с. .  -  : 147000
1. ЧЗ1 Шифр Инв. № 2012/116-6571
УДК 33

 

 

 

Каирмов И.А.
Дальнейшее углубление демократических реформ и формирование гражданского общества - основной критерий развития нашей страны [Текст]  .  - Ташкент : Узбекистан , 2012 .  - 292 с. .  -  : 4471
1. МИРЦ Шифр Инв. № 2012/128-7374
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/128-7372
3. ОНБ Шифр Инв. № 2012/128-7375
4. Н Шифр Инв. № 2012/128-7373
УДК 32

 

Ingliz tilida 

Ann,  Martin Bowler
All about Korea [Теxт] : Stories,songs,crafts and more  .  - Japan : Tuttle Publishing , 2011 .  - 64 p. .  -  : 48200
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7203
UDC 008

 

 

 

Min,  Jin-young
Korean grammar in use [Теxт] : Intermediate  .  - Korea : Darakwon , 2011 .  - 432 p. .  -  : 45500
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7206
UDC 80

 

 

 

Kyung-sook,  Shin
Please look after mom [Теxт]  .  - New York : Vintage books , 2012 .  - 274 .  -  : 21800
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7222
UDC 82

 

 

 

Tombs and temples [Теxт] : Second year Guidance Handbook / Dr.B.  M. H. Dr.  .  -    .  - 132 p. .  -  : 15800 s.
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/124-7116
UDC 90

 

 

 

Kenneth,  Hamilton
Liszt: Sonata in B Minor [Теxт]  .  - USA : Cambridge University Press , 1996 .  - 90 p. .  -  : 25000
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/138-8251
UDC 70

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar