Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (28 оktyabr – 1 noyabr 2013 yil)
 
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yil 28 оktyabr – 1 noyabr oyida 1986  nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 24 nomda kitoblarni, CD-ROM-7, 199 avtoreferatlarni Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlaridan;
-Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 348 nusxada jurnal, 1408 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi 
O’zbek tilidagi kitoblar 
 
Nodirxon,  Hasan
Yassaviylikka doir manbalar va "Devoni Hikmat" [Matn]/H. Nodirxon ; O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot in-ti; mas'ul muharrir Ibrohim Haqqul .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 . - 304 b . - 500 nusxa . - 9800 so'm.          
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-39997/2 Inv. ¹ 2012/97-A5027
  2. Kitob saqlash Shifr   Inv. ¹ 2012/97-A5028
BBK 83.3(5O')

O'zbek xalq maqollari [Matn] /  tuzuvchilar T. Mirzayev, A. Musoqulov, B. Sarimsoqov: mas'ul muharrir Sh. Turdimov ; O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi , Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti  .  - Toshkent : Sharq , 2012 .  - 512 b .  - 10000 nusxa .  - ISBN 978-9943-00-845-8 : 5000 so'm.            
1 Kitob saqlash Shifr Yu-39995/2 Inv. № 2012/98-5065
2 Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/98-5066
BBK 82.3(5O')


Rasulov,  Hojiakbar
Toshkent ziyoratgohlari [Matn]/   H. Rasulov ; mas'ul muharrir  S.R. Rizaev .  - Toshkent : O’zvekiston milliy ensiklapediyasi davlat ilmiy , 2012 .  - 224 b .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-07-072-1 : 5000 so’m.             
1. Kitob saqlash Shifr Yu-39992/2 Inv. ¹ 2012/98-5068
2. Xranenie (Obsh.) Shifr Inv. ¹ 2012/98-5069
BBK 85.118


Xitoy O’zbekistonliklar nigohida [Matn] /  nashrga tayyorlovchi Azimjon Po’latov  .  - Toshkent : Sharq , 2012 .  - 112 b .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-00-889-2 : 4000 so’m.             
1. Kitob saqlash Shifr Yu-39990/3 Inv. ¹ 2012/98-5075
2 Kitob saqlash Shifr Inv. ¹ 2012/98-5076
BBK 66.4(0)
Tursunov S.N.
Surxondaryo-etnografik makon [Matn] : ocherki, esse/ S.N. Tursunov, T. Pardaev, N. Maxmadiyorova ; O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus ta'lim vazirligi , Termiz davlat un-ti   .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .  - 232 b .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-397-95-8 : 10000 so’m.                 
1. Kitob saqlash Shifr Yu-39991/3 Inv. ¹ 2012/97-A5035
2 Kitob saqlash Shifr Inv. ¹ 2012/97-A5036
BBK 63.5(5O’)
 
 
Rus tilida 
 
Металлогения золота и меди в Западном Узбекистане [Текст] / гл. ред. А. А. Кустарникова, отв. ред. А. И. Усманов ; Академия наук Республики Узбекистан , Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева .  - Ташкент : Б.и. , 2012 .  - 410 с. : ил., табл. .  - 200 экз. .  - ISBN 978-9943-364-23-3 (в пер.) : 20000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51467/5 Инв. № 2012/135-А8013
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/135-А8014
УДК 553.41(575.1)
553.43(575.1)


Теоретические основы и методология локального прогнозирования месторождений полезных ископаемых [Текст] : Т. 3 : Теоретико-методологические аспекты локального прогнозирования эндогенного оруденения / Х.А. Акбаров [и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РУз , Ташкентский государственный  технический университет имени Абу Райхана Беруни    .  - Ташкент : ТашГТУ , 2011 .  - 455 с. .  - Прилож.:  14 л. ил.- Лит.: с. 468-505.- На обл.: Методология прогнозирования месторождений полезных ископаемых - 120 экз. .  -  (в пер.) : 7000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51468/5 Инв. № 2012/135-А8015
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/135-А8016
УДК 553.3/4
550.812
Курпатов,  Андрей
10 дельных вопросов. Деньги большого города [Текст]/ А. Курпатов, Ш.Абдуллаева .  - 2-е изд . - М. : Олма Медиа Групп , 2008 .  - 320 с. .  - 4000 экз. .  - ISBN 978-5-373-00318-6 : 34.133 сум.
1. ЧЗ1 Шифр V-257582 Инв. № 2012/116-6573
УДК 151.9
Даль,  Владимир Иванович
Пословицы и поговорки русского народа [Текст]/ В. И. Даль .  - М. : Эксмо , 2009 .  - 640 с. .  - (Русская классика) . - 4000 экз. .  - ISBN 978-5-699-33813-9 (в пер.) : 7800 сум.
1. Юнош-ЧЗ Шифр V-257596 Инв. № 2012/207-12716
ББК Ф9Р-5
Адилов,  Мумин Кадирович
Налоговое планирование предпринимательской деятельности [Текст]/ М.К.Адилов  .  - Ташкент : Norma , 2012 .  - 412 с. .  - (Библиотека газеты "NORMA"; Вып. 3. ) . - Прилож.: с. 361-406 - 2000 экз. .  - ISBN 978-9943-316-88-1 : 4300 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51457/2 Инв. № 2012/131-7682
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/131-7683
УДК 336.2
347.73
 

Ingliz Tilida
 
Azərbaycanca-rusca atalar sözləri və zərbi-məsəllər lügəti [Теxt] = Азербайджанско-русский словарь пословиц и поговорок : I hissə / İ. Həmidov, B. Axundov, L. Həmidova;  elmi red. K.M. Abdullayev .  - Bakı : Təhsil , 2009 .  - 560 s. .  - mənbələr: s.556-558 - 2000 tiraj .  -  : 46200 so'm.
1. ChZ3 Code  P/VII-15717 Inv. № 2012/190-11832
UDC F9С-5
Intellectual property and human development [Теxт] : current trends and future scenarios . - USA : Cambridge university press , 2011. - 397 p. .  - Appendix: p. 367-388.- Index: p. 389-397 - ISBN 978-0-521-13828-4 : 35000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15360 Inv. № 2012/124-7111
UDC 347.2
Malchow H.L.
Special relations [Теxт] : The Americanization of Britain?/H.L. Malchow  .  - Stanford : Stanford University Press , 2011 .  - 368 p. .  - Includes bibliographical references and index: p. 313-368 - ISBN 978-0-8047-7399-7 (hardcover) : 25000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15374 Inv. № 2012/138-8245
UDC 327Sage [Теxt] : societal advancement and gender equality /сhief editor Sharifah Zarah Syed Ahmad /сhief editor Sharifah Zarah Syed Ahmad . - Тashkent : Ministry of women, Family and Community Development , 2008 .  - 154 р. .  - ISBN 978-983-3252-16-9 : 3000 so'm.
1. Storage of foreign literature Code P/VI-23492  Inv. № 2012/174-10519
UDC 301.542.2
295.4
BBK 396(I)


Kang,  Hyoun-hwa
Korean picture dictionary [Техт]/ H. Kang; translated by Peter Schroepfer, Piao Wenzi, Ogoshi Naoki. - Gyeonggi-do:Darakwon,2011 . - 224 p.: 2 (CD-ROM). - Includes bibliographical references and index: p. 161-223 - ISBN 978-89-5995-761-3 (hardcover) : 48200 som.
1. ChZ3 Code P/VIII-7529 Inv. № 2012/125-7202
BBK 4(Kor)-3
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar