Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (3-7 sentyabr 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 3-7 sentyabr oyida  1878 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 67 nusxada avtoreferatlar, electron resurs (CD/DVD)-33 nusxada va 146 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 155 nusxada jurnal,1477 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tildagi kitoblar

Shuhrat
Oqqushning kenja bolasi [Matn] : hikoyalar va she'rlar/  Shuhrat .  - Тоshkent : G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi , 2011 .  - 60 b .  - 3000 nusxa .  - ISBN 978-9943-03-371-9 : 5000 so'm
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-39975/0 Inv. № 2012/90-A4541
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/90-A4542
BBK 84(O')6
 

  Olimova,  Hidoyat
Qizil olma [Matn] : ertaklar/   H. Olimova .  - Тоshkent : Sharq nashriyoti , 2012 .  - 48 b .  - 3000 nusxa .  - ISBN 978-9943-00-805-2 : 5000 so'm
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-39974/0 Inv. № 2012/90-A4539
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/90-A4540
BBK 84(5O')6
 

 Qobulov,  Eshbolta
Surxon vohasi xo’jaligi [Matn] : (XVIII-XX asr boshlarida)/   E. Qobulov ; mas'ul muharrir Vohidov Sh, Tursunov S.N. .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .- 408 b .  - 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-397-97-2 : 9800 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-39922/3 Inv. № 2012/97-A5033
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/97-A5034
BBK 65.9(5O’)
 

 Abdurahmonov,  O’rozboy
Changalzor "payg’ambari"ning halokati [Matn] : esse/   O’. Abdurahmonov ; so’zboshi A. Oripov.  - Toshkent : O'zbekiston , 2012 .  - 376 b .  - 5000 nusxa .  - ISBN 9789943-01-804-4 : 5500 so’m
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-39883/2 Inv. № 2012/88-A4347
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/88-A4348
UDK 84(5O’)6
 

 Jo'rayev,  Abdug'affor
Yuridik va jismoniy shaxslarni soliqqa tortish [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/   A. Jo'rayev ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi    ; mas'ul muharrir A. Vahobov .  - qayta ishlangan ikkinchi nash . - Тошкент : O'qituvchi NMIU , 2011 .  - 240 б .  - 564 nusxa .  - ISBN 978-9943-02-446-5 : 8000 so'm
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-39925/3 Inv. № 2012/87-А4324
2 Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/87-А4325
BBK 65.261.4ya722
 

 Rus tilida

Карагусов Ф.С.
Правовое положение коммерческих организаций по законодательству Республики Казахстан .  - Алматы  , 2012 .  - 333с. .  -  : 14200 с.           
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/113-6422
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/113-6423
УДК 34
 

 Абдуллаев Ч.А.
Западный зной .  - Москва : Эксмо , 2012 .  - 384 с. .  -  : 21727    
1. ЧЗ1 Шифр Инв. № 2012/116-6570
УДК 82
   

Правдина Н.Б.
Волшебные уроки счастья .  - Москва : Олма Медиа Групп , 2011 .  - 160 с. .  -  : 21021          
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/116-6565
УДК 31
 

 Устинова Т.В.
На одном дыхании .  - Москва : Эксмо , 2010 .  - 352 с. .  -  : 31664       
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/116-6566
УДК 82
 

Экономика Узбекистана [Текст] : Информационно-аналитический бюллетень за 2011 год .  - Ташкент  , 2012 .  - 122 с. .  -  : 5700
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/131-7692
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/131-7693
УДК 33
 

 Ingliz Tilida 

Catalogue of manuscripts of the Alisher Navoi state museum of literature .  - Tashkent : The Publishing house of the Alisher Navoi National Library of Uzbekistan , 2008 .  - 316 p. .  -  : 25000 s.             
1. Storage (Total) Code Inv. № 2012/113-6427
UDC 84
 
 

Dr. Dr.,  Aliasghar She'rdoust
Trace of time .  - Dushanbe : Shahriaran books , 2011 .  - 478 p. .  -  : 18000 s.          
1. Storage (Total) Code Inv. № 2012/113-6429
UDC 80
 

 Rion,  Metreveli
The caucasian civilization in the globalization context .  - Stockholm : CA&CC Press , 2009 .  - 88 p. .  -  : 7500 s.          
1. Storage (Total) Code Inv. № 2012/113-6430
UDC 90
 

 President of Sri Lanka Mahinda Rajapaksa [Тexт] .  -   : Udayanga Weeratunga , 2010 .  - 223 p. .  -  : 10000             
1. ChZ1 Code Inv. № 2012/119-6784
UDC 32
 
 

 Japan,China,and the Growth of the Asian International Economy,1850-1949 [Тext] : Volume 1 .  - UK : Oxford University Press , 2005 .  - 296 p. .  -  : 25000    
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7182
UDC 33

  
Elektron resurs СD-DVD

Sufism in Central Asia [Электронный ресурс] : методический материал .  - Ташкент : UNESCO; SMI Group , 2003 .  -  : 29000         
1. Хранение (Общ.) Шифр CD/И-115 Инв. № 200722
2. Хранение (Общ.) Шифр CD/И-115 Инв. № 2012/122-382
УДК 2-религия
ББК 12.21.51


Shashmaqom [Электронный ресурс] .  - Тошекнт : "Kompyuter-Osiyo" ITP , 2005 .  -  : 29000        
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/122-386
УДК 78

 Boysun bahori [Электронный ресурс] .  - Тошекнт : SMI Group , 2003 .  -  : 29000           
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/122-388
УДК 78


 Termez [Электронный ресурс] : 2500 .  - Тошекнт : CMI Innovation Firm; TCP "Computer-Asia"; UNESCO , 2011 .  -  : 29000    
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/122-381
УДК 9

 Oriental Miniatures [Электронный ресурс] : 14th-17th centuries .  - Ташкент : UNESCO; CMI Innovation Firm; Computer-Asia STP , 1998 .  -  : 29000   
1. ЧЗ3 Шифр CD/И-114 Инв. № 200723
2. Хранение (Общ.) Шифр CD/И-114 Инв. № 2012/122-390
УДК 7-искусство
ББК 18
 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar