Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (30 sentyabr - 4 оktyabr 2013 y.)
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yil 30 sentyabr - 4 оktyabr oyida 2559 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 

-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 172 nomda kitoblarni, CD-ROM-2, 327 avtoreferatlarni Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlaridan;

-Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 297 nusxada jurnal, 1864 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar 

Ўзбек тили фонетикаси [Матн] / М.М. Миртожиев ; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси , Алишер Навоий номидаги тил ва адабиёт институти  .  - Тошкент : Фан , 2013 .  - 424 б. .  - 300 нусха .  - ISBN 978-9943-19-239-3 (муқовада) : 10400 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41036/3 Инв. № 2013/54-А4023
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4024
ББК 81.2Ўзб-1Iqtisodiy tahlil nazariyasi [Matn] : o'quv qo'llanma / B.J. Xakimov [и др.] ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi , Toshkent moliya instituti .  - Toshkent  : Iqtisod-moliya , 2013 .  - 240 b. .  - 300 nusxa .  - ISBN 978-9943-13-400-3 : 7000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41050/3 Инв. № 2013/54-А4133
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4134
ББК 65.053ya7Yormatova D.Y.
Ekologik tadqiqot usullari va jihozlari [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ D.Y. Yormatova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi .  - Toshkent : Ilm Ziyo , 2012 .  - 272 б. : rasm .  - 338 nusxa .  - ISBN 978-9943-16-103-0 (muqovada) : 8000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41041/3 Инв. № 2013/54-А4071
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4072
ББК 20.1ya722

Shennayev X.
O'zbekiston sug'urta bozori [Matn] : o'[quv qo'llanma/  X. Shennayev ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; Toshkent moliya instituti .  - Toshkent : Iqtisod-Moliya , 2013 .  - 264 б. .  - Foydalangan adab.: b. 258-259 - 100 nusxa .  - ISBN 978-9943-13-408-5 : 7500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41023/2 Инв. № 2013/54-А4087
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4088
ББК 65.27(5O')


Sapayev,  Mamatkarim Soliyevich
Aloqa qurilmalarininq elektr ta'minoti [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ M. S. Sapayev, U. T. Aliyev, F. M. Qodirov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus kasb ta'limi markazi .  - Toshkent : Iqtisod-Moliya , 2012 .  - 264 b. .  - 197 nuxsa .  - ISBN 978-9943-13-382-2 (muqovada) : 8700 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41039/3 Инв. № 2013/54-А4085
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4086
ББК 32.88ya722


На русском

Энциклопедия для детей [текст] : Т. 4. : Геология /сост. С.Т. Исмаилова .  - Москва : Аванта+ , 1995 .  - 624 с. : ил. .  -  : 16.120 сум
1. СФ Юнош. отд. Шифр VII-41941/4 Инв. № ИРЦ 2000-256
2. Юнош-ЧЗ Шифр Инв. № 2013/96-7565
ББК 26.3Энциклопедия для детей [текст] : Т. 19. : Экология / глав. ред. В.А. Володин .  - Москва : Аванта+ , 2001 .  - 448 с. : ил. .  -  : 28.105 сум
1. СФ Юнош. отд. Шифр VII-41941/19 Инв. № ИРЦ 2001-497
2. Юнош-ЧЗ Шифр L-20.1 Инв. № 2013/96-7570
ББК 20.1Энциклопедия для детей [Текст] : Т. 22 : Информатика / гл.ред. Е. Хлебалина; вед. науч. ред. А. Леонов.  - М. : Аванта+ , 2004 .  - 624 с. : ил .  - Указ. терминов: с. 611-613 - 10000 экз .  - ISBN 5-94623-040-9(т.22) (в пер.) : 25800 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VII-42019 Инв. № 2012/53-2510
УДК 002.5/6(03)Энциклопедия для детей [Текст] : Т. 23 : Универсальный иллюстрированный энциклопедический словарь / ред.  Е.А. Хлебалина ; ред. Д.И. Люри .  - Москва : Аванта + , 2003 .  - 688 с. : ил. .  - 45 000 экз. .  - ISBN 5-94623-046-8 (В пер.) : 67437 сум
1. Юнош-ЧЗ Шифр VII-41941/23 Инв. № 2013/96-7600
УДК 03


Энциклопедия для детей [Текст] : Т. 17 : Химия / ред.  В.А. Володин .  - Москва : Аванта + , 2000 .  - 640 с. : ил. .  - 50 000 экз. .  - ISBN 5-8483-0027-5 (В пер.) : 67437 сум
1. Юнош-ЧЗ Шифр VII-41941/17 Инв. № 2013/96-7598
УДК 54(03)


На английском языке   

Sutton,  Peter
The politics of suffering [Теxт] : Indigenous Australia and the end of liberal consensus/   P. Sutton  .  - New Editio . - Carlton : Melbourne University publishing , 2011 .  - 280 p. .  - Includes bibliographical references and index: p. 224-276 - ISBN 978-0-522-85871-6 : 72000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15375 Inv. № 2012/138-8246
UDC 32(4/9)


Information economy report 2010 [Теxt] : ICTs, Enterprises and poverty alleviation / United nations conference on trade and development  .  - New York : United Nations Publications , 2010 .  - 154 p. .  - References: p.112-124.-Statistical annex: p.126-147 - ISBN 978-92-1-112809-3 : 3000 so'm.
1. Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VIII-7556 Инв. № 2012/159-9849
УДК 339.9


Nesgovorova V.
Learn English (Part III) [Matn] /  V. Nesgovorova  .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .  - 128 b. .  - 4000 nusxa - ISBN 978-9943-389-68-7 : 7000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр N1-31690/4/3 Инв. № 2012/176-A10786
УДК 4И(Англ.) (075.2)
ББК 81.2Англ


Handbook on population and housing census editing  [Теxt] : Revision 1/ Department of Economic and Social Affairs , Statistics Division .  - New York : United Nations Publications , 2010 .  - 178 p. .  - (Studies in methods ; No.82/Rev.1) . - References: p.175-178 - ISBN 978-92-1-161530-2 : 3000 so'm.
1. Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VIII-7555 Инв. № 2012/159-9869
УДК 312

Azərbaycanca-rusca atalar sözləri və zərbi-məsəllər lügəti [Теxt] = Азербайджанско-русский словарь пословиц и поговорок : I hissə / İ. Həmidov, B. Axundov, L. Həmidova ;  elmi red. K.M. Abdullayev .  - Bakı : Təhsil , 2009 .  - 560 s. .  - mənbələr: s.556-558 - 2000 tiraj .  -  : 46200 so'm.
1. ChZ3 Code  P/VII-15717 Inv. № 2012/190-11832

UDC F9С-5 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar