Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (27-31 avgust 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 27-31 avgust oyida  2078 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 188 nusxada avtoreferatlar va 89 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 141 nusxada jurnal,1660 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tildagi kitoblar

Qutlug’ dargoh [Matn] : (Guliston davlat universiteti tarixi) / A. Eminov [i dr.] ; O’zbekiston Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi , Guliston davlat universiteti   ; Eminov A. Mirhaydarov . - Guliston : Ziyo nashriyoti , 2012 .  - 360 b .  - 530 nusxa .  - ISBN 978-9943-384-30-9 : 4800 so’m;          
1. Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/94-A4852
2. Kitob saqlash Shifr Yu-39909/3 Inv. № 2012/94-A4853
BBK 74.58
 

 

Shayx,  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf
Mukammal saodat yo’li [Matn]/   M. S. M. Yu. Shayx .  - Toshkent : Sharq , 2012 .  - 448 b .  - 8000 nusxa .  -  : 18 400 so’m
1. Kitob saqlash Shifr Yu-39905/3 Inv. № 2012/90-A4567
2. Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/90-A4568
BBK 86.38
 

Azizov M.A.
Umumiy gigiyena va ekologiya [Matn] : tibbyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma/  M.A. Azizov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim markazi    .  - ikkinchi nash . - Тоshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi nashriyot uyi , 2011 .  - 280 b .  - 485 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-448-6 : 8000 so'm
1. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/85-A4115
2. Kitob saqlash Shifr   Yu-39918/3 Inv. № 2012/85-A414
BBK 51.20ya722

Hiylagar bedana  [Matn] : o'zbek xalq ertaklari /  tuzuvchi A. Hasanov  .  - Toshkent : O'qituvchi , 2012 .  - 160 b .  - (Ertaklar yaxshilikka yetaklar) . - 10000 nusxa .  - ISBN 978-9943-02-470-0 : 5000 so'm
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-39934/3 Inv. № 2012/88-A4337
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/88-A4338
BBK 82/3(5O')

 
Ayubova,  Indiraxon Xamidovna
Atrof-muhit sifat analizi va monitoringi [Matn] : oliy o'quv yurtlari uchun/   I. X. Ayubova, M.N. Musayev, I.A. Jamgaryan ; O'zbekiston Respulikasi Oliy va o'rta maxsus ta'kim vazirligi    .  - Тошкент : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2011 .  - 256 б .  - 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-411-0 : 7000 so'm              
1. . Kitob saqlash Shifr   Yu-39887/2 Inv. № 2012/87-А4332
2. . Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/87-А4286
BBK 20.18ya73

 Rus tilida

Литература [Текст] : учебное пособие для проф. колледжей с рус. яз. обучения / Н.М. Миркурбанов [и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РУз , Центр среднего специального профессионального образования РУз   ; отв. ред. Н.М. Миркурбанов .  - Тошкент : Чулпан , 2011 .  - 416 с. .  - Прилож.: с. 403-413 - 953 экз. .  - ISBN 978-9943-05-454-7 (в пер.) : 8000 сум.             
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51360/3 Инв. № 2012/85-А4112
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4113
ББК 8РСИ(075)

 Пулатова М.Т.
Время не ждёт [Текст] : стихи/  М.Т. Пулатова .  - Тошкент : Янги аср авлоди , 2011 .  - 40 с. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-08-751-4 : 3000 сум.           
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51405/0 Инв. № 2012/88-A4365
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/88-A4366
ББК Узб2
  

Основы ювенальной юстиции [Текст] / Ш.М. Асьянов [и др.] ; Национальная ассоциация негосударственных некомерческих организаций Узбекистана   ; Центр изучения правовых проблем    ; отв. ред. Ш.М. Асьянов .  - Ташкент : Art Flex , 2012 .  - 296 c. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-343-23-2 : 4000 сум.                
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51371/2 Инв. № 2012/85-A4147
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4148
УДК 343.121.5
343.224.1

 Ата-Мирзаев О.Б.
Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект [Текст]/  О.Б. Ата-Мирзаев, В.Л. Гентшке, Р.Х. Муртазаева .  - Ташкент : Янги аср авлоди , 2011 .  - 252 с. .  - Прилож.: с. 208-237.- Лит.: с. 238-250 - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-08-769-9 (в пер.) : 5000 сум.       
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/86-A4186
2. Хранение (Общ.) Шифр У-51380/2 Инв. № 2012/86-A4185
УДК 312(575.1)

 Новое в налоговом законодательстве. 2012 год [Текст] .  - Ташкент : Norma , 2012 .  - 480 с .  - (Библиотека газеты "Норма" ; вып.1) . - Прилож.: с. 373-458 - 3000 экз .  - ISBN 978-9943-316-78-2 : 15300 сум.           
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51041/2 Инв. № 2012/25-А1196
2. Хранение (Общ.) Шифр Н-347 Инв. № 2012/25-А1197
3. Хранение (Общ.) Шифр Н-347 Инв. № 2012/44-1984
4. Хранение (Общ.) Шифр L-67.99(2У)2 Инв. № 2012/44-1985
5. Хранение (Общ.) Шифр Н-347 Инв. № 2012/44-1992
6. Хранение (Общ.) Шифр Н-347 Инв. № 2012/44-1993
7. Хранение (Общ.) Шифр Н-347 Инв. № 2012/57-2783
УДК 347.73

Ingliz Tilida 

Kim,  Choon Mee
Harmonia Koreana [Текст] : A short history of 20th-century Korean music : 3 Contemporary Korean Arts Series .  - Korea : Hollym , 2011 .  - 128 p. .  -  : 28300      
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7211
UDC 008
  

Kim,  Jung-rak
Diaspora [Текст] : Korean Nomadism : 2 Contemporary Korean Arts Series .  - Korea : Hollym , 2011 .  - 160 p. .  -  : 28300    
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7212
UDC 008
  

Yim,  Seock-jae
City as Art [Text] : 100 Notable works of architecture in Seoul : 4 Contemporary Korean Arts Series .  - Korea : Hollym , 2011 .  - 232 p. .  -  : 28300
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7213
 UDC 008 

 Steven K.,  Vogel
Japan Remodeled [Text] : A volume in series .  - USA : Cornell University Press , 2006 .  - 254 p. .  -  : 43000              
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7210
UDC 32
 

Choi,  Jung-wha & Lim Hyang-ok
This is Korea [Text] : All you ever wanted to know about Korea .  - Korea : Hollym , 2011 .  - 200 p. .  - 
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7209
UDC 008

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar