Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (6-17 avgust 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 6-17 avgust oyida  3284 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 110 nusxada avtoreferatlar va 211 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 205 nusxada jurnal, 2758 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tildagi kitoblar

Yo’ldosh,  Qozoqboy
Yo’l odami [Matn] : Azim Suyuning insoniy va ijodiy qiyofasiga chizgilar/   Q. Yo’ldosh .  - Toshkent : Muharrir , 2011 .  - 142 b. .  - ISBN 978-9943-342-63-7 : 5000 so’m.              
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-40027/2 Inv. ¹ 2012/49-A2290
2. Kitob saqlash Shifr N-O’z2/Q 65 Inv. ¹ 2012/49-A2291
3. Yunosh-ChZ Shifr Inv. ¹ 2012/119-6776
4. ChZ1 Shifr Inv. ¹ 2012/119-6775
                         BBK 84(5O’)6

Azim Suyun zamondoshlari nigohida [Matn] /  mas'ul muharrir Hamidulla Boltaboev  .  - Tosheknt :
Mumtoz so'z , 2012 .  - 292 b. .  - 125 nusxamas' .  - ISBN 978-9943-398-57-3 : 13000 so’m.         
1. ChZ1 Shifr Yu-40023/4 Inv. ¹ 2012/119-6781
 BBK 83.3(5O’)6

To’ychiboev B.
Zominning til qomusi [Matn]/  B. To’ychiboev, Q. Qashqirli .  - Toshkent : Akademnashr , 2011 .  - 400 b .  - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-397-62-0 (muqovada) : 6000 so’m.    
1. Kitob saqlash Shifr Inv Yu-38992/2 Inv. ¹ 2012/19-A845
2. ChZ1 Shifr Inv. ¹ 2012/19-A846
3. Yunosh-ChZ Shifr Inv. ¹ 2012/119-6780
4. ChZ1 Shifr Inv. ¹ 2012/119-6779
                         UDK 37
                         BBK 81.O’zb

Navbahorda gul kabi... [Matn] : uyg’ur mumtoz she'riyatidan namunalar /  tarjimon: Murod Hamroev, tuzuvchi Murod va FarHod hamroevlar  .  - Toshkent : Ma'naviyat , 2012 .  - 152 b .  - 3000 nusxa .  - ISBN 978-9943-04-168-4 : 5000 So’m.                  
1. Kitob saqlash Shifr Inv N1-31525/2 Inv. ¹ 2012/29-A1324
2 Kitob saqlash Shifr Inv. ¹ 2012/29-A1325
3 Kitob saqlash Shifr H-C(Uyg)2 Inv. ¹ 2012/73-3584
4. Kitob saqlash Shifr H-C(Uyg)2 Inv. ¹ 2012/73-3585
                         5. Kitob saqlash Shifr L-84.5 Inv. ¹ 2012/29-A1325
                         BBK 84(5O’)6
     
Paratov,  O'ktam
O'zbekiston tabiati [Matn] : o'simliklar/   O. Paratov, A. Bahromov, A. Yuldashev .  - Toshkent : Sharq , 2011 .  - 192 b .  - Bibliogr.: s. - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-00-605-8 : 22000 so'm                   
1 Kitob saqlash Shifr Yu-39980/4 Inv. ¹ 2012/90-A4561
2. Kitob saqlash Shifr AR-1500/2012 Inv. ¹ 2012/90-A4562
BBK 20.1


Rus tilida

Перкова М.Г.
Вишневое счастье [Текст] : сборник стихотворений/  М.Г. Перкова .  - Ташкент : Tafakkur , 2012 .  - 40 c. .  - 50 экз. .  - ISBN 978-9943-24-052-0 : 4000 сум.                   
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257558 Инв. № 2012/87-А4243
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/97-А5043
ББК Р2-1

Распэ Р.Э.
Приключения барона Мюнхаузена [Текст] : рассказы/  Р.Э. Распэ .  - Ташкент : Янги аср авлоди , 2011 .  - 56 с. .  - 2000 экз. .  - ISBN 978-9943-08-760-6 : 4000 сум.                   
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257561 Инв. № 2012/88-A4381
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/88-А4382
ББК И(Нем)

Сайдахмедов Р.Х.
Наноструктурные покрытия и современные методы обработки материалов [Текст]/  Р.Х. Сайдахмедов, К.К. Кадырбекова, А.И. Камардин ; М-во высшего и среднего специального образования РУз , Ташкентский государственный  технический университет имени Абу Райхана Беруни , Андижанский машиностроительный институт   ; отв. ред. Э.О. Умаров .  - Ташкент : Фан , 2012 .  - 200 с. .  - Прилож.: с. 179-197 - 100 экз. .  - ISBN 978-9943-19-191-4 (в пер.) : 6000 сум.   
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257554 Инв. № 2012/87-А4251
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/87-А4252
                        УДК 621.793.7
                        669.28

Гар М.
Тень богомола [Текст] : стихотворения/  М. Гар .  - Ташкент : Издательско-полиграфический творческий дом имени Гофура Гуляма , 2011 .  - 136 с. .  - 1000 экз. .  - ISBN 978-9943-03-400-6 : 4500 сум.                   
1. Хранение (Общ.) Шифр IV-8868 Инв. № 2012/85-A4145
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4146
ББК Р2-1

Мир, сотканный из цветов. Шоира Кузиева [Текст] : каталог работ Шоиры Кузиевой .  - Ташкент : San'at , 2012 .  - 48 с. : ил. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-388-19-2 : 10000 сум.                
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51354/5 Инв. № 2012/87-А4257
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4181
3. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4182
ББК Щ143(257У)-8

Окулич И.П.
Правоведение  [Текст] : учебное пособие для студ. вузов/  И.П. Окулич, Н.С. Конева .  - Челябинск : РЕКПОЛ , 2007 .  - 362 с. .  - Библиогр.: с. 360-361 - ISBN 978-5-87039-187-8 : 7000 сум.                   
1. ХР Шифр V-255744 Инв. № 2008/74-6857
2. ХР Шифр Инв. № 2008/74-6858
3. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/87-А4253
4. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/87-А4254
                         УДК 340

Бадалов Ф.Б.
Реакция наследственно-деформируемых систем на случайные воздействия [Текст]/  Ф.Б. Бадалов, А. Абдукаримов ; М-во высшего и среднего специального образования РУз , Ташкентский государственный  технический университет имени Абу Райхана Беруни   .  - Ташкент : Фан , 2011 .  - 216 с. .  - Лит.: с. 202-211 - 100 экз. .  - ISBN 978-9943-09-368-3 : 7000 сум.                
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257559 Инв. № 2012/87-А4234
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/87-А4235
УДК 62:519.216

Artes Liberales I [Текст] : международный лит.-худож. альманах: поэзия и проза /  сост. А. Муртазаев, Г. Рез; гл. ред. С. Ким  .  - Тaшкент : Tafakkur , 2012 .  - 216 c. .  - (Социальная сеть "Дсвалия"- страна гармонии и творчества) . - 200 экз. .  - ISBN 978-9943-24-051-3 : 3500 сум.                   
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-A4103
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 202/85-А4104
3. Хранение (Общ.) Шифр V-257557 Инв. № 2012/85-А4103
ББК РС
 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar