Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (30 iyuldan 3 avgust 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 30 iyuldan 3 avgustgacha 2067 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 67 nusxada avtoreferatlar va 56 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 105 nusxada jurnal, 1839 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;


Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tildagi kitoblar

Nodirxon,  Hasan
Yassaviylikka doir manbalar va "Devoni Hikmat" [Matn]/   H. Nodirxon; O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot in-ti; mas'ul muharrir Ibrohim H aqqul.  - Toshkent: Akademnashr, 2012.  - 304 b.  - 500 nusxa.- : 9800 so'm.
 
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-39997/2 Inv. ¹ 2012/97-A5027
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. ¹ 2012/97-A5028
BBK 83.3(5O')

 

O'zbek xalq maqollari
[Matn]/ tuzuvchilar T. Mirzayev, A. Musoqulov, B. Sarimsoqov: mas'ul muharrir Sh. Turdimov; O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi, Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti.  - Toshkent: Sharq, 2012.  - 512 b. - 10000 nusxa.- ISBN 978-9943-00-845-8: 5000 so'm.           

1. Kitob saqlash Shifr Yu-39995/2 Inv. № 2012/98-5065
2. Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/98-5066
BBK 82.3(5O')

 

Rasulov,  Hojiakbar
Toshkent ziyoratgohlari [Matn]/ H. Rasulov; mas'ul muharrir S.R. Rizaev. - Toshkent: O’zvekiston milliy ensiklapediyasi davlat ilmiy, 2012.  - 224 b.  - 1000 nusxa. - ISBN 978-9943-07-072-1: 5000 so’m.            

1.Kitob saqlash Shifr Yu-39992/2 Inv.¹ 2012/98-5068
2.Xranenie (Obsh.) Shifr Inv. ¹ 2012/98-5069
BBK 85.118

 

 

Xitoy O’zbekistonliklar nigohida
[Matn]/nashrga tayyorlovchi Azimjon Po’latov. - Toshkent: Sharq, 2012. - 112 b. - 1000 nusxa. - ISBN 978-9943-00-889-2 : 4000 so’m.            

1. Kitob saqlash Shifr Yu-39990/3 Inv.¹ 2012/98-5075
2. Kitob saqlash Shifr Inv.¹ 2012/98-5076
BBK 66.4(0)

 

 

 Tursunov S.N.
Surxondaryo-etnografik makon [Matn]: ocherki, esse/ S.N. Tursunov, T.Pardaev, N.Maxmadiyorova; O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus ta'lim vazirligi, Termiz davlat un-ti. - Toshkent: Akademnashr, 2012. - 232 b. - 1000 nusxa. - ISBN 978-9943-397-95-8 : 10000 so’m. 
         
1.Kitob saqlash Shifr Yu-39991/3 Inv.¹ 2012/97-A5035
2.Kitob saqlash Shifr Inv.¹ 2012/97-A5036
BBK 63.5(5O’)
 

Rus tilida 


Первичная переработка винограда в Узбекистане
[Текст]: методическое пособие/ М.М.Мирзаев [и др.]; отв. ред. С.Я.Исламов.- Ташкент: Фан, 2011. - 80 с.: 4 вкл. цв. ил..- Лит.: с. 75-77 - 100 экз..  - ISBN 978-9943-19-151-8: 3000 сум.            

1.Хранение (Общ.) Шифр У-51387/2 Инв. № 2012/75-А3721
УДК 634.8 663.2

 

 

Пособие для дипломатов и работников консульств о том, как оказывать помощь и ззщищать прав жертв торговли людьми
[Текст]/графич. дизайн и ил. Малин Кальсен.- Тошкент: BAKTRIA PRESS, 2012.- 88 с.: ил. .- 500 экз. .- ISBN 978-9943-4008-3-2: 5800 сум.      

1.Хранение (Общ.) Шифр VII-42045 Инв. № 2012/97-А5029
2.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/97-А5030
УДК 327
343.4

 
Производство строительных материалов и изделий с использованием отходов промышленности
[Текст]: сборник трудов I научно-практического семинара с участием иностранных специалистов, 9-10 ноября 2011 года/  ред. Д. Н. Саъдуллаева; М-во высшего и среднего специального образования РУз; Госархитектстрой Республики Узбекистан, Ташкентский архитектурно-строительный институт; АК "Узстройматериалы" Республики Узбекистан; ООО "Строительные материалы - наука и технология".- Ташкент: ТАСИ, 2011.- 322 с. .- (Ташкентскому архитектурно-строительному институту 20 лет). - : 4000 сум.
   
1.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/88-A4345
2.Хранение (Общ.) Шифр У-51388/2 Инв. № 2012/88-A4346
УДК 691.002(575.1)

 Сейитниязова Д.
Мои дорогие землячки [Текст]/ Д.Сейитниязова; ред. А.Шарапов. - Тошкент: Akademnashr, 2012. - 144 с. : 8 вкл. л. фото .- 500 экз. .- ISBN 978-9943-389-12-0: 5800 сум.
                 
1.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/87-А5042
2.Хранение (Общ.) Шифр У-51422/2 Инв. № 2012/97-А5041
3.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/97-А5042
УДК 323(575.1)
ББК 396(С)-22

 

Материалы форума молодых ученых-экономистов
[Текст]/ под общ. ред. А.М.Садыкова; науч. ред. М.П.Нарзикулов. - Ташкент: Baktria press, 2012. - 380 c. .- Текст на рус., узб. и англ. яз. - 300 экз. . - ISBN 978-9943-4008-9-4 (в пер.): 6000 сум.              

1.Хранение (Общ.) Шифр У-51420/3 Инв. № 2012/98-А5070
2.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/98-А5071,
3.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/98-А5072
4.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/98-А5071
УДК 33(063)

Ingliz tilida  

 College handbook, 2012
[Теxт].- New York: CollegeBoard, 2012. - 2296 p. . – College handbook - ISBN 978-0-87447-967-6: 60 000 so'm.              
1.Storage (Total) Code P/VIII-7519 Inv. № 2012/63-3055
UDC (373:331.86)(I)

 

 

 

Green S.W.
New Gre [Теxт]: Graduate record examination/ S.W.Green, I.K. Wolf.- 19th ed. - New York: Barron's, 2011. - 526 p. .- New Gre - ISBN 978-0-7641-4616-9 : 40 000 so'm.          

1.Storage (Total) Code P/VIII-7517 Inv. № 2012/63-3051
UDC 378-378.9(I)

 

 

Sharpe J., Pamela
Practice Exercises for the TOEFL [Теxт] : Test of english as a foreign language/ J.P.Sharpe.- 7th ed. - New York: Barron's, 2011. - 572 p.: 4 (CD-ROM). – Practice Exercises for the TOEFL - ISBN 978-1-4380-7033-9: 65000 so'm.
                   
1. Storage (Total) Code P/VIII-7520 Inv. № 2012/63-3054
UDC 378-378.9(I)

 

  

Samarqand
[Теxт]: Samarcande: masterpieces of Central Asia/ ed. А.Аrapov; trans. in eng. F.Xametgaleev, L.Belokon; trans.in French K.Kuzmin. - Tashkent: SMI-ASIA, 2011. - 112 p. . - 2000 ed. . - ISBN 978-9943-17-042-1: 20000 so’m.              

1.Storage (Total) Code P/VII-15328 Inv. № 2012/88-A4431
2.Storage (Total) Code Inv. № 2012/88-A4432
UDC 72.03(575.1-25)
 

 

 Atlas of ore deposits models of Uzbekistan
[Текст] / R.H.Mirkamalov [и др.]; State Committee of Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources, "Scientific-research Institute of Mineral Resources"; ed. board.: I.B.Turamuratov and other. - Tashkent: GP "NIIMR", 2010 .  - 100 p. .  - ISBN 978-9943-364-15-8 (hardcover) : 70000 so'm.
                   
1.Storage (Total) Code Р/VIII-7526 Inv. № 2012/40-A1708
2.Storage (Total) Code Inv. № 2012/40-A1709
UDC 553.3/4.08(084)(575.1)

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar