Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (24-28 iyun 2013 y.)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yil 24-28 iyun oyida 1976 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 20 nomda kitoblarni, 5 avtoreferatlarni Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlarida;
 
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 101 nusxada jurnal, 1850 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;


Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tilidagi kitoblar

Туғчи,  Камолиддин
Кўчадан келган бола [Матн]/   К. Туғчи, М. Алимова .  - Тошкент : Yurist-media markazi , 2012 .  - 234 б. .  - ISBN 978-9943-387-55-3 : 8500 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр N1-31739/2 Инв. № 2013/56-А4263
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4264
ББК 84(5Тук)Айсаров,  Эргашали
Ажиналар тўйи [Матн] : қиса ва ҳикоялар/   Э. Айсаров.  - Andijon  : Andijon nashriyot-matbaa , 2013 .  - 76 б. .  - (Муаллифнинг биринчи китоби) . - ISBN 978-9943-331-98-3 : 2800 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41084/2 Инв. № 2013/56-А4261
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4262
ББК 84(5Ў)7


Yunusova S.T.
Kon avtomatikasi [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/  S.T. Yunusova ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi.  - Toshkent : DAVR nashriyoti , 2012 .  - 72 b. : il .  - ISBN 978-9943-4018-22 : 4000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41098/2 Инв. № 2013/56-А4169
2. Хранение (Общ.) Шифр Y-92 Инв. № 2013/56-А4170
ББК 33.1ya722

Vatan haqida sherlar [Matn] : to'plam.  - Toshkent : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti , 2012 .  - 88 b. .  - ISBN 978-9943-07-173-5 : 2000 cўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41085/2 Инв. № 2013/58-А4566
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/58-А4567
ББК 84(5O')6Каримова,  Марҳабо
Кампирга совчи келди [Матн] : шеърлар/   М. Каримова .  - Тошкент : Yurist-media markazi , 2013 .  - 70 б. .  - ISBN 978-9943-4127-3-6 : 2600 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4243
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4244
ББК 84(5Ў)6

 Rus tilida 

Абдурашидов К.С.
Инженерные проблемы архитектурных памятников [Текст]/  К.С. Абдурашидов, Ф.Р. Кабулов, Б.К. Рахманов ; М-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан , Ташкентский архитектурно-строительный институт ; ред. М.М. Мирсаидов .  - Ташкент : Фан , 2011 .  - 352 с. : ил. .  - 100 экз. .  - ISBN 978-9943-19-133-4 (в пер.) : 6000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4196
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4197
3. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4280
4. Хранение (Общ.) Шифр У-51236/3 Инв. № 2012/47-A2207
5. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/47-A2208
УДК 72.025.4(575.1)
72.078
624.01

Туйчибоев Н.С.
Теория эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в управлении компанией [Текст]/  Н.С. Туйчибоев ; М-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан ; Андижанский машиностроительный ин-т .  - Ташкент : Фан , 2012 .  - 192 с. .  - Библиогр.: с. 184-190 - 100 экз. .  - ISBN 978-9943-19-215-7 (в пер.) : 5000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51640/2 Инв. № 2013/56-А4192
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4193
УДК 338.24:002.6-50
ББК 65.050.2

Тухтабаев,  Худайберди
Волшебная шапка [Текст] : повесть-сказка/   Х. Тухтабаев ; пер. с узб. Э. Умерова  .  - Ташкент : Янги аср авлоди , 2013 .  - 204 с. .  - 1000 экз. .  - ISBN 978-9943-08-888-7 : 2700 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51638 Инв. № 2013/56-А4267
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4268
УДК Узб2
С-92-12
Одиссонова,  Галина
Петля и сеть [Текст] : триллер/   Г. Одиссонова, В. Нестеров .  - Toshkent : O'qituvchi , 2012 .  - 488 с. .  - Примеч.: с. 476-477.- Прилож.: с. 478-486 - 5000 экз. .  - ISBN 978-9943-02-538-7 (в пер.) : 10000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VI-347059 Инв. № 2013/56-А4167
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/56-А4168
ББК Р2-3
С-92-12
84(Рос=Рус)6

Ingliz tilida

If I didn't have you.  - Pekin : Pekin University Press , 2009 .  - 78p. .  -  : 9000
1. Зарубежной литературы Шифр Инв. № 2013/46-3234President of Sri Lanka Mahinda Rajapaksa [Теxт] : Leadership = Президент Шри-Ланка Махинда Раджапакса : Наш лидер /  published by Udayanga Weeratunga .  - S.l. : Udayanga Weeratunga , 2010 .  - 223 p. .  -  : 10000 som.
1. Storage of foreign literature Code P/VIII-7527 Inv. № 2012/119-6784
UDC 342.51(5)


Advancing social welfare of Korea [Теxт] : Challenges and Approaches / edt  K. Sung ; edt J. Park ; edt B. J. Kim ; edt I. Song .  - Seoul : Jimoondang , 2011 .  - 586 p. .  - (Korean studies series ; № 47 ) . - Index: p. 577-587 - ISBN 978-89-6297-032-6 (hardcover) : 29000 som.
1. Storage of foreign literature Code P/VII-15370 Inv. № 2012/125-7180
UDC 364

Choi,  Jung-wha
This is Korea [Текст] : all you ever wanted to know about Korea/   J. Choi, H. Lim .  - Seoul : Hollym , 2011 .  - 200 p. : il. .  - ISBN 978-1-56591-299-1 : 28500 som.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VI-23417 Инв. № 2012/125-7209
УДК 91(5)Jugal,  Kishore Mukherjee
Mysteries of death, fate, karma and rebirth [Текст] : in the light of the teachings of Sri Aurobindo and the Mother/   K. M. Jugal  .  - Pondicherry : Sri Aurobindo Ashram  , 2004 .  - 174 p. .  - ISBN 978-81-7058-772-9 : 7000 som.
1. Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23450 Инв. № 2012/161-10031
УДК 151.9
299

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar