Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (13 - 17 may 2013 y.)
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yil 13 - 17 may oyida 1555 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 43 nomda kitoblarni, 67 avtoreferatlarni Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 107 nusxada jurnal, 1338 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tilidagi kitoblar
 
Islamov S.Ya.
Issiqxonada sitrus o'simliklarni yetishtirish [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/  S.Ya. Islamov, Z.A. Abdikayumov, Sh.Sh. Nafetdinov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi   /  .  - Toshkent : Iqtisod-Moliya , 2012 .  - 92 b. : rasm. .  - 114 nusxa .  - ISBN 978-9943-13-379-2 : 4500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41042/3 Инв. № 2013/54-А4043
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4044
ББК 42.8
А-31
 
Adilov M.A.
Tibbiy-mehnat ekspertizasining huquqiy asoslari [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/  M.A. Adilov, D.A. Jabborova, D.A. Karabalayeva ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi   /  .  - Toshkent : Ilm ziyo , 2012 .  - 104 b. .  - 362 nuxsa .  - ISBN 978-9943-16-088-0 : 4500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41043/3 Инв. № 2013/54-А4045
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4046
ББК 67.5
67.405
N-32
 
Nazirov Sh.A.
Uch o'lchovli modellashtirish [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/  Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliyev, M.A. Tillayeva ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi   /  .  - Toshkent : Ilm ziyo , 2012 .  - 144 b. : rasm .  - 508 nusxa .  - ISBN 978-9943-16-113-9 : 5800 so'v.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41030/3 Инв. № 2013/54-А4061
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4062
ББК 32.81
 

Minovarov P.M.
Vagonlarni ta'mirlash texnologiyasi [Matn] : kasb-xunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/  P.M. Minovarov, I.I. Bobrovskaya ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi   /  .  - Toshkent : Iqtisod-moliya , 2012 .  - 208 b. : rasm  .  - Foydalangan adabiyotlar; b. 200 - 176 nusxa  .  - ISBN 978-9943-13-386-0 : 6000 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41031/3 Инв. № 2013/54-А4039
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4040
ББК 39.24
      
Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси [Матн] : ўқув қўлланма : Қ.1 / Х. Туленова [и др.] ; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги   /  .  - Тошкент : Iqtisod-moliya , 2012 .  - 272 б. .  - 1000 дона .  - ISBN 978-9943-13-350-1 : 6400 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-41032/2/1 Инв. № 2013/54-А4125
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/54-А4126
ББК 74.267.5 
 


 
Rus tilida 
 
В 57
Владимирова,  Нинель Васильевна
Развитие узбекской прозы ХХ века и вопросы художественного перевода [Текст]/   Н. В. Владимирова ;  /  ; ред. Н.Ф. Каримов .  - Ташкент : Фан , 2011 .  - 336 с. .  - 300 экз. .  - ISBN 978-9943-19-099-3 (в пер.) : 10000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-50972/3 Инв. № 2012/150-А9209
2. Юнош-ЧЗ Шифр Инв. № 2013/12-864
3. ЧЗ Шифр L-83.3Уз Инв. № 2013/31-1963
4. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/12-865
ББК 8С(Узб)
 
Петрик,  Валерий Владимирович
Высшая школа Сибири в конце 50-х - начале 90-х годов ХХ века [Текст]/   В. В. Петрик ; Федеральное агентство по образованию , Томский гос. университет  /  ;   .  - Томск : Томский гос. университет , 2006 .  - 648 с. .  - Библиогр.: с. 578-585.- Прилож.: с. 586-645 - 500 экз. .  - ISBN 5-94621-195-Х (в пер.) : 13900 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257679 Инв. № 2013/31-1964
ББК 378(С)
 


Русско-татарский и татарско-русский разговорник [Текст] /     /  ; сост. В.И. Лазарев ; ред. Р.А. Арбузова .  - М. : Астрель : АСТ : Владимир : ВКТ , 2009 .  - 224 с. .  - 1500 экз. .  - ISBN 978-5-17-023666-4 (АСТ) (в пер.) : 8000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257680 Инв. № 2013/31-1965
ББК 4Р-3
4С(Тат)-3
 Кондратюк,  Наталья Сергеевна
Психотерапевтическое высказывание [Текст] : парадигмальные особенности/   Н. С. Кондратюк ;  /  .  - Киев : Н. Д. Винниченко , 2012 .  - 178 с. .  - Библиогр.: с. 159-173.- Прилож.: с. 174-178 - 300 экз. .  - ISBN 978-966-1569-19-4 : 6800 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257690 Инв. № 2013/35-2443
УДК 615.851
 Ивентьев,  Сергей Иванович
Божественные и духовно-нравственные права и свободы человека [Текст] : монография/   С. И. Ивентьев ;  / .  - Новосибирск : СИБПРИНТ , 2012 .  - 356 с. .  - Библиогр.: с. 326-351.- Словарь: с. 352-353 - 500 экз. .  - ISBN 978-5-94301-359-1 : 5500 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257702 Инв. № 2013/36-А2469
УДК 24-51
24-1

 
Ingliz tilida 
 
Uzbekistan: a land of multifarious geniuses [Текст] / .  - Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2013 .  - 360 b. .  -  : 8800
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/62-A4869
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2013/62-A4870
 

Journey to the West [Теxt] : IV /  translated by W.J.F. Jenner  ;  Library of chinese classics  /translated by W.J.F. Jenner .  - China : Foreign Languages Press , 2010 .  - 1669-2231 p. .  - Parallel text chinese and english lang -  (Hardcover) : 48700 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр Инв. № 2013/10-656
УДК И(Кит)
 
Guanzi [Теxt] : I /  translated into english and modern chinese by Zhai Jiangyue  ;  Library of chinese classics  /translated into english and modern chinese by Zhai Jiangyue ; edt M. Yang .  - China : Guangxi Normal University Press , 2005 .  - 404 p. .  - Parallel text chinese and english lang. - ISBN 7-5633-5346-1 : 43000 sum.
1. Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15545/1 Инв. № 2013/10-649
УДК И(Кит)
 Guan,  Hanqing
Selected plays of Guan Hanqing [Теxt]/   H. Guan ;  Library of chinese classics  /  ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang ; edt M. Yang ; edt X. Wu .  - China : Foreign Languages Press , 2004 .  - 455 p. .  - Parallel text chinese and english lang. - ISBN 7-119-03395-6 (Hardcover) : 42800 sum.
1. Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15542 Инв. № 2013/10-663
УДК И(Кит)
 


Yan,  Zhitui
Admonitions for the Yan Clan [Теxt] : a chinese classic on household management /   Z. Yan ;  Library of chinese classics  /  ; translated by Zong Fuchang .  - China : Foreign Languages Press , 2004 .  - 422 p. .  - Parallel text chinese and english lang - ISBN 7-119-03324-7 (Hardcover) : 44600 sum.
1. Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15541 Инв. № 2013/10-662
УДК И(Кит)
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar