Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (25-29 mart 2013 y.)
Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yil 25-29 mart oyida 1448 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 197 nomda kitoblarni, 106 avtoreferatlarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
 
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 196 nusxada jurnal, 949 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi 

O’zbek tildagi kitoblar  

Yo’ldosh,  Qozoqboy
Yo’l odami [Matn] : Azim Suyuning insoniy va ijodiy qiyofasiga chizgilar/   Q. Yo’ldosh .  - Toshkent : Muharrir , 2011 .  - 142 b. .  - ISBN 978-9943-342-63-7 : 5000 so’m.               
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-40027/2 Inv. ¹ 2012/49-A2290
2. Kitob saqlash Shifr N-O’z2/Q 65 Inv. ¹ 2012/49-A2291
3. Yunosh-ChZ Shifr Inv. ¹ 2012/119-6776
4. ChZ1 Shifr Inv. ¹ 2012/119-6775  BBK 84(5O’)6
 


To’ychiboev B.
Zominning til qomusi [Matn]/  B. To’ychiboev, Q. Qashqirli .  - Toshkent : Akademnashr , 2011 .  - 400 b .  - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-397-62-0 (muqovada) : 6000 so’m.     
1. Kitob saqlash Shifr Inv Yu-38992/2 Inv. ¹ 2012/19-A845
2. ChZ1 Shifr Inv. ¹ 2012/19-A846
3. Yunosh-ChZ Shifr Inv. ¹ 2012/119-6780
4. ChZ1 Shifr Inv. ¹ 2012/119-6779
UDK 37  BBK 81.O’zb
 

Mo'minova,  Gulchehra
Sinf rahbari - sinf tarbiyaviy soatlari tashkilotchisi [Матн] : sinf rahbarlari uchun qo'llanma/   G. Mo'minova, A. Jo'rayev ;  /mas'ul muharrir M.Sh. Shafiyev .  - To'ldirilgan va qayta ishlangan 2-nashr . - Toshkent : O'qituvchi , 2012 .  - 224 b. .  - Foydalanilgan adabiyotlar: 218-219 b. - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-02-505-9 : 5500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40488/3 Инв. № 2012/183-A11280
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/183-A11281
ББК 74.204
 

Шержанова,  Гулрухсор Умид қизи
Орзулар остонасида [Матн] : шеърлар = On the threshold of drems/   Г. У. қ. Шержанова / .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .  - 30 б. .  - 500 нусха - ISBN 978-994-389-91-5 : 2500 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40509/0 Инв. № 2012/185-11568
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/185-11569
ББК 84(5Ў)7
 Qodirova,  To'lqinoy Foziljonovna
San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi (O'zbekistonning XX asr-XXI asr boshi zamonaviy arxitekturasi) [Текст] : ''arxitektura" yo'nalishi talabalari uchun darslik/   T. F. Qodirova ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi   /  .  - Toshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2012 .  - 240 b. .  - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 237-238 - 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-508-7 : 7600 so'm
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40373/2 Инв. № 2012/172-A10490
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/172-A10491    ББК 85.1
 

Rus tilida 
 
Сайдахмедов Р.Х.
Наноструктурные покрытия и современные методы обработки материалов [Текст]/  Р.Х. Сайдахмедов, К.К. Кадырбекова, А.И. Камардин ; М-во высшего и среднего специального образования РУз , Ташкентский государственный  технический университет имени Абу Райхана Беруни , Андижанский машиностроительный институт   ; отв. ред. Э.О. Умаров .  - Ташкент : Фан , 2012 .  - 200 с. .  - Прилож.: с. 179-197 - 100 экз. .  - ISBN 978-9943-19-191-4 (в пер.) : 6000 сум.                   
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257554 Инв. № 2012/87-А4251
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/87-А4252
УДК 621.793.7
669.28
 
Гар М.
Тень богомола [Текст] : стихотворения/  М. Гар .  - Ташкент : Издательско-полиграфический творческий дом имени Гофура Гуляма , 2011 .  - 136 с. .  - 1000 экз. .  - ISBN 978-9943-03-400-6 : 4500 сум.                    
1. Хранение (Общ.) Шифр IV-8868 Инв. № 2012/85-A4145
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4146
ББК Р2-1
 


Мир, сотканный из цветов. Шоира Кузиева [Текст] : каталог работ Шоиры Кузиевой .  - Ташкент : San'at , 2012 .  - 48 с. : ил. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-388-19-2 : 10000 сум.                 
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51354/5 Инв. № 2012/87-А4257
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4181
3. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4182
ББК Щ143(257У)-8
 


Некрасов Н.А.
Русские женщины [Текст]/  Н.А. Некрасов / .  - М. : АСТ : АСТ Москва , 2008 .  - 416 с. .  - (Мировая классика) . - 3000 экз. .  - ISBN 978-5-17-014104-3 (АСТ) (в пер.) : 7000 сум.
1. Юнош-ЧЗ Шифр V-257599 Инв. № 2012/207-12727
ББК Р1-1
 
Пособие для дипломатов и работников консульств о том, как оказывать помощь и ззщищать прав жертв торговли людьми [Текст] /  графич. дизайн и ил. Малин Кальсен  .  - Тошкент : BAKTRIA PRESS , 2012 .  - 88 с. : ил. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-4008-3-2 : 5800 сум.        
1. Хранение (Общ.) Шифр VII-42045 Инв. № 2012/97-А5029
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/97-А5030
УДК 327
343.4
 

Ingliz tilida   
 
Samarqand  [Теxт] = Samarcande : masterpieces of Central Asia /  ed. А. Аrapov ; trans. in eng. F.Xametgaleev, L.Belokon ; trans.in French K.Kuzmin .  - Tashkent : SMI-ASIA , 2011 .  - 112 p. .  - 2000 ed. .  - ISBN 978-9943-17-042-1 : 20000 so’m. 
1. Storage (Total) Code P/VII-15328 Inv. № 2012/88-A4431
2. Storage (Total) Code Inv. № 2012/88-A4432
UDC 72.03(575.1-25)
 Atlas of ore deposits models of Uzbekistan [Текст] / R.H. Mirkamalov [и др.] ; State Committee of Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources , "Scientific-research Institute of Mineral Resources"   ; ed. board.: I.B. Turamuratov and other .  - Tashkent : GP "NIIMR" , 2010 .  - 100 p. .  - ISBN 978-9943-364-15-8 (hardcover) : 70000 so'm.                    
1 Storage (Total) Code Р/VIII-7526 Inv. № 2012/40-A1708
2. Storage (Total) Code Inv. № 2012/40-A1709
UDC 553.3/4.08(084)(575.1)
 

Kang,  Hyoun-hwa
Korean picture dictionary [Техт]/ H. Kang; translated by Peter Schroepfer, Piao Wenzi, Ogoshi Naoki. - Gyeonggi-do: Darakwon , 2011 . - 224 p.: 2 (CD-ROM). - Includes bibliographical references and index: p. 161-223 - ISBN 978-89-5995-761-3 (hardcover) : 48200 som.
1. ChZ3 Code P/VIII-7529 Inv. № 2012/125-7202
BBK 4(Kor)-3
 


Contemporary Japanese Literature [Теxт]: An anthology of fiction,film,and other writing since 1945. - Boston : Cheng & Tsui Company , 2005. - 468 p. . - ISBN 0-88727-436-6: 42300 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15363 Inv. № 2012/125-7170
      
TOEFL iBT [Text] .  - 40 ed . - New York : Kaplan Publishing   , 2009 .  - 402 p. : 3(CD-ROM) .  - Examination TOEFL iBT - ISBN 978-1-4195-5027-0 : 65500 sum.     
1. Storage (Total) Code P/VIII-7515 Inv. № 2012/63-3056
2. Storage (Total) Code Inv. № 2012/63-3057
3 Storage (Total) Code Inv. № 2012/63-3058
4. Storage (Total) Code Inv. № 2012/63-3059
UDC 378-378.9(I)
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar