Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (21-25 yanvar 2013 yil)
Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yil 21-25 yanvar oyida  1983 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 132 nomda kitoblarni, 9-notalarni,  84 avtoreferatlarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 221 nusxada jurnal, 1537 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi 
O’zbek tildagi kitoblar 
 
Содиқ,  Убайдулла
Чеки йўқ қувонч  [Матн] : ҳикоялар/   У. Содиқ / .  - Тошкент : Akademnashr , 2012 .  - 64 б. .  - 100 нусха - ISBN 978-9943-389-62-5 : 2 400 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40505/0 Инв. № 2012/185-11573
ББК 84(5Ў)7
 
 
 
 
 
Ёқуббекова,  Мунаввара
Гулу лолам алла [Матн] :  /   М. Ёқуббекова ; Республика "Оила" илмий-амалий маркази   /  ; нашр учун масъул Х.Х. Мамадалиева .  - Тошкент : Akademnashr , 2012 .  - 16 б. .  - ISBN 978-9943-389-81-6 : 2 400 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/185-11562
2. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40506/0 Инв. № 2012/185-А11562
3. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/185-А11563
ББК 82.3(5Ў)
 
 
Buyuk ipak yo'li ertaklari [Матн] = Сказки Великого Шёлкового пути : Ч,1 /  musavvir: : Abduqahhor Mahkamov; tarjimonlar: G. Sagdullayeva, A. Muhammadjonov   /musavvir: : Abduqahhor Mahkamov; tarjimonlar: G. Sagdullayeva, A. Muhammadjonov  .  - Toshkent : Art flex , 2012 .  - 64 b. .  - ISBN 978-9943-01-36-8 (muqovada) : 8500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр N1-31686/0/1 Инв. № 2012/183-A11391
УДК Ф9И(5)
ББК 82.3(5)
 
Qodirova,  To'lqinoy Foziljonovna
San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi (O'zbekistonning XX asr-XXI asr boshi zamonaviy arxitekturasi) [Текст] : ''arxitektura" yo'nalishi talabalari uchun darslik/   T. F. Qodirova ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi   /  .  - Toshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2012 .  - 240 b. .  - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 237-238 - 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-508-7 : 7600 so'm
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40373/2 Инв. № 2012/172-A10490
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/172-A10491
ББК 85.1
 
Ахборот асрида таълим-тарбия [Matn] /  тузувчилар Б.Х. Данияров, А.Э. Раҳимов, Ф.Ҳ. Жабборов  /тузувчилар Б.Х. Данияров, А.Э. Раҳимов, Ф.Ҳ. Жабборов .  - Тошкент : Akademnashr , 2012 .  - 176 б. .  - 10 000 нусха - ISBN 978-9943-389-65-6 : 3800 сўм
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40350/3 Инв. № 2012/170-А10409
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/170-А10410
ББК 74.202.4
 
 
 
 
Rus tilida
 
М 31
Масалов В.И.
Я буду жить... [Текст] : избранные стихотворения: в 2 т.  : Т. 1/  В.И. Масалов / .  - М. : ИПО "У Никитских ворот" , 2010 .  - 448 с. .  - 1000 экз. .  - ISBN 978-5-91366-152-4 (в пер.) : 9700 сум.
1. Юнош-ЧЗ Шифр V-257597/1 Инв. № 2012/207-12718
ББК Р2-1
 
 
 
Вознесенский,  Андрей
Витражных дел мастер : Стихи/   А. Вознесенский ;  /Андрей Вознесенский .  - М. : Советский писатель , 1980 .  - 304с . 
1. Подсобное хранение Шифр Инв. № 06-10780
ББК 17.82.10
84Р7
 
 
 
 
С 32
Сергеев,  Борис Федорович
Мир лесных дебрей [Текст]/   Б. Ф. Сергеев / .  - М. : Дрофа , 2003 .  - 256 с. .  - (Удивительный мир природы) . - 7000 экз. .  - ISBN 5-7107-4562-6 (в пер.) : 5800 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/207-12677
2. ЧЗ1 Шифр V-257593 Инв. № 2012/207-12676
УДК 591.9(253)
 
 
 
В 19
Васильева,  Евгения Николаевна
Долгий свет ; Восхождение вглубь [Текст]/   Е. Н. Васильева, И. А. Халифман / .  - М. : ОАО "Московские учебники" , 2008 .  - 352 с. : ил. .  - (Ступени) . - 15000 экз. .  - ISBN 978-5-7853-0940-1 (в пер. ) : 8000 сум.
1. ЧЗ1 Шифр VI-346984 Инв. № 2012/207-12680
УДК 595.7(092)
591.5
 
 
Д 15
Даль,  Владимир Иванович
Пословицы и поговорки русского народа [Текст]/   В. И. Даль / .  - М. : Эксмо , 2009 .  - 640 с. .  - (Русская классика) . - 4000 экз. .  - ISBN 978-5-699-33813-9 (в пер.) : 7800 сум.
1. Юнош-ЧЗ Шифр V-257596 Инв. № 2012/207-12716
ББК Ф9Р-5
 
 
 
 
 
Ingliz Tilida 
 
Environmental perfomance review [Теxt] : Georgia : 2 sekond / United Nations Economic Commission for  Europe   / .  - New York : United Nations Publications , 2010 .  - 222 p. .  - Sources: p.213-222 - ISBN 978-92-1-117025-2 : 4000 so'm.
1. Storage (Total) Code P/VIII-7553 Inv. № 2012/159-9867
UDC 502.3
 
 
 
 
 
UNICEF in Uzbekistan [Теxt] : reaching MDGs with Equity for Children / .  - Тoshkent : UNICEF , 2009 .  - 36 p. : [6] brochures .  -  : 5000 so'm.
1. Storage of foreign literature Code P/VIII-7641 Inv. № 2012/177-10864
2. Storage of foreign literature Code Inv. № 2012/177-10865
UDC 364.2
327.01(575.1)
 
 
 
 
Azərbaycanca-rusca atalar sözləri və zərbi-məsəllər lügəti [Теxt] = Азербайджанско-русский словарь пословиц и поговорок : I hissə / İ. Həmidov, B. Axundov, L. Həmidova ;  /elmi red. K.M. Abdullayev .  - Bakı : Təhsil , 2009 .  - 560 s. .  - mənbələr: s.556-558 - 2000 tiraj .  -  : 46200 so'm.
1. ChZ3 Code  P/VII-15717 Inv. № 2012/190-11832
UDC F9С-5
 
 
 
 
Children and AIDS Fifth Stocktaking Report, 2010 [Теxt] / UNICEF   ; UNAIDS   ; World Health Organization   ; UNFPA   ; Unesko   / .  - New York : UNICEF , 2010 .  - 48 p. : цв. илл. .  - Библиогр.: с.516-562 - 1040 экз. .  - ISBN 978-92-806-4552-1 : 5800 so'm.
1. Storage of foreign literature Code P/VIII-7647 Inv. № 2012/177-10871
UDC 616-097
364.2
 
 
 
 
Karimova N.R.
The Golden Fund of Science of Uzbekistan [Тext] : biographies of scientists/  N.R. Karimova, N.D. Shedrina ; Academy of sciences of Uzbekistan , Scientific-Educational centre   ; ed. N.Yu. Turaev .  - Tashkent : Fan , 2011 .  - 376 p. .  - Academy of sciences of Uzbekistan - ISBN 978-9943-19-168-6 : 10000 sum.          
1. Storage (Total) Code P/VI-23385 Inv. № 2012/40-A1744
UDC 001(575.1)(092)
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar