Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (14-18 yanvar 2013 yil)
Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yil 14-18 yanvar oyida  2098 nomda bosma nashrlar va electron resurslar kelib tushdi. Shundan: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 143 nomda kitoblarni, 180 dissertaciyalarni, 11-CD-ROM, 56 avtoreferatlarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 380 nusxada jurnal, 1328 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi 
O’zbek tildagi kitoblar
 
Bianki,  Vitaliy
Karqur-Terentiy [Матн] = Терентий-Тетерев/   V. Bianki  .  - Toshkent : O'zbekiston , 2008 .  - 32 b. .  - ISBN 978-9943-01-226-4 : 2500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр N1-31685/0 Инв. № 2012/183-A11368
УДК Р2-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
 
 
  
Mo'minova,  Gulchehra
Sinf rahbari - sinf tarbiyaviy soatlari tashkilotchisi [Матн] : sinf rahbarlari uchun qo'llanma/   G. Mo'minova, A. Jo'rayev ;  mas'ul muharrir M.Sh. Shafiyev .  - To'ldirilgan va qayta ishlangan 2-nashr . - Toshkent : O'qituvchi , 2012 .  - 224 b. .  - Foydalanilgan adabiyotlar: 218-219 b. - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-02-505-9 : 5500 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40488/3 Инв. № 2012/183-A11280
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/183-A11281
ББК 74.204
 
Шержанова,  Гулрухсор Умид қизи
Орзулар остонасида [Матн]: шеърлар = On the threshold of drems/ Г. У.Шержанова.  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .  - 30 б. .  - 500 нусха - ISBN 978-994-389-91-5 : 2500 сўм.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40509/0 Инв. № 2012/185-11568
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/185-11569
ББК 84(5Ў)7
 
 
   
Erkaboyeva,  Nargiza
O'zbek tili va adabiyotidan savollar to'plami [Matn]: Q.1.   N. Erkaboyeva.  - Toshkent : Akademnashr, 2012.  - 246 б.  - 3000 nusxa - ISBN 978-9943-389-78-6 : 5600 so'm.
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/185-11546
2. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40517/2/1 Инв. № 2012/185-А11546
ББК 81.2
 
 
 
Абдураҳмонова,  Нилуфар
Машина таржимасининг лингвистик асослари [Матн] :   / Н. Абдураҳмонова ; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги , Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети  ; мухаррир Ҳ. Дадабоев .  - Тошкент : Akademnashr .  - 154 б. .  - 100 нусха - ISBN 978-9943-389-53-3 : 3 200 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40516/2 Инв. № 2012/185-11572
2. Хранение (Общ.) Шифр Ю-40516/2 Инв. № 2012/185-А11572
УДК 81.2-7
 
 
 
Rus tilida
 
Радунская,  Ирина Львовна
Квинтэссенция [Текст] : Кн. 1/   И. Л. Радунская, М. Е. Жаботинский  .  - М. : Московские учебники и Картолитография , 2005 .  - 240 с. .  - (Ступени) . - 15000 экз. .  - ISBN 5-7853-0479-1 (в пер.) : 5500 сум.
1. ЧЗ1 Шифр V-257603/1 Инв. № 2012/207-12683
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/207-12684
УДК 001(09)
Р 15
 
 
Радунская,  Ирина Львовна
Предчувствия и свершения [Текст] : трилогия : Кн. 2 : Призраки/   И. Л. Радунская  ред.  Г.Я. Мисуна .  - М. : ОАО "Московские учебники и Картолитография" , 2004 .  - 368 с. .  - (Ступени) . - 15000 экз. .  - ISBN 5-7853-0380-9 (в пер.) : 6500 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/207-12686
2. ЧЗ1 Шифр V-257592/2 Инв. № 2012/207-12685
УДК 001(09)
Б 43
 
 
Беляев,  Александр Романович
Человек-амфибия; Голова профессора Доуэля [Текст] : романы/   А. Р. Беляев  .  - М. : АСТ : ВКТ : Владимир , 2010 .  - 377 с. .  - (Библиотека приключений) . - 2000 экз. .  - ISBN 978-5-17-043706-1 (АСТ) (в пер.) : 7500 сум
1. Юнош-ЧЗ Шифр V-257595 Инв. № 2012/207-12717
ББК Р2-3
 
 
 
 
 
Некрасов Н.А.
Русские женщины [Текст]/  Н.А. Некрасов  .  - М. : АСТ : АСТ Москва , 2008 .  - 416 с. .  - (Мировая классика) . - 3000 экз. .  - ISBN 978-5-17-014104-3 (АСТ) (в пер.) : 7000 сум.
1. Юнош-ЧЗ Шифр V-257599 Инв. № 2012/207-12727
ББК Р1-1
Ч 16
 
 
 
 
Чаковский,  Александр Борисович
Блокада [Текст] : роман : Т.2. Кн. 4, 5 /   А. Б. Чаковский  .  - М. : Вече , 2007 .  - 752 с. .  - 5000 экз. .  - ISBN 5-94538-374-0 (в пер.) : 5700 сум.
1. Юнош-ЧЗ Шифр VI-346998/2 Инв. № 2012/207-12715
ББК Р2-3
 
 
 
 
 
 
Ingliz Tilida 
 
Qaraoçlu,  Fazil
Ermənilər və həqiqətlər [Теxт] : rəsmi sənədlərlə : cild II/   F. Qaraoçlu ;  bas red. N. Mehdiyeva .  - Bakı : Nurlar , 2008 .  - 439 s. .  - Mənbələr: s.926-935 - 500 ədəd .  - ISBN 978-9952-8118-0-3 : 11500 so'm.
1. ChZ3 Code P-VI/23478/II Inv. № 2012/190-11835
BBK 9(С)
 
 
 
 
Milli Azerbaycan tarixi muzeyi - 2011 [Теxt] / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi , Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi   red.  V. Nailə , A. Gulzade .  - Bakı : Elm , 2011 .  - 356 s. .  - 200 tiraj .  - ISBN 5-8066-1658-4 : 42000 so'm.
1. ChZ3 Code P/VII-15422 Inv. № 2012/190-11833
BBK 9(C)(074)
 
 
 
 
 
The business year [Теxt] /  transcribers Lars Larsson, Attila Pelit  /transcribers Lars Larsson, Attila Pelit ; edt V. Gilles .  - Azerbaijan  , 2012 .  - 243 p. : col. ill. .  - ISBN 978-1-908180-06-3 : 6900 so'm.
1. ChZ3 Code P/VIII-7636 Inv. № 2012/190-11843
UDK 308(479.24)
 
 
 
 
 
Azerbaijan [Теxt] : 100 Questions Answered /  photographers Babek Quliyev  /photographers Babek Quliyev ; edt T. Heydarov ; edt T. Bagiyev .  - Baku : The European Azerbaijan Society , 2008 .  - 208 p. .  - Bibliography.: p.206-208 - ISBN 978-9952-806-80-9 : 18700 so'm.
1. ChZ Code P/VII-15421 Inv. № 2012/190-11784
2. ChZ3 Code  Inv. № 2012/190-11785
BBK 91(C)
 
 
  
Handbook on population and housing census editing  [Теxt] : Revision 1  / Department of Economic and Social Affairs , Statistics Division  .  - New York : United Nations Publications , 2010 .  - 178 p. .  - (Studies in methods ; No.82/Rev.1) . - References: p.175-178 - ISBN 978-92-1-161530-2 : 3000 so'm.
1. . Storage (Total) Code P/VIII-7555 Inv. № 2012/159-9869
UDC 312
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar