Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 22 fevral – 26 fevral)

 Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016  yil 22 fevral – 26  fevral  kunlarida 1354  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 

- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 256 kitoblar, 992 ta elektron resurslar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotlar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 106 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.
 
  
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar
 
 
 
Очилов Э.
Нодира.- Тошкент : O'zbekiston, 2015.- 240 б.- ISBN 978-9943-28-365-7.- 7000 сўм.
1. ХР Инв. 2016/2-А146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бўлдиева Собира.
Кўнглим сарҳадлари.- Тошкент : O'zbekiston, 2015.- 176 б.- ISBN 978-9943-28-214-8.- 5400 сўм.
1. ХР Инв. 2016/2-А150
 
 
 
 
 
 
 
 
Абай.
Ёрқин юлдуз.- Тошкент : O'zbekiston, 2015.- 248 б.- ISBN 978-9943-28-345-9.- 5500 сўм.
1. ХР Инв. 2016/2-А153
 
 
 
 
 
 
Фозилов Носир.
Ношир ва носир сўзи.- Тошкент : Ўзбекистон, 2015.- 360 б.- ISBN 978-9943-28-234-6.- 7700 сўм.
1. ХР Инв. 2016/2-А154
 
 
 
Раабе В.
Штопфкухен саргузаштлари.- Тошкент : O'zbekiston, 2015.- 200 б.- ISBN 978-9943-28-177-6.- 5000 сўм.
1. ХР Инв. 2016/2-А158
 
 
 
 
Rus tilidagi kitoblar
 


Шекспир У.
Ромео и Джульетта, Трагедии, Сонеты.- Москва : Эксмо , 2015.- 640 с.- ISBN 978-5-699-76991-9.- 52320 сум.
1. ВФСЧЗ Инв. 2015/129-8460
 
 
 
 
 
 
 
 
Бах Р.
Нет такого места - "далеко".- Москва: София, 2007.- 48 c.- ISBN 978-5-91250-409-9.- 16350 сум.
1. ВФСЧЗ Инв. 2015/129-8497
 
 
 
 
 
 
 
Фаулз Дж.
Мантисса.- Москва: Эксмо, 2009.- 256 c.- ISBN 978-5-699-33313-4.- 46870 сум.
1. ВФСЧЗ Инв. 2015/129-8476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бах Р.
Ничто не случайно.- Москва: София, 2015.- 288 c.- ISBN 978-5-906749-86-4.- 38150 сум.
1. ВФСЧЗ Инв. 2015/129-8499
 
 
 
 
 
 
 
Генри О.
Короли и капуста.- Москва: Эксмо, 2011.- 640 c.- ISBN 978-5-699-52620-8.- 39240 сум.
1. ВФСЧЗ Инв. 2015/129-8512
 
 
 
 
 
 
 
 
Xorijiy tillardagi kitoblar 
 
 
 
곽세라 / Kvak Se Ra.
영혼을팔기에 좋은 날 / [Yongho'nil palgie cho'hin nal] / Ruhiyatni sotish uchun yaxshi kun.- Seul : 쌤앤 파커스 / Semen Pakosi, 2012.- 396 p.- ISBN 978-89-6570-069-2.- 28488 sum.
1. ХР Инв. 2015/115-7560
 
 
 
 
 
 
 
 
신광철 / Shin Gvang Chol.
한옥의 멋 / [Hano'ge mot] / Hano'g - an'anaviy koreys uyining tarovati. - Kyonggido': 한문화사 / Hanmun hvasa, 2013.- 248 p.- ISBN 978-89-94997-17-9.-54602 sum.
1. ХР Инв. 2015/115-7566
 
 
 
 
 
 
 
함돈균 / Ham To'n Gyun.
예외들 / [Yevedil] / Istisnolar.- Kyonggido' : 창비 / Changbi , 2012.- 372 p.- ISBN 978-89-364-6338-0.- 47480 sum.
1. ХР Инв. 2015/115-7571
 
 
 
 
 
 
박태원 / Pak Te Vo'n.
원효 하나로 만나는 길을 열대 / [Vo'nhyo' hanaro' mannanin kiril yolde] / Vo'nhyo', bir uchrashuvga yo'l ochmoq. - Kyonggido': 한길사 / Hangilsa, 2012.- 384 p.- ISBN 978-89-356-6832-8.- 40358 sum.
1. ХР Инв. 2015/115-7559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
장석주 / Jang Sok Ju.
오랫동안 / [O'retto'ngan] / Uzoq vaqt davomida. - Seul : 문예중앙 / Munechungang , 2012.- 176 p.- ISBN 978-89-278-0296-9.- 18992 sum.
1. ХР Инв. 2015/115-7572

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar