Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 15 fevral – 19 fevral)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016  yil 15 fevral – 19 fevral  kunlarida 1382  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular:
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 293 kitoblar, 966 ta elektron resurslar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:-123 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.

 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
 
O’zbek tilidagi kitoblar
 
 
Ламб Ҳарольд 
Бобур - Йўлбарс: Буюк бобурийларнинг биринчиси.- Тошкент : O'zbekiston , 2015.- 296 б.- ISBN 978-9943-28-297-1.- 15400 сўм.
1. ХР Инв. 2016/2-А127
 
 
 
 
 
 
 
Тўлахўжаева М.. 
Театр танқидчилиги: артист, режиссер, спектакль.- Тошкент: San'at,  2015.-408 б. - ISBN 978-9943-388-74-1.- 18900
1. ХР Инв. 2016/2-А128
 
 
 
 
 
 
Баҳодир Йўлдошев макон ва замонда.- Тошкент: San'at,  2015.-368 б. - ISBN 978-9943-388-74-1.- 19000 сўм
1. ХР Инв. 2016/2-А130
 
 
 
 
 
 
 
 
Султон Иззат
Муқаддима.- Тошкент: O'zbekiston,  2015.-136 б. - ISBN 978-9943-28-309-1.- 5500 сўм
1. ХР Инв. 2016/2-А156
 
 
 
 
 
 
 

 Navoiy A.
Hikmatlar.- Toshkent: O'zbekiston,  2015.-256 b. - ISBN 978-9943-01-939-3.- 7200 so’m.
1. ХР Инв. 2016/2-А149
 
 
 
 
 
 
 
 
Rus tilidagi kitoblar
 

 
Гёте И. В.
Фауст, Страдания юнного Вертера / И. В. Гете; пер. с нем. Б. Л. Пастернака, Н. Г. Касаткиной.- Москва: Эксмо, 2015.- 672 с. - (100 главных книг ).- Примеч: с. 639-671.- 4000 экз.- ISBN 978-5-699-76590-4 (в пер.): 52320 сум.
1. Читальный зал "Истикбол" Инв. 2015/129-8459
 
 
 
 
 
 
 
 
Дойл  А. К.
Приключения Шерлока Холмса: повести и рассказы : пер. англ. / А. К. Дойл.- Москва: Эксмо, 2014. - 640 с. - (Библиотека всемирной литературы ).- 3000 экз.- ISBN 978-5-699-74289-9 (в пер.): 61585 сум.
1. Читальный зал "Истикбол" Инв. 2015/129-8469
 
 
 
 
 
 
 
Михеенков С. 
Е.Жуков. Маршал на белом коне [Текст] / С. Михеенков.- Москва: Молодая гвардия, 2015.- 631 [9] с.- (Жизнь замечательных людей; вып. 1523, Серия биографий; вып. 1523).- с. 628-629 . -5000 экз.- ISBN 978-5-235-03784-7 (в пер.): 131345 сум.

1. История - Вторая Мировая война Читальный зал "Истикбол" Инв. 2015/129-8486
 
 
 


 
Брюэр Э.
Двенадцать нитей ДНК: история, теория и практика перекодирования ДНК/Э. Брюэр; пер. с англ. Л. Назаровой.- Москва: София, 2010.- 288 с.- 5000 экз.- ISBN 978-5-91250-950-6: 28885 сум.
1. Читальный зал "Истикбол" Инв. 2015/129-8493
Бах Р.
Бегство от безопасности/Р. Бах; пер. с англ. В. Трилиса, М. Чеботарева.- Москва:София,2014. -288 с.- 4000 экз.- ISBN 978-5-399-00028-2: 30520 сум.
1. Читальный зал "Тафаккур" Инв. 2015/129-8494
 
 
 
Xorijiy tillardagi kitoblar
 
 
 
신동원 / Shin Do'ng Vo'n.
한국 과학사 이야기 3 / [Hanguk kvahaksa iyagi 3] / Koreyada ilm-fan tarixi haqidagi hikoyalar.- Seul: 책과 함께 어린이 / Chek gva hamke orini,  2012.-376 p. - ISBN 978-89-91221-99-4.- 47480 sum.
1. Жахон Инв. 2015/115-7561
 
 
 
 
 
 
안도현 / An Do' Hyon.
오닐의 시 / [O'nire shi] / Bugungi kun she'riyati.- Seul : 작가 / Chakka , 2012.-304 p. - ISBN 978-89-94815-16-9.- 28488 sum.
1. Жахон Инв. 2015/115-7561
 
 
 
 
 
 
 
 
우석훈 / U Sok Hun.
1 인분 인생 / [1 inbun inseng] / Yolg'izlikda yashovchilar hayoti.- Seul : 상상너머 / Sangsangnomo, 2014.-376 p. - ISBN 978-89-966320-7-8.- 33236 sum.
1. Жахон Инв. 2015/115-7567
 
 
 
 
 
 
 
김려령 / Kim Ryo Ryong.
가시 고백 / [Kashi kobek] / Tikanak izhori.- Seul: 비룡소 / Biryo'ngso', 2014.-292 p. - ISBN 978-89-491-2314-1.- 27301 sum.
1. Жахон Инв. 2015/115-7569
 
 
 
 
 
 
 
 
윤정은 / Yun Jong In.
오래된 약속 / [O'reten yaksok] / Uzoqqa cho'zilgan va'da.- Seul : 양철북 / Yangcholbuk, 2013.- 328 p. - ISBN 978-89-6372-059-3.- 28488 sum.
1. Жахон Инв. 2015/115-7570

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar