Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 8 fevral – 12 fevral)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016  yil 8 fevral – 12 fevral  kunlarida 814  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular:
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 165 kitoblar, 110 nomda avtoreferatlar, 441 ta elektron resurslar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 98 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar

 

 

Навоий Алишер.
Насойим ул-муҳаббат.- Тошкент: O'zbekiston,  2015.-232 б. - ISBN 978-9943-28-082-3
1.    ХР. инв. 2016/3-A235

 


 

 

 

Хайём Умар.
Рубоийлар. - Тошкент: O'zbekiston , 2015 . - 288 б. - ISBN 978-9943-28-320-6
1.    ХР. инв. 2016/3-A254
2.    ХР. инв. 2016/3-A255
 

 

 

 

Грин Роберт.
Ўзгармас моҳият . - Тошкент: O'zbekiston, 2015 . - 248 б. - ISBN 978-9943-28-164-6
1.    ХР. инв. 2016/3-A233
2.    ХР. инв. 2016/3-A234

 


 

Aлпомиш: достон / Б. Абуҳалимов [ва бошқ.] ; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Алишер Навоий номидаги тил ва адабиёт институти. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. - 512 б. - 1000 нусха. - ISBN 978-9943-03
          1. ХР. инв. 2015/126-A8102
          2. ХР. инв. 2016/3-A179

 


 

Режиссёр Баҳодир Йўлдошев. Суҳбатлар, мақолалар, эсдаликлар . - Тошкент: San'at , 2015. - 304 б. - ISBN 978-9943-388-77-2
1.    ХР. инв. 2016/2-А145
 

 

 

Rus tilidagi kitoblar

 

 

Основные направления дальнейшей модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики . - Ташкент : ИПМИ , 2015 . - 704 с . - ISBN 978-9943-4579-1-1
1.    ХР. инв. 2016/3-A183

 

 

 

 

Рахимов Б.
Реконструкция зданий и сооружений . - Ташкент : Fan va texnologiya , 2015 . - 276 с. - ISBN 978-9943-990-77-7
1.    ХР. инв. 2016/3-A184

 

 

Караев С.
Топонимия Узбекистана с топонимическим словарем . - Ташкент : Turon zamin ziyo , 2015 . - 500 с. - ISBN 978-9943-4539-4-4
1.    ХР. инв. 2016/2-А121
2.    ХР. инв. 2016/2-А122
3.    ХР. инв. 2016/3-A188

 

 

Очилова Х.
Управление маркетингом в туризме . - Ташкент : Iqtisodiyot , 2015 . - 169 с . - ISBN 978-9943-986-20-6
1.    ХР. инв. 2016/2-А133
2.    ХР. инв. 2016/2-А134


 

Xorijiy tillardagi kitoblar


 

최인수 / Chve In Su.
우리 왕조 이야기 / [Uri vangjo' iyagi] / Bizning qirollik sulolamiz haqida . - Kyonggido' : 아울북 / Aulbuk , 2012 . - 320 b. - ISBN 978-89-509-3567-2
1.    Жахон зали,  инв. 2015/115-7556
 

최석영 / Chve Sok Yong.
일제의 조선 연구와 식민지적 지식 생산 / [Iljee Cho'son yonguva shikminjijok chishig sengsan] / Yapon mustamlakachiligi davridagi ilm-fan va Cho'son tadqiqot usullari . - Seul : 민속원 / Min So'g Vo'n , 2012 . - 536 b. - ISBN 978-89-285-0233-2
1.    Жахон зали, инв. 2015/115-7557

 

 

 

원재훈 / Vo'n Je Hun.
남자의 인생 / [Namjae inseng] / Erkakning hayoti . - Seul : 학고재 / Hakko'je , 2012 . - 232 b.) . - ISBN 978-89-5625-141-7
1.    Жахон зали, Инв. 2015/115-7558

 

 

박형서 / Pak Hyong So.
오늘의 소설 / [O'nire so'sol] / Bugungi kun badiiy asarlari. - Seul : 작가 / Chakka , 2012 . - 312 b. - ISBN 978-89-94815-15-2
1.    Жахон зали, инв. 2015/115-7562
 

  

이청준 / Li Chong Jun.
가면의 꿈 / [Kamyone kum] / Niqobning orzusi. - Seul : 문학곽지성사 / Munhakkvakjisongsa, 2011 . - 420 b . - ISBN 978-89-320-2127-0
1.    Жахон зали, инв. 2015/115-7565

 


 


 

정진 / Chong Jin.
왜 저래 / [Vee chore] / Nega unaqa? . - Seul : 소담주니어 / So'dam Junio , 2012 . - 104 b. - ISBN 978-89-5689-761-5
1.    Жахон зали, инв. 2015/115-7564

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar