Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 1 fevral – 5 fevral)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016  yil 1 fevral – 5 fevral  kunlarida 428  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular:
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 349 kitoblar  Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 79 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar

 

Конверт одам.- O'zbekiston: Turon-zamin,  2015.-200 б. - ISBN 978-9943-28-346-6.- 6000 сўм.
1.    Хр Инв № 2015/106-А6665   
2.     Хр Инв № 2015/106-А6666

 

 


 

Отаули (Отаев) Р.
Билга хоқон достони.- Тошкент: O'zbekiston, 2015.- 304 б. - ISBN 978-9943-28-250-6.- 9000 сўм.
1.    ХР Инв № 2015/106-А6626
2.    ХР Инв № 2015/106-А6627

 

 


Ориф М.
Кўнгил бўстони.- Тошкент: Turon-zamin,  2015.-256 б. - ISBN 978-9943-4477-4-5.- 8000 сўм
1.    ВФСЧЗ Инв № 2015/106-А6651
2.    Хр Инв № 2015/106-А6652
Мансур М.
Ҳамманинг яшагиси келади.- Тошкент: Hilol-nashr, 2015.- 334 б.- ISBN 978-9943-4450-5-5. – 8000 сўм.
1.    ВФСЧЗ Инв № 2015/106-А6657
2.   Хр Инв № 2015/106-А6658

 

 Гарсиа Маркес Г.
Улуғ  онанинг жанозаси.- Тошкент: O'zbekiston, .- 240 б. - ISBN 978-9943-28-238-4 .- 8500 сўм.
1.    Хр Инв № 2015/106-А6661
2.    Хр Инв № 2015/106-А6662

 

 

Rus tilidagi kitoblar

 

Квак В.
Там, за Туманганом.- Тошкент: Baktria press , 2015.- 208 с.- ISBN 978-9943-44-147-7.  15000 сум.
1.    Хр Инв № 2015/126-8156


 

Диагностика, стратификация риска и оценка эффективности лечения стабильной ИБС - ESC 2013.- Тошкент: Baktria press, 2015.- 36 с. - ISBN 978-9943-4566-2-4.- 4000 сум.
1.    Хр Инв № 2015/126-8184
2.    Хр Инв № 2015/126-8185
Мунавваров З. И.
Султанат Оман: история, цивилизация, экономика, внешняя политика. - Тошкент: Фан,  2015. - 256 с. - ISBN 978-9943-19-340-6. - 9200 сум.
1.    Хр Инв № 2015/102-A6412
2.    Хр Инв № 2015/102-A6413

  

Школа хронической сердечной недостаточности  Тошкент: Baktria press, 2015 .- 60 с. .- ISBN 978-9943-4566-6-2.-5000 сум.
1.    Хр Инв № 2015/126-8098
2.    Хр Инв № 2015/126-8099

 

 

 

Чарры Палесся. - Мiнск: Про Хрысто,  2014. - 164 с. - ISBN 978-985-7074-24-2. - 45000 сум.
1.    ВФСЧЗ  Инв № 2015/122-8061


 
 
 

 

Бабкоў I.
 Хвiлiнка тры гiсторыi.- Логвiнаў: Бабкоў, 2013 .- 230 с. .- ISBN 978-985-562-097-7.-45000 сум.
1.    Хр Инв №2015/107-A6712
 

  

Xorijiy tillardagi kitoblar

 

 

 

Kanani N.
Al-Khwarizmi.- Germany: Fadakbook.ir, 2011 .- 882 p.- ISBN 978-600-160-188-0.- 95000 sum.
1.    Жахон  Инв № 2015/107-A6729

  

Tаlibov R.
Asiya ölkələri beynəlxalq münasibətlər sistemində.- Baki: Elm va tahsil, 2015 .- 310 с.- ISBN 978-9952-81-76-3-8.-55000 sum.
1.    Жахон Инв № 2015/122-8060
 

 
 

 

 

Lingvistika terminneri danişma sözlüü gagauzça-rusça-rominca.- Kisinov: C.Cemirtan, 2015.- 312 с.- ISBN 978-9975-71-612-3.-75000 sum.
1.    Жахон Инв № 2015/107-A6751

 

 

 

 

Singh B.R.
Poetry   of  life. -2015.- 28 s. – 15000 sum.
1.    Жахон Инв № 2015/122-8035

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar