Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 25 yanvar – 29 yanvar)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016 yil 25 yanvar – 29 yanvar kunlarida 341  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular:
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 203 kitoblar, 39 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:- 99 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.
 

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar

 

Марҳабо.
Сайланма. – Тошкент: O'zbekiston, 2015. - 360 б.- ISBN 978-9943-28-304-6. – 12000 сўм.
1.    Хр Инв. № 2015/130-A8769
 

 

 

 

 

Жабборов Рустам.
Қирқ биринчи тугун. –Тошкент: Davr press, 2015. - 360 б.- 75000 сўм.
1.    Хр Инв. № 2015/93-A5865
2.    Хр Инв. № 2015/93-A5866
 

 

 

 

 

Машҳурлардан машҳур сўзлар. – Тошкент: Sano-standart, 2014. - 360 б.- 4000 сўм.
1.    Хр Инв. № 2015/93-A5875
2.    Хр Инв. № 2015/93-A5876
 

 

 

Муҳаммаджонов  А.
Тарих фалсафаси-маънавият кўзгуси. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. - 272 б.- ISBN 978-9943-01-756-6.- 6200 сўм.
Хр Инв. № 2015/102-A6392
1.    Хр Инв. № 2015/102-A6392
 
Мандино  Ог.
Дунёнинг энг буюк  савдогари. – Toshkent: Davr  Press, 2015. - 104 б.- ISBN 978-9943-984-21-9.- 5200 сўм.
1.    Хр Инв. № 2015/102-A6404
2.    Хр Инв. № 2015/102-A6405
 

 

Rus tilidagi kitoblar
 

 

 

Кадыри  А.   
Минувшие дни. – Ташкент: Узбекистан, 2015. - 368 б.- ISBN 978-9943-28-276-6.- 8000 сум.
1.    Хр Инв. № 2015/106-А6659
2.    Хр Инв. № 2015/106-А6660
 

 

 

Зеленина В. И.
Русский язык в таблицах. – Ташкент:Узбекистан, 2015. – 152 с.- ISBN 978-9943-01-932-4    .- 5000 сум.
1.    Хр Инв. № 2015/106-А6663
2.    Хр Инв. № 2015/106-А6664
 

 

 

Крюковских А. П.
Скульптура Санкт-Петербурга. – Лениздат: O'zbekiston, 2004. - 380 б.- ISBN 5-289-01773-9.- 65000 сум.
1.    1.  Жахон Инв. № 2015/107-A6739
  

Манасоведение. – Изд-во КРСУ: O'zbekiston, 2011. - 184 б.- ISBN 978-9967-05-794-4.- 25000 сум.
1.    ВФСЧЗ Инв. № 2015/107-A6741
 

 

 

 

 

Алексiевiч C.
Час second-hand. – Мiнск: Ловiнаў, 2015. – 384 с.- ISBN 978-985-562-096-0.- 50000 сум.
1.    ВФСЧЗ Инв. № 2015/122-8054
 


 

Xorijiy tillardagi kitoblar


 

Odegov Y.G.
The   economics of   personnel management. –Tashkent: Publishing house 'Iqtisodiyot', 2015. – 260 p.- ISBN 978-9943-986-01-5.- 10000 sum.
1.    ВФСЧЗ Инв. № 2015/126-8170
 

 

 

Abdurakhmanov O.
Regional economic integration of Asean countries. – Bangkok: Tonkla design publisher, 2015. – 396 p.- ISBN 978-616-3829-02-3.- 15000 sum.
1.    ВФСЧЗ Инв. № 2015/126-8183
 
 

 Guliyev V.
The Azerbaijani school in Russian orientalism. – Budapest: L'Harmattan, 2015. – 344 p.- ISBN 978-963-414-050-4.- 65000 sum.
1.    1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/107-A6726
 

 

 

 

New course of economic theory. – Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. - 472 p.- ISBN 978-9943-4497-8-7.- 15600 sum.
1.    ВФСЧЗ Инв. № 2015/113-7365
2.     ХР Инв. № 2015/113-7366
 


 

 

2014 defense white paper. – Seoul: Ministry of national defense, 2004. - 328 p.- ISBN 11-1290000-000446-11.- 30000 sum.
1.    ВФСЧЗ Инв. № 2015/122-8045
2.    ВФСЧЗ Инв. № 2015/122-8046
 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar