Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 18 yanvar – 22 yanvar)

 Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016 yil 18 yanvar – 22 yanvar kunlarida 330  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 103 kitoblar  Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 227 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.

 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar 
 
 
 
Lermontov Mixail.
Zamonamiz qahramoni. / Mixail Lermontov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. -240 b.- ISBN 978-9943-27-535-5.- 9000 so’m.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7470
2. ХР Инв. № 2015/114-А7471
 
 
 
 
 
 
 
Tohir va Zuhra. – Toshkent: “DAVR NASHRIYOTI” MChJ, 2015. – 208 b. –  ISBN 978-9943-27-593-5. – 10000 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/114-А7542
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7543
 
 
 
 
 
 
Айтматов Чингиз.
Жамила/ Чингиз Айтматов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 432 б. –  ISBN 978-9943-27-565-2. – 9500 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7532
2. ХР Инв. № 2015/114-А7533
 
 
 
 
 
 
 
Ақл энциклопедияси/ тўпловчи ва таржимонлар: Ҳ. Абдуллаев ва И. Сулаймонов. – Тошкент: “DAVR PRESS” НМУ, 2015. – 496 б. –  ISBN 978-9943-984-59-2. – 10200 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/128-А8413
2. ХР Инв. № 2015/128-А8413
 
 
 
 
 
 
 
Isroilov B. I.
Soliq tizimi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2013. – 288 b. –  ISBN 978-9943-4022-7-0. – 16500 so’m.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7536
2. ХР Инв. № 2015/114-А7537
 
 
 
 
 
 
 
Gadayshaev M.A.
Iqtisodiyot (Izohli lug’at va tushunchalar). – Termiz: Surxon - Nashr, 2015. – 635 b. –  ISBN 978-9943-45-9-9. – 14500 so’m.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/128-8414
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/128-8415
 
 
 
 
 
 
Абдуллаев Ҳамидулла.
Бир томчи ақл / Ҳ. Абдуллаев.-Тошкент: “DAVR PRESS” НМУ, 2015.-448 б.- ISBN 978-9943-984-60-8. – 10200сум.
 
 
 
 
 Rus tilidagi kitoblar
 
 
 
 
 
Кинг Р.
Сорочья усадьба. – Москва: Эксмо, 2013. – 352 с. –  ISBN 978-5-699-64585-5. – 35771 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/125-8089
 
 
 
 
 
 
 
Многоязычный словарь современной фразеологии . – Москва: ФЛИНТА, 2012. – 432 с. –  ISBN 978-5-9765-1237-5. – 60000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7536
2. ХР Инв. № 2015/114-А7537
 
 
 
 
 
 
 
Лошадиная энциклопедия мастера Haute Ecole Александра Невзорова. – Москва: Астрель-СПб, 2010. – 383 б. –  ISBN 978-5-9725-1709-1. – 30000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/122-8086
 
 
 
 
 
 
 
 
Семенов Юлиан.
Бомба для председателя. – Ташкент: Узбекистан, 2013. – 352 с. –  ISBN 978-9943-01-832-7. – 9400 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/120-8014
 
 
 
 
 
 
Гусев Валерий.
Слепой:повесть/ В. Гусев. – Ташкент: Узбекистан, 2015. – 248 с. –  ISBN 978-9943-28-265-0. – 7
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7536
2. ХР Инв. № 2015/114-А7537
 
 
 
 
 
 
 
Очерки новейшей истории Узбекистана. – Ташкент: Адабиёт учқунлари, 2015. – 352 с. –  ISBN 978-9943-381-37-7. – 15400 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/113-7419
 
 
 
 
 

 
 
 
Аваков С. С.
Слезы Плутона/ Сергей Аваков. – Москва: Эксмо, 2013. – 384 с. –  ISBN 978-5-699-68213-3. – 35771 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/125-8093
 
 
 
 
Назим Музаффарали.
Социальная ориентированность экономики в правистских и левистских системах. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. – 4
280 с. –  ISBN 978-9943-27-593-5. – 9000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7555
 
 
 
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar