Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 11 yanvar – 15 yanvar)
   Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016 yil 11 yanvar – 15 yanvar kunlarida 630  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 571 kitoblar, 59 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 128 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar
 
 
 
Айтматов Чингиз.
Қиёмат:роман/ Чингиз Айтматов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 432 б. –  ISBN 978-9943-27-593-5. – 8000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7536
2. ХР Инв. № 2015/114-А7537
 
 


 
 
 
Gogol Nikolay.
Taras Bulba / Nikolay Gogol. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 304 б. –  ISBN 978-9943-27-509-6. – 8000 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/114-А7538
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7539
 
 
 
 
 
 
Aql va oltin. – Toshkent: “Davr nashriyoti” MChJ, 2015. – 208 b. –  ISBN 978-9943-4435-9-4. – 10000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7540
2. ХР Инв. № 2015/114-А7541
 
 
 
 
 
 
 
“Бетакроримсан, ягонасан, она ватаним-Ўзбекистоним!”. – Фарғона: “Фарғона” нашриёти, 2015. – 48 b. –  ISBN 978-9943-980-35-8. – 4500 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-А7427
 
 
 
 
 
 
 
Ат-Термизий ал-Ҳаким
Ҳаж ва унинг сирлари. – Тошкент:Movarounnahr nashriyoti, 2015. – 256 b. –  ISBN 978-9943-12-338-0. – 8500 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/113-7367
2. ХР Инв. № 2015/113-7368
 
 
 
 
 
 
 
Атаниязова М. Б.
Инновацион ривожланиш жараёнида меҳнат бозорини самарали амал қилиши. – Тошкент: “Iqtisodiyot” нашриёти, 2014. – 172 б. –  ISBN 978-9943-4042-8-5. – 10600 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/113-7382
 
 
 
 
 
 
 
Ирзаев    Баҳром.
“Катта қирғин”нинг келиб чиқиши арафасидаги сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий шароит. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 2014. – 56 б. –  ISBN 978-985-19-284-3. – 4500 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/114-7487
 
 
 
 
Rus tilidagi kitoblar 
 
 
 
 
Сароян У.
Человеческая комедия. – Москва: Эксмо, 2014. – 320 с. –  ISBN 978-5-699-70502-3. – 35771 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/125-8090
 
 
 
 
 
 
 
Мухаммад Али.
Амир Темур Великий. – Тошкент: “Sharq”, 2015. – 408 с. –  ISBN 978-9943-26-306-2. – 10000 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/126-8104
 
 
 
 
 
 
Абдурахманов О.
Региональная экономическая интеграция стран АСЕАН. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2014. – 292 с. –  ISBN 978-9943-4042-2-3. – 10500 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/113-7359
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/113-7360
 
 
 
 
 
 
 
Бадаевич З. И.
Подручный русско-белорусский словарь. – Минск: Издательство Гревцова, 2014. – 568 с. –  ISBN 978-985-6954-87-3. – 40000 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/122-8053
 
 
 
 
 
 
 
Донцова Д. А.
Женихи воскресают по пятницам. – Москва: Эксмо, 2012. – 320 с. –  ISBN 978-5-699-58578-6. – 35771 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/125-8088
 
 
 
 
 
 
Ливандный А. Л.
Слепой рывок. – Москва: Эксмо, 2013. – 384 с. –  ISBN 978-5-699-68363-5. – 35771 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/125-8091
 
 
 
 
 
 
 
 
Малиновская Е. М.
Найти куклавода. – Москва: Эксмо, 2013. – 384 с. –  ISBN 978-5-699-67560-9. – 35771 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/125-8092
 
 
 
 
 
 
 
Лиходедов В. А. 
Путишествие во времени. – Минск: Издательский дом “Звязда”, 2013. – 224 с. –  ISBN 978-985-7083-03-9. – 35771 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/122-8051
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar