Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 21 dekabr – 25 dekabr)
 
 
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 21 dekabr – 25 dekabr kunlarida 931  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 604 kitoblar, 308 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 23 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar
 
 
Maksumova A.
Tabiiy energiya tashuvchilar va uglerodli materiallar kimyoviy texnologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. – 256 б. –  ISBN 978-9943-391-84-0. – 7900 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6571
 
 
 
 
 
 
Алимов Усмонхон.
    Расулуллоҳ мўъжизалари. – Тошкент: Movarounnahr, 2015. – 416 б. –  ISBN 978-9943-12-314-4. – 21000 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6569
2. ХР Инв. № 2015/105-6570
 
 
 
 
 
Заҳабий Ҳофиз Шамсиддин.
Гуноҳи кабиралар. – Тошкент: Movarounnahr, 2015. – 272 б. –  ISBN 978-9943-12-238-3. – 8400 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6567
2. ХР Инв. № 2015/105-6568
 
 
 
 
 
Муқаддас ойлар ва мустажоб дуолар. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2015. – 448 б. –  ISBN 978-9943-390-49-2. – 24000 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6565
2. ХР Инв. № 2015/105-6566
 
 
 
 
 
 
Жўраев Комилжон.
Таржимашунослик. – Тошкент: Аkademnashr, 2015. – 320 б. –  ISBN 978-9943-985-51-3. – 6500 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6560
 
 
 
 
 
Абдул Азим Зиёуддин.
Сиз Пайғамбарни кўрганмисиз. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2015. – 184 б. –  ISBN 978-9943-4454-7-5. – 11200 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6561
2. ХР Инв. № 2015/105-6562
 
 
 
 
 
Дуойи фотиҳа. – Тошкент: Movarounnahr, 2015. – 104 б. –  ISBN 978-9943-12-311-3. – 6100 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6563
2. ХР Инв. № 2015/105-6564
 
 
 
 
 
 
Самовыражение и самореализация обучающихся как базовые личностные качества в современных условиях. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2014. – 200 б. –  ISBN 978-9943-975-78-1. – 6500 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7098
 
 
 
 
 
 
Ўзбекистон Республикасида умумий ўрта таълим стратегияси муаммолари ва таълим мазмунининг янги моделлари, уларни татбиқ этиш йўллари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2005. – 256 б. –  ISBN 5-648-03357-5. – 6500 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7100
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7101
3. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7102
 
 
 
 
Стратегия формирования у обучаемых способностей самовыражения и самореализации. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2014. – 204 б. –  ISBN 978-9943-975-67-5. – 8100 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/112-7126
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7127
3. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7128
4. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7129
5. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7130
6. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7131
7. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7132
 
Джураев Р. Х
     Составление сценариев для разработки мультимедийнқх ресурсов к урокам природоведения. – Ташкент: УзНИИПН, 2014. – 72 б. –  ISBN 978-9943-4361-8-3. – 4800 cўм.
1. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7111
2. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7112
3. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7113
4. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7114
5. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7115
 
             Составление сценариев для разработки мультимедийных ресурсов к урокам геометрии. – Ташкент: УзНИИПН, 2014. – 156 б. –  ISBN 978-9943-4491-0-7. – 5700 cўм.
1. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7116
2. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7117
3. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7118
4. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7119
5. ВФСЧЗ  Инв. № 2015/112-7120
 
 
 
Джураев Р. Х.
Составление сценариев для разработки мультимедийнқх ресурсов к урокам географии. – Ташкент: УзНИИПН, 2014. – 100 б. –  ISBN 978-9943-4361-9-0. – 5000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7106
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7107
3. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7108
4. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7109
5. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7110
 
 
Турдиқулов Э. О
Марказий Осиёда экологик таълим тараққиёти. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. – 360 б. –  ISBN 978-9943-10-993-3. – 7800 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7099
 
 
 
 
 
 
Цой М. Н.
            Открытые образовательные ресурсы в Узбекистане. – Ташкент УзНИИПН, 2014. – 156 б. –  ISBN 978-9943-4491-3-8. – 6700 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7103
2. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7104
3. ВФСЧЗ Инв. № 2015/112-7105
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar