Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 14 dekabr – 18 dekabr)
 
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 14 dekabr – 18 dekabr kunlarida 757  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 405 kitoblar, 192 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 160 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.
  
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar
 
Кексаларни эъзозлаш йили. – Фарғона: Фарғона, 2015. – 128 б. –  ISBN 978-9943-980-22-8. – 7000 cўм.
1.         ХР Инв. № 2015/105-A6581
 
 
 
 
 
 
 
Эргашев Ш.
XX аср: Тақдирларда акс этган тарих. – Тошкент: O'zbekiston, 2015. – 488 б. – ISBN 978-9943-01-898-3. – 18700 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6575
2. ХР Инв. № 2015/105-6576
 
 
 
 
 
Динда саволим бор. – Тошкент: Movarounnahr, 2015. – 444 б. –  ISBN 978-9943-12-256-7. – 23500 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6573
2. ХР Инв. № 2015/105-6574
 
 
 
 
 
 
Кодексы Республики Узбекистан. – Тошкент: Адолат, 2015. – 1040 с. –  ISBN 978-9943-4286-5-2. – 66000 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6607
 
 
 
 
 
 
 
 Ergashxodjayeva SH. Dj.
Strategik marketing. – Тошкент: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. – 240 б. –  ISBN 978-9943-391-80-2. – 9500 so’m.
1. ХР Инв. № 2015/105-6559
 
 
 
 
 
 
Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. – Тошкент: Адолат, 2015. – 504 б. – ISBN 978-9943-4286-7-6. – 15000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6597
2. ХР Инв. № 2015/105-6598
 
 
 
 
 
Yo'ldoshev N. K.
Ishlab chiqarish texnologiyalari. – Тошкент: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2015. – 376 б. –  ISBN 978-9943-391-77-2. – 11000 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6572
 
 
 
 
 
 
Юридик хизмат ва шартномавий-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. – Тошкент: Адолат, 2015. – 560 б. –  ISBN 978-9943-4379-5-1. – 21000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6605
2. ХР Инв. № 2015/105-6606
 
 
 
 
 
Орипов Абдулла
Соҳибқирон. – Тошкент: Аkademnashr, 2015. – 136 б. –  ISBN 978-9943-4405-9-3. –7000 cўм.
1. ХР Инв. № 2015/105-6558
 
 
 
 
 
 
Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. – Тошкент: Адолат, 2015. – 160 б. –  ISBN 978-9943-4511-2-4. – 12000 cўм.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6596
 
 
 
 
 
 
 
 Rus tilidagi kitoblar
 
Условия локализации оруденения, методика и достоверность разведки золототрудного месторождения Кочбулак. – Тaшкент: ГП "НИИМР", 2015. – 80 c. –  ISBN 978-9943-364-56-1. – 7500 cум.
1. ХР Инв. № 2015/105-6583
2. ХР Инв. № 2015/105-6584
 
 
 
 
 
Условия локализации оруденения, методика и достоверность разведки золототрудного месторождения Кочбулак. – Тaшкент: ГП "НИИМР", 2015. – 100 c. –  ISBN 978-9943-374-63-9. – 7400 cум.
1. ХР Инв. № 2015/105-6585
2. ХР Инв. № 2015/105-6586
 
 
 
 
 
Мирзажонов Кулмамат
Амнистия, помилование и уголовно-правовая политика Республики Узбекистан. – Тaшкент: Адолат, 2015. – 344 c. –  ISBN 978-9943-4511-7-9. – 17500 cум.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6587
 
 
 
 
 
 
Выборы президента Республики Узбекистан-важнейший этап укрепления национальной государственности и развития гражданского общества в стране. – Тaшкент: Узбекистан, 2015. – 184 c. –  ISBN 978-9943-28-330-5. – 12500 cум.
1. ХР Инв. № 2015/105-6590
2. ХР Инв. № 2015/105-6591
3. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6592
4. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6593
 
 
Xorijiy tillardagi kitoblar 
 
 
Observers from international  organizations and foreign countries on parliamentary elections in the Republic of Uzbekistan December 21, 2014. – Тashkent: Uzbekistan, 2015. – 232 p. –  ISBN 978-9943-28-290-2. – 11000 so’m.
1. ВФСЧЗ Инв. № 2015/105-6589

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar