Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 30 noyabr – 11 dekabr)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 30 noyabr – 11 dekabr kunlarida 716  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 250 kitoblar, 200 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 266 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar 
 
 
 
 
 
Yuldashxodjayev H.
Ingliz tilida kasbiy muloqot. – Т.: Movarounnahr, 2015. – 632 б. –  ISBN 978-9943-12-313-7
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1086
 
 
 
 
 
 
 
Vahabov A. V.
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. – Тoshkent: Baktria press, 2015. – 584 b. –  ISBN 978-9943-4414-8-4
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1087
 
 
 
 
 
 
Ergashev, Qo’ldosh
O’zbekiston tarixi: o’quv qo’llanma / Q. Ergashev. – Тoshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – 680 b. –  ISBN 978-9943-03-620-8
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1085
 
 
 
 
 
 
 
Nomozov, Mahmud
Baxshiyona / Mahmud Nomozov. – Тoshkent: Musiqa, 2015. – 88 b. –  ISBN 978-9943-307-82-7
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1055
 
 
 
 
 
 
 Mo’ydinov, Bekzod 
Inglizcha-o’zbekcha lug’at : izohli lug’at/ B. Mo’ydinov. – Тoshkent: Akademnashr, 2015. – 616 b. –  ISBN 978-9943-4404-3-2
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1011
 
 
 
 
 
 
Zamonov, Akbar
Tarix fanidan testlar to’plami: Qism 1/ A. Zamonov. – Тoshkent: “ART FLEX” nashriyoti, 2015. – 608 b. –  ISBN 978-9943-345-56-0
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0973
 
 
 
 
 
 
Тоҳир Малик
Tarix fanidan testlar to’plami: Qism 1. – Тoshkent: “ART FLEX” nashriyoti, 2015. – 456 b. –  ISBN 978-9943-4449-8-0
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0948
 
 
 
 
 
Muxtor, Asqad
Chinor/ Asqad Muxtor. – Тoshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 576 b. – ISBN 978-9943-27-560-7
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1078
 
 
 
 
 
 
 
Фуқоролик жамияти асослари: ўқув қўлланма/ A. Жалилов, У. Муҳаммадиев, Қ. Жўраев ва бошқ. – Тошкент: Baktria press, 2015. – 264 б. –  ISBN 978-9943-4507-4-5
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0942
 
 
 
 
 
 
 
Семёнов, Юлиан
Баҳорнинг ўн етти лаҳзаси: роман/ Юлиан Семёнов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 488 б. –  ISBN 978-9943-27-540-9
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1100
 
 
 
 
 
 
Жўраев, Нарзулла
Тахайюл, тасаввур, тафаккур / Нарзулла Жўраев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 224 б. –  ISBN 978-9943-27-566-9
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1101
 
 
 
 
Rus tilidagi kitoblar 
 
 
 
 
Каримов Х. Я.
Этиология, патогенез и лечение инфекционных осложнений у больных гемобластозами. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2015. –148 стр. – ISBN 978-9943-27-604-8
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0934
 
 
 
 
 
Исоков М. У.
Опыт геологического изучения и оценки запасов на примере золоторудного месторождения Кокпатас. – Ташкент: ГП «НИИМР», 2015. –100 стр. – ISBN 978-9943-374-63-9
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1046
 
 
 
 
 
Исоков М. У.
Условия локализации оруденения, методика и достоверность разведки золоторудного месторождения Кочбулак. – Ташкент: ГП «НИИМР», 2015. –80 стр. – ISBN 978-9943-364-56-1
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/1047
 
 
 
 
 
 
Руководство по методам сохранения биоразнообразия в нефтегазовом секторе в аридных экосистемах Узбекистана. – Ташкент:Baktria press, 2015. – 120 стр. – ISBN 978-9943-4507-7-6
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0938
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar