Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 16 noyabr – 20 noyabr)
 
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 16 noyabr – 20 noyabr kunlarida 369  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 123 kitoblar, 168 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:- 78 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar
Имом Аҳмад ибн Қудома Мақсудий 
Минҳожул қосидин мухтасари: Саодат изловчиларга қўлланма / Имом Аҳмад ибн Қудома Мақсудий; таржимон Абдулҳамид Муҳаммад Турсун; масъул муҳаррир Шайх Абдулазиз Мансур;  - Тошкент: Movarounnahr, 2014. - 468 б. - ISBN 978-9943-12-255-0
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0925
 
 
 
 
 
Abdusalomova K.
Kuylamasam bo’lmaydi / K. Abdusalomova. – Toshkent: Akademnashr, 2015. 24 b. – ISBN 978-9943-985-38-4 
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0865
 
 
 
 
 
 
Тоҳиров О.
Шаклсиз олам: шеърлар тўплами / О.Тоҳиров. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2015. – 112 б. - ISBN 978-9943-07-341-8
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0912
 
 
 
 
 
 
Каримов Н.
Ойбек гулшанидан шабадалар / Н.Каримов. – Тошкент: “Маънавият”, 2015. – 120 б. - ISBN 978-9943-04-210-0
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0914
 
 
 


1001 дарднинг биз билмаган давоси / нашрга тайёрловчи Ҳ.Тешабоев, – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 136 б. - ISBN 978-9943-27-555-3
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0909
 
 
 
 
 
 
 
 
Тафаккур зиёси / С.Рўзимбоев ва бошқалар. – Урганч. “Хоразм” нашриёти, 2015. – 100 б. - ISBN 978-9943-4487-9-7
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0911
 
 
 
 
 
 
Назаров Б.
Чўли Ироқ: Турсуной Содиқова ижодига бир назар / Б.Назаров. – Т.: “DAVR PRESS” НМУ, 2015. – 104 б. - ISBN 978-9943-984-49-3
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0898
 
 
 
 
 
 
Xudoyberdiyeva Z.
Yo’l boshida / Z. Xudoyberdiyeva. – Toshkent: Akademnashr, 2015. 32 b. – ISBN 978-9943-985-37-7 
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0864
 
 
 
 
 
 
Quruq qurilish tizimlari (ishchi daftar): - ma’lumotnoma/ tuzuvchi E.Sargorodseva. – T.: Cho’lpon nomidagi NMIU, 2015. – 68 b.  – ISBN 978-9943-05-722-7 
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0872
 
 
 
 
 
 
 
Odljon Sh.
Baxt bekati  / Sh. Odiljon. – Toshkent: Akademnashr, 2015. 32 b. – ISBN 978-9943-985-33-9 
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0862
 
 
 
 
 
 
Kamolov X.
Matematika va informatika fanlaridan yangi 55 variantli savol-javoblar to’plami / tuzuvchi: X.Kamolov, M.Xalillayev. – Toshkent: Yangi kitob, 2015. – 208 b. – ISBN 978-9943-4001-6-0
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0868
 
 
 
 
 
 
No’monova Z.
Osmonning fanori  / Z. No’monova. – Toshkent: Akademnashr, 2015. 32 b. – ISBN 978-9943-985-34-6 
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0860
 
 
 
 
 
 
Yusupbekov N.
Boshqarishning intellectual tizimlari va qaror qabul qilish / N.R. Yusupbekov, - Toshkent: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 572 b. - ISBN 978-9943-07-384-5
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0869
 
 
 

 
Abdullayeva M. 
Matematika. Uslubiy qo’llanma. – Andijon: “Andijon nashriyot-matbaa” MChJ, 2015. – 82 b. – ISBN 978-9943-4407-8-4
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0873
 
 
 
 
 
 
Пайғамбарлар тарихи / Нашрга тайёрловчилар: Ш. Атамуродов, Д.Шойзоқова. Масъул муҳаррир Анвар қори Турсунов; - Тошкент: Тошкент ислом университети, 2014. – 444 б.- ISBN 978-9943-4452-3-9
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0921
 
 
 
 
 
 
Xalillayev Sh.
Biologiyadan eng muhim ma’lumotlar / Sh. Xalillayev. – Toshkent: Yangi kitob, 2015. – 288 b. – ISBN 978-9943-4001-8-4
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0859
 
 
 
 
 
 
Xalillayev M.
Fizika fanidan yangi 55 variantli savol-javoblar to’plami / tuzuvchi: M.Xalillayev. – Toshkent: Yangi kitob, 2015. – 240 b. – ISBN 978-9943-4001-4-6
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0875
 
 
 
 
 
 
Xorijiy tillardagi kitoblar 
 
O’rinov M.
Basic vocabulary/ M.O’rinov. Т.: “DAVR PRESS” NMU, 2015. – 116 b. - ISBN 978-9943-984-01-1
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0890
 
 
 
 
 
 
Еремян В.
Аддои (Молящийся за Вас): публицистика. Издательство «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» - Ташкент, 2015. 102 с. - ISBN 978-9943-07-388-3
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0901
 
 
 
 
 
 
Тогдан Г.
Падающий минарет: иллюстрир. Каталог/ Г.М.Тогдан. – Т.: Издательство ж-ла «San’at» Ташкент, 2011. 108 с. - ISBN 978-9943-388-09-3
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0913

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar