Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (29 oktyabrdan 2 noyabr 2012 yil)
Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 29-2 oktyabr-noyabr oyida  2262 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 267 nusxada avtoreferatlar, CD-ROM-80 nusxada, dissertatsiyalar-116 nusxada, 662 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 156 nusxada jurnal, 981 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tildagi kitoblar
 
O’zbek xalq amaliy-bezak san'ati [Matn]: bezakli albom = Uzbekskoe narodnoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo /  tuzuvchi-muallif Sh.K. Shoyoqubov.  - Toshkent : O'zbekiston, 2009.  - 136 b. .  - Matn o’zbek, rus va ingliz tillarida - 2000 nusxa.  - ISBN 978-9943-01-384-1 (muqovada) : 29300 so’m.
1. ChZ1 Shifr Yu-40302/4 Inv. № 2012/163-10036
BBK 85.12(5O’)
 
 
 
 
O’-69
O’ljaboeva,  Nortosh
Xalq tabobati xazinasidan javohirlar [Matn]/   N. O’ljaboeva;  nashr uchun mas'ul: Rustam Safoev.  - Toshkent: Yangi asr avlodi , 2009.  - 1136 b. : [18] v. qo’yilgan rangli rasm.  - Foydalanilgan adabiyotlar: 1127-1135 b. - 5000 nusxa.  - ISBN 978-9943-08-458-2 (muqovada): 25000 so’m.
1. ONB Shifr Yu-40315/4 Inv. № 2012/169-10267
BBK 53.59
 
 
X 78
Xotin-qizlar ensiklopediyasi [Matn] / M. Aminov [i dr.] ;  tahrir g’ay'ati F. Abdurahimova; muallif va tarj.: M. Aminov va bosh?. .  - Toshkent : O’zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti , 2012 .  - 480 b .  - Bibliogr.: b.476 - 3 000 nusxa .  - ISBN 978-9943-07-166-7 (muqovada) : 9700 so’m.
1. MIRS Shifr L-51 Inv. № 2012/126-7223
2. ChZ1 Shifr N-32S6(S52) Inv. № 2012/126-7224
3. ChZ1 Shifr Yu-40135/3 Inv. № 2012/126-7225
BBK 66.74ya2  
 
Sh 74
Shoyoqubov Sh.
Zamonaviy O’zbekiston miniatyurasi  [Matn] = Sovremnnaya miniatyura Uzbekistana= Contemporary miniature paintings of Uzbekistan /  Sh. Shoyoqubov;  rassomlar: M. Po’latov, V. Myasnikov, S. Nasledov.  - Tashkent: O'zbekiston, 2006.  - 376 b. .  - 3000 nusxa.  - ISBN 5640030925 : 27500 so’m.
1. XR Shifr Yu-32707/4 Inv. № A12010
2. XR Shifr L-85.14(2O’)/Sh74 Inv. № A12011
BBK 85.143(5O’)ya6  
 
Z-94
Zuparov M.
Elektroakustika va arxitektura akustikasi [Matn]: o’quv qo’llanma/  M. Zuparov.  - Toshkent : TATU , 
2012.  - 348 b.: rasm, rangli rasm.  - Foydalanilgan adabiyotlar: 335-336 b. - Ilovalar: 337-347 b. - nusxa.  -  (muqovada) : 7000 so’m.
1. ONB Shifr Yu-40314/2 Inv. № 2012/169-10266
BBK 32.87
 
 
 
Rus tilida 
Металлогения золота и меди в Западном Узбекистане [Текст] /  гл. ред. А. А. Кустарникова, отв. ред. А. И. Усманов; Академия наук Республики Узбекистан, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева.  - Ташкент: Б.и. , 2012.  - 410 с. : ил., табл. .  - 200 экз. .  - ISBN 978-9943-364-23-3 (в пер.): 20000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51467/5 Инв. № 2012/135-А8013
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/135-А8014
УДК 553.41(575.1)
553.43(575.1)
 
 
Теоретические основы и методология локального прогнозирования месторождений полезных ископаемых [Текст]: Т. 3: Теоретико-методологические аспекты локального прогнозирования эндогенного оруденения / Х.А. Акбаров [и др.]; М-во высшего и среднего специального образования РУз, Ташкентский государственный  технический университет имени Абу Райхана Беруни.  - Ташкент : ТашГТУ, 2011.  - 455 с. .  - Прилож.:  14 л. ил.- Лит.: с. 468-505.- На обл.: Методология прогнозирования месторождений полезных ископаемых - 120 экз. .  -  (в пер.) : 7000 сум.
                        1. Хранение (Общ.) Шифр У-51468/5 Инв. № 2012/135-А8015
                        2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/135-А8016
                        УДК 553.3/4
                        550.812
 
К 93
Курпатов,  Андрей
10 дельных вопросов. Деньги большого города [Текст]/   А. Курпатов, Ш. Абдуллаева.  - 2-е изд . - М.: Олма Медиа Групп , 2008 .  - 320 с. .  - 4000 экз. .  - ISBN 978-5-373-00318-6 : 34.133 сум.
1. ЧЗ1 Шифр V-257582 Инв. № 2012/116-6573
УДК 151.9
 
 
 
Русские сказки [Текст] : для детей дошкольного и младшего школьного возраста /  сост. О.Э. Вульф.  - Ташкент : O'qituvchi , 2012 .  - 150 с. .  - 10000 экз. .  - ISBN 978-9943-02-478-6 (в пер.): 5000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VI-346956 Инв. № 2012/114-А6517
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/114-А6518
УДК Ф9Р-23
 
 
 
 
Карагусов Ф.С.
Правовое положение коммерческих организаций по законодательству Республики Казахстан [Текст]/  Ф.С. Карагусов.  - Алматы : Б.и. , 2012.  - 333 с. .  - Лит.: с. 331-333 - 500 экз. .  - ISBN 978-601-289-059-4 (в пер.) : 14200 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VI-346955 Инв. № 2012/113-6422
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/113-6423
УДК 347.7(574)
 
 
 
 
Ingliz Tilida
Hornyak N.,  Timothy
The loving machine [Теxт]: The art and science of japanese robots/  N.  T. Hornyak.  - Tokyo: Kodansha International , 2006 .  - 160 p. : il. .  - ISBN 13: 978-4-7700-3012-2 (hardcover) : 23000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15368 Inv. № 2012/125-7178
UDC 681.513.8
 
 
 
   
Turkey [Теxт] /  prepared by Kutlay Dogan.  - Ankara : THA , 2011.  - 492 p. .  - Index: p. 485492 -  (978-975--19-5222-6) : 20000 som.
 
 
 
 
 
 
 
 
Malchow H.L.
Special relations [Теxт] : The Americanization of Britain?/  H.L. Malchow.  - Stanford: Stanford University Press, 2011. - 368 p..  - Includes bibliographical references and index: p. 313-368 - ISBN 978-0-8047-7399-7 (hardcover): 25000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15374 Inv. № 2012/138-8245
UDC 327
 
 
 
 
Sutton,  Peter
The politics of suffering [Теxт]: Indigenous Australia and the end of liberal consensus/   P. Sutton.  - New Editio. - Carlton: Melbourne University publishing, 2011.  - 280 p. .  - Includes bibliographical references and index: p. 224-276 - ISBN 978-0-522-85871-6 : 72000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15375 Inv. № 2012/138-8246
UDC 32(4/9)
 
 
 
 
Advancing social welfare of Korea [Теxт]: Challenges and Approaches.  - Seoul : Jimoondang, 2011.  - 586 p. .  - (Korean studies series; № 47 ) . - Index: p. 577-587 - ISBN 978-89-6297-032-6 (hardcover) : 29000 som.
1. ChZ3 P/VII-15370 Inv. № 2012/125-7180
UDC 364
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar