Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 19 oktabr – 23 oktabr)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 19 oktabr – 23 oktabr kunlarida 505  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 

- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 200 kitoblar, 100 nomda avtoreferatlar. Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar xizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;

- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar:¬ 205 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondidan joy olgan.

 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar 
 


Раҳматуллаев Д.
Махсус таълим муассасаларини бошқаришни режалаштириш. - Тошкент: Национальная бибилиотека Узбекистана им. А.Навои, 2014. - 60 б. - ISBN 978-9943-4492-5-1
1. Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0716
 
 
 
 
 
 
 
 
Қодиров Б.
Иқтидорли болаларнинг бирламчи танлови методикалари. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. - 76 б. - ISBN 978-9943-4346-6-0
1. Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0711
 
 
 
 
 
 
 
 
Нурманов А.
Талабаларни самарали мулоқотга тайёрлаш технологияси. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. - 144 б. - ISBN 978-9943-10-942-1
1. Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0710
 
 
 
 
 
 
 
Ғўдалов М. 
Жиззах вилояти табиати ва уни муҳофаза қилиш. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. - 96 б. - ISBN 978-9943-4347-2-1
1. Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0709
 
 
 
 
 
 
 
Адҳамжон З.
Эстетик ҳис-туйғу тарбияси. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. - 44 b. - ISBN 978-9943-10-914-8
1. Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0712
 
 
 
 
 
 
 
Фахр Ж.
Ой нури.- Тошкент: Fan va texnologiya, 2011. - 52 b. - ISBN 978-994310-501-0
1. Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0708
 
 
 
 
 
 
 
 
Парманов А.
  Хомашё ва ёнилғи-мойлаш материалларидан фойдаланиш. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. - 260 б. - ISBN 978-9943-4347-6-9
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0707
 
 
 
 
 
 
 
 
Отабек, Шодмон.
  Мирпўлат Мирзо бир куни... - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2015. - 48 б. - ISBN 978-9943-06-564-2
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0705
 
 
 
 
 
 
 
 
Ўзбекча-русча-инглизча сўзлашгич. - Тошкент: ART-FLEX, 2013. - 120 б. - ISBN 978-9943-301-29-0
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0704
 
 
 
 
 
 
 
Abdullayev S.
Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. - 132 b. - ISBN 978-9943-4492-9-9
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0699
 
 
 
 
 
 
 
Xurramov Sh. 
Oliy Matematika misol va masalalar nazorat topwiriqlari 1. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. - 408 b. - ISBN 978-9943-983-21-2
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0698
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabbimova F.
  O'quvchiilarni tabiat estetikasini anglashga o'rgatishga bo'lg'usi.- Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. - 208 b. - ISBN 978-9943-4349-6-7
Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0696
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxmudov N.
  Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. - 288 b. - ISBN 978-9943-4497-6-3
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0695
 
 
 
 
 
 
 
Nazarova G. 
Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. - 78 b. - ISBN 978-9943-4268-0-1
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0682
 
 
 
 
 
 
 
 
Xolnazarova M.
Yosh va pedagogik psixologiya. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. - 208 b. - ISBN 978-9943-975-34-7
1.Служба специализированного фонда и обязательных экземпляров Инв. № 2015/0681
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar