Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 2 sentabr – 4 sentabr)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 2 sentabr – 4 sentabr 107  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 8 kitoblar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
-Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar- 99 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondida aks etgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar
 
Butayev Sh.
      English-uzbek uzbek-english dictionary: 70000 words and expressions = Inglizcha-o'zbekcha o'zbekcha-inglizcha lug'at: 70000 so'z va ibora / Sh. Butayev; O'zbekiston Respulikasi Fanlar akademiyasi "Fanum" ilmiy-o'quv markazi, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti; Muharrirlar Z.Butayev, K.Inagamova. -Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashr. -Toshkent: O'zbekiston, 2014.  -1040 b. -10000 nusxa. - ISBN 978-9943-01-988-1: 14000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31982/3 Инв. № 2015/30-A1897
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/30-A1898
УДК 811.111(038)
 
 
Намозов,  Анар
      Нотаниш: қиссалар / А. Намозов. -Тошкент: O'zbekiston, 2014.  -336 б. -2000 нусха.  
-ISBN 978-9943-28-153-0: 9800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43560/3 Инв. № 2015/66-A4387
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Н-821.512.133-3 Инв. № 2015/66-A4388
3. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Н-821.512.133-3 Инв. № 2015/67-A4568
УДК 821.512.133-3
 
 
 
 
Mannonov Yu.
      Axborot-kutubxona texnologiyasi. -Toshkent: Noshir, 2014. -288 b. -8200 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/67-A4569
 
 
 
 
 
 


Орифий,  Ҳусайнхон
      Маънавият сарчашмалари: Чустлик ижод аҳли ҳақида рисола: К. 1 / Ҳ. Орифий, М. ҳ. Ҳакимзода. -Наманган: "Наманган" нашриёти, 2015.  -288 б. - 400 нусха. -ISBN 978-9943-977-51-8: 4800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43613/2/1 Инв. № 2015/66-A4457
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/66-A4458
УДК 821.512.133
82(575.1)
 
 
 
Тўлқин,  Тоҳир
      Ёлғон соясидаги қуёш: қисса / Т. Тўлқин, қ. Н. Маҳмуд . -Тошкент: Yurist-media markazi, 2014.  -448 б. -1000 нусха. -ISBN 978-9943-4336-1-8: 12000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43571/2 Инв. № 2015/66-A4423
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2015/66-A4424
УДК 821.512.133-3
 
 
 
 
 
Abdug'afur,  Baxtiyor
      Olamlar kurashi.  -Toshkent: Akademnashr, 2015.  -176 b.. -6400 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. Ю-43554/2 № 2015/54-A3368
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/67-A4573
 
 
 
 
 


Ёқубов,  Одил
      Биллур қандиллар: қиссалар ва ҳикоялар / О. Ёқубов . -Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. -332 б.  -(Kamolot kutubxonasi). -5000 нусха.  -ISBN 978-9943-27-382-5: 10000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43411/2 Инв. № 2015/44-А2822
2. ЧЗ1-Подсобный фонд  Инв. № 2015/44-А2823
УДК 821.512.133-3
 
 
 
.

Зулфия замондошлари хотирасида. -Тошкент: Akademnashr, 2015. -240 б.. 
-9400 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43464/3 Инв. № 2015/54-A3373
 
 
 
 
 Rus tilidagi kitoblar
 
Шакиров,  Уткур
      Деятели культуры Узбекистана [Текст] / У. Шакиров, И. Шакирова; И. Шакирова. -Ташкент: Adabiyot uchqunlari, 2015. -200 с. -100 экз.. -ISBN 978-9943-987-33-3: 7500 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52686/2 Инв. № 2015/72-4898
УДК 78.071(575.1)
 
 
 
 
 

Цитогенетические исследование  в медицине: фундаментальные и прикладные аспекты: руководство / К.Т. Бобоев [и др.]; Х. Я. Каримов [и др.]. -Ташкент: Янги аср авлоди, 2014. -284 с. -Библиогр.: с. 250-281 - 200 экз.. -ISBN 978-9943-27-334-4 (в пер.): 12000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52643/3 Инв. № 2015/44-А2834
УДК 575:616
 
 
 
 
 

Академик Рахим Бекжанов в памяти друзей и родных [Текст] /сост. М. А. Бекжанова; сост. М.А. Бекжанова. -Ташкент: Фан, 2014. -176 с.: фото. -300 экз.. -ISBN 978-9943-19-275-1 (в пер.): 9800 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52705/2 Инв. № 2015/69-A4644
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/69-A4645
УДК 539.1(092)
 
 
 


Хакимзянов Р.Р.
      Разработка конструкции и обоснование прочностных параметров защитного каркаса кабины трактора класса 1,4 [Текст] / Р.Р. Хакимзянов, А.А. Шермухамедов, И.И. Усманов; Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Ташкентский автомобильно-дорожный институт; А. А. Шермухамедов, И. И. Усманов. -Ташкент: Фан, 2015. -184 с. -Библиогр.: с. 171-179 - 100 экз.. -ISBN 978-9943-19-331-4 (в пер.): 9900 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52675/2 Инв. № 2015/69-A4648
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/69-A4649
УДК 623.437.42:629.042
 
Хайям,  Омар
      Рубаи [Текст] / О. Хайям; сост. П. Б. Агзамова, Л. К. Бабаева; худож. Л. К. Бабаева; сост. П.Б. Агзамова; сост. Л.К. Бабаева . -Ташкент: O'qituvchi, 2015. -160 с.: ил. -Примеч.: с. 157-158 - 2000 экз.. -ISBN 978-9943-02-832-6 (в пер.): 7000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52668/2 Инв. № 2015/54-A3388
УДК 821.222.8-1
 
 
 
 
 
Xorijiy tillardagi kitoblar 
 
변길섭,  / Pyon Gil Sop
      잡초를 뽑으면서 / [Chapcho'ril po'bimyonso] / Begona o'tlarni tanlab [Text] /. P. G. S. 변길섭; 노정자 / muharrir No' Jong Ja. -Seul: 고요아침 / [Ko'yo'achim], 2012. -168 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 18488 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24913 Инв. № 2015/74-5053
УДК 821.531-1
 
 
 
 

채경자,  / Che Kyong Ja
      그리움 달빛 물길에 젖다 / [Kirium talpit mulkire chotta] / Oy nuriga cho'milgan sog'inch [Text] / /. C. K. J. 채경자 ; 이길안 / muharrir Li Kil An. - Pusan: 새종 출판사 / [Sejo'ng chulpansa] Sejong nashriyoti, 2012. -120 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 22780 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24918 Инв. № 2015/74-5037
УДК 821.531-1

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar