Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 24 avgust – 29 avgust)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 24 avgust – 29 avgust 227  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 120 kitoblar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
-Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar¬ 107 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondida aks etgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar 
Абдурахимов М.
      Русча-ўзбекча ва ўзбекча-русча луғат = Русско-узбекский и узбекско-русский словарь/ М. Абдурахимов; Ўзбекистон Фанлар академияси, Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти; масъул муҳаррир Т. Мирзаев; мухаррир Т. Мирзаев. -қайта нашр. -Тошкент: Akademnashr, 2014. -544 b. -10000 нусха. -ISBN 978-9943-4295-2-5: 6500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31947/1 Инв. № 2014/108-A9223
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/108-A9224
ББК 81.2Рус-4
 
 
 
Эмиль,  Золя
      Аёл бахти [Text].  - Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. -608 б.: 15000  so'm
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/92-А5710
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/92-А5711
 
 
 
 
 


Муқимов М.
      Ҳуррият маърифат ва қадрият [Text]. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. -84 б.: 9000  so'm
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/92-А5714
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/92-А5715
 
 
 
 
 


Олимжонов Ҳ.
      Журналист [Text]. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. -596 б.: 20000  so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/92-А5722
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/92-А5721
 
 

Жуманазар,  Бекназар
      Йиллар силсиласи [Text]. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. -264 б.: 12000  so'm
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/92-А5712
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/92-А5713
 
 
 
 
 
 Умирова А.
      Юрагимдасан [Text]. -Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2015. -124 б.: 6000  so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/92-А5732
 
 
 
 
 


Маллаев Н.
      Низомий Ганжавий [Text]. -Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2015.  -100 б.: 8000  so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/92-А5743
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/92-А5744
3. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Инв. № 2015/92-А5745
 
 
 
Rus tilidagi kitoblar   
 


Григель Г.И.
      Система применения удобрений на виноградных насаждениях [Текст] / Г.И. Григель, К.Я. Даду; Академия наук Молдовы, Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий; К. Я. Даду. -Кишинёв, 2012. -404 с. -200 экз.. -ISBN 978-9975-62-321-6 (в пер.): 154296 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) VI-347346 Инв. № 2015/53-3322
УДК 631.8:634.8
 
 
 


`Ахмедов Бах.
      Облако вероятности [Text]. -Тошкент: Национальной библиотеки Узбекистана, 2015.  -124 с.: 8000  so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/92-А5731
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2015/92-А5730
 
 
 
 

Xorijiy tillardagi kitoblar 
 
 
사랑 / [Sarang] / Sevgi [Text]: 다주어도 아깝지 않은, 다주지 못해 안타까운 / [Tajuodo' akapchi anin, tajuji mo'the antakkaun] / Borlig'ingni bersang ham tugamaydigan, borlig'ingni berolmasang achinadigan sevgi /윤새롬 / tuzuvchi Yun Se Ro'm; 이재웅 / muharrir Li Je Ung.  - Kyonggido': 유토피아 / [Yuto'pia], 2012. -112 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 6963 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18474 Инв. № 2015/74-5066
УДК 821.531-3
 
 
 
 
 
임서은,  / Lim So In
      수신도 발신도 없이 / [Sushindo' palshindo' opshi] / Erishilgan va yo'qotilganliklarsiz [Text] /. L. S. I. 임서은 ; 이종진 / muharrir Li Jo'ng Jin. -Tejon: 종려나무 / [Cho'ngryo namu], 2011. -116 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 18488 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18471 Инв. № 2015/74-5057
УДК 821.531-1
 
 
 
 
 
      살아 있다면 리플 / [Sara ittamyon ripil] / Yashash pulsi [Text] /안성호 / muharrir An Song Ho'; 이낭회 / tuzuvchi Li Nang He. -Seul: Humanist, 2013. -176 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 22002 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24916 Инв. № 2015/74-5035
УДК 821.531-1
 
 
 

최자영,  / Chve Ja Yong
      사랑한다는 거슨 / [Saranghandanin kosin] / Bu - sevgi [Text] /. C. J. Y. 최자영. -Tejon: 오늘의 문학나 / [O'nire munhaksa], 2012. -112 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 18488 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24915 Инв. № 2015/74-5050
УДК 821.531-1
 
 
 
 


김복희,  / Kim Bo'g He
      바람을 품은 숲 / [Paramil pumin sup] / Shamolni bag'riga olgan ko'l [Text] /. K. B. H. 김복희; 황손문 / muharrir Hvang So'n Mun. -Seul: 문학 사계 / [Munhag sage], 2012. -128 b. -(문학사계 시인선 021 / [Munhaksage shiinson 021]). -ISBN 978-89-97578-99-3: 16387 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24917 Инв. № 2015/74-5036
УДК 821.531-1
 
 
 

김하인,  / Kim Ha In
      잠이든 당신 / [Chamidin tangshin] / Sen uxlaganingda [Matn] /. K. H. I. 김하인; 강창용 / muharrir Kang Chang Yong. -Kyonggido': 느낌이 있는 책 / [Nikkimi innin chek], 2012. -216 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 25476 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24991 Инв. № 2015/74-5020
УДК 821.531-3
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar