Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 8– 12 iyun)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 8– 12 iyungacha 223  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 155 nomda kitoblar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar¬ 68 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashlar fondida aks etgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar 
 
    Уснатдинов,  Шарап
      Юсупов Ибройим [Matn]: шоирнинг ёшлиги / Ш. Уснатдинов; Республика маънавият ва маърифат кенгаши, Республика маънавият тарғибот маркази.  - Тошкент: Янги аср авлоди, 2014 .  - 400 б. - 1500нусха. - ISBN 978-9943-27-399-3: 12000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31989/2 Инв. № 2015/44-А2824
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/44-А2825
УДК 821.512.133-3(575.172)
 
 
 
 
      Arslonov,  To'xtasin
      Qattiq "X" mi yumshoq "Н" [Matn] / T. Arslonov.  - Тоshkent : Yangi asr avloodi, 2014.  - 48 b.  – 1500 nusxa. - ISBN 978-99-43-27-406-8: 8000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42368/0 Инв. № 2015/44-А2788
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/44-А2789
УДК 811.512.133
 
 
 
 
 
      Хўжаниёзов,  Саъдулла
      Тўрт томирда жўш урган туғён [Matn]: тўртликлар / С. Хўжаниёзов.  - Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.  - 32 б. - 1000нусха. -  ISBN 978-9943-27-422-8: 6000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42365/0 Инв. № 2015/44-А2790
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/44-А2791
УДК 821.512.133-1
 
 
 
 
 
      Вафо,  Саломат
      Номсиз кема [Matn]: ҳикоялар / С. Вафо.  - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2015.  - 300 б. – 1000 нусха - ISBN 978-9943-06-549-9: 10000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43413/2 Инв. № 2015/44-А2770
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/44-А2771
УДК 821.512.133
 
 
 
 
      Намозов,  Анар
      Нотаниш [Matn]: қиссалар / А. Намозов.  - Тошкент: O'zbekiston, 2014. - 336 б. - 2000 нусха .  - ISBN 978-9943-28-153-0: 9800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43560/3 Инв. № 2015/66-A4387
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2015/66-A4388
3. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/67-A4568
УДК 821.512.133-3
 
 
 
 
      Анворул-маносик. Ҳаж фатволари мажмуаси [Matn] : Шайх Шаббир Қосимий-Ҳанафийнинг "Анворул-маносик" ("Ҳаж амалларининг нурлари") асари асосида тасниф этилди /тўпловчилар  У. Алимов, А. Мансур, Ё. Фозилов, А. Турсун, М. Кенжабек; тузувчи У. Алимов ; тузувчи А. Мансур; тузувчи Ё. Фозилов.  - Тошкент: Sharq, 2014.  - 384 б.  - 10000 нусха .  - ISBN 978-9943-26-238-6 (муқовада): 14500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43593/3 Инв. № 2015/66-A4385
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/66-A4386
УДК 28-14
 
 
 
      101 улуғ саҳобий [Matn];  Тошкент Ислом университети, Исломшунослик илмий-тадқиқот маркази; масъул муҳаррирлар А. Мансур, А. Ҳасанов; тузувчи И. Усмонов [ва бошқалар];  мухаррир А. Мансур; мухаррир А. Ҳасанов; тузувчи И. Усмонов.  - Тошкент: Тошкент Ислом Университети, 2015.  - 424 б. -  ISBN 978-9943-4453-7-6 (муқовада): 16500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43596/3 Инв. № 2015/66-A4379
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/66-A4380
УДК 28-72
 
 
 
 
Xorijiy tillarda  
 
      Bird's eye views of Shanghai [Text].  - Shanghai , 2014.  - 120 p.  - ISBN  978-7-5322-8871-7: 23528 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18458 Инв. № 2015/63-4043
УДК 741.9
 
 
 
 
 
 
 
      School days [Text] /compiler Li Luxing.  - Shanghai: SINOLUNGA, 2014.  - 62 p.  - ISBN 978-7-5138-0455-4: 11764 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24856 Инв. № 2015/63-4084
УДК 373.47
 
 
 
 
 
 
 
        Getting around in China [Text] /compiler Li Luxing. - Shanghai: SINOLUNGA, 2014.  - 72 p. – ISBN 978-7-5138-0343-4: 11765 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24855 Инв. № 2015/63-4083
УДК 036
 
 
 
 
 
 
 
      Home sweet home [Text] /compiler Li Luxing.  - Shanghai: SINOLUNGA, 2014.  - 76 p. –
 ISBN 978-7-5138-0454-7: 15415 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24854 Инв. № 2015/63-4082
УДК 64
 
 
 
 
 
 
 
      Lu,  Yuanmin
      Shanghainese [Text] / Y. Lu.  - Shanghai: Shanghai Cultural Publishing House, 2013.  - 118 p.  - ISBN 978-7-80740-882-6: 19471 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18456 Инв. № 2015/63-4042
УДК 741.9
 
 
 
 
 
 
     Wang,  Fuchun
      Chinese on the Train [Text] / F. Wang. - Shanghai: Shanghai Cultural Publishing House, 2012. - 106 p. - ISBN 978-7-80740-876-5: 19471 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18455 Инв. № 2015/63-4041
УДК 741.9
 
 
 
 
 
      Lu,  Yuanmin
      Suzhou Creek [Text] / Y. Lu.  - Shanghai: Shanghai Cultural Publishing House, 2013.  - 174 p.  - ISBN 978-7-80740-914-4: 23528 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18454 Инв. № 2015/63-4040
УДК 741.9
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar