Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 1– 5 iyun)
 
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 1– 5 iyungacha 364  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 197 nomda kitoblar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar¬ 167 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashlar fondida aks etgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar
 
Дўст [Matn]: бадиа, шеърлар, баллада, масаллар, ривоятлар, ҳикоятлар, мушоҳада ва мулоҳазалар/тўпловчи ва тузувчи Шукур Қурбон.- Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2015.- 120 б. - ISBN 978-9943-06-554-3: 6400 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43491/2 Инв. № 2015/54-A3399
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр L-84(0)/Д 99 Инв. № 2015/54-A3398
3. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3400
УДК 821-822(100)
 
 
 


Azizov M.A.
      Umumiy gigiyena va ekologiya [Matn]: tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma / M.A. Azizov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi. - 3-nashr. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 288 b.  - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 283 - 802 nusxa. - ISBN 978-9943-05-703-6 (muqovada): 9800 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43473/3 Инв. № 2015/54-A3488
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3489
УДК 613.1(075)
 
 

Sehrgar bilan bola [Matn]: Qirg'iz xalq ertaklar/ tarjimon, to'plovchi va nashrga tayyorlovchi Z. Isomiddinov. - 3-nashr. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 160 b. - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-595-7 (muqovada): 11000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31914/3Инв. № 2015/54-A3457
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3458
УДК 398.21(575.2)
 
 
 


    Oltin kovushcha [Matn]: Osiyo xalqlari ertaklari /tarjimon A. Boboxonov. - 5-nashr. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. - 208 b.  - (Jahon xalqlari ertaklari). - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-262-8 (muqovada): 10500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31916/3 Инв. № 2015/54-A3472
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3473
УДК 398.21(5)
 
 
 
 
 
Fayziyev R.
      Ish joylarini kompyuterlashtirish [Matn]: o'quv qo'llanma / R. Fayziyev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi. - Toshkent: O'zbekiston, 2014. - 200 b. - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 198 - 2294 nusxa. - ISBN 978-9943-01-870-9: 6500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43475/3 Инв. № 2015/54-A3332
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3333
УДК 004(075)
 
 

Мўминова,  Гулноз
      Дил синиқлари [Matn]: шеърлар / Г. Мўминова.  - Тошкент : Sharq , 2014.  - 112 б. - 1500 nusxa.  - ISBN 978-994300-921-9: 8000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43430/2 Инв. № 2015/44-А2772
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/44-А2773
УДК 821.512.133-1
 
 
 


 Parikova Y.V.
      Materialshunoslik (quruq qurilish) [Matn]: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma /Y.V.Parikova, G.N. Fomicheva, V.A. Yelizarova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi , O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi ; tarjimonlar S.S. Saidrasulov, M.X.Abduvasikova, S. Sayfiddinov.  - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.- 304 b.- Foydalanilgan adabiyotlar: b. 298.-Ilovalar: b. 269-289 - 1000 nusxa. - ISBN 978-9943-05-714-2 (muqovada): 10000 so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31919/3 Инв. № 2015/54-A3492
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-A3493
УДК 691.5(075)
 
 
Rus tilida
 
    Проблемы сейсмологии в Узбекистане [Текст]: № 11; Академия наук Республики Узбекистан, Институт сейсмологии им. Г. А. Мавлянова; .  - Ташкент: Институт сейсмологии АН РУз, 2014.  - 188 с.: ил .  - 95 экз. .  -  16000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52605/5 Инв. № 2015/30-A1857
УДК 550.34(575.1)
 
 
 
 
 
 
Xorijiy tillarda
 
 History Stories [Text] /compiled by Song Shuhong. - Shanghai: China Intercontinental Press, 2011.- 180 p. - (Classic Stories of China). - ISBN 978-7-5085-2153-4: 22716 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18463 Инв. № 2015/63-4089
УДК 821.581
 
 
 
 
       Folk Customs Stories [Text] /compiled by Bi Yanli.  - Shanghai: China Intercontinental Press, 2011.  - 190 p. - (Classic stories of China). - ISBN 978-7-5085-2206-7: 19877 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18462 Инв. № 2015/63-4088
УДК 821.581
 
 
 
 
 


      Shanghai Almanac 2011 [Text] /editor Yin Yicui. - Shanghai: Shangahai Almanac Editorial Department, 2011.  - 230 p.  - ISBN 977-1672-5390-37: 8113 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18461 Инв. № 2015/63-4087
УДК 308
 
 
 
 
 


      Shanghai almanac 2013 [Text] /editor Li Xi.  - Shanghai: Shanghai Almanac Editorial Department, 2013.  - 206 p.  - ISBN 977-1672-5395-43: 8113 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18460 Инв. № 2015/63-4086
УДК 308
 
 
 
 
 


 Myths stories [Text] /compied by Cui Maoxin and Song Dongyang. - Shanghai: China Intercontinental Press, 2010. - 342 p. - (classic stories of China). - ISBN 978-7-5085-2156-5: 80319 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18453 Инв. № 2015/63-4090
УДК 821.581
 
 
 
 
 
 
    Shopping adventures [Text] /compiler Li Luxing.  - Beijing: SINOLUNGA, 2014.  - 66 p.  - ISBN 978-7-5138-0460-8: 11764 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24858 Инв. № 2015/63-4081
УДК 332.852.1
 
 
 
 
 
 

      Delights of Chinese cuisine [Text] /compiler Li Luxing.  - Shanghai: SINOLUNGA, 2014. - 86 p.  - ISBN 978-7-5138-0456-1: 15415 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24857 Инв. № 2015/63-4085
УДК 641.5

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar