Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (22-25 oktyabr 2012 yil)
Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 22-25 oktyabr oyida  1383 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 7 nusxada avtoreferatlar, 82 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 261 nusxada jurnal, 1033 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tildagi kitoblar 
Tafakkur durdonalari. 111 vatandosh allomalarimizning hikmatli fikrlari [Matn] /  tuzuvchilar: A.S. Ochildiev va boshq.; mas'ul muharrir: A.S. Ochildiev; Islomshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent Islom un-ti.  - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.  - 384 b. .  - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-08-495-7 (muqovada): 6700 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-40175/2 Inv. № 2012/131-7732
BBK 94.8
 
 
 
Marhabo
Saylanma [Matn] : Jild 1./  Marhabo  .  - Toshkent : G’ofur G’ulom , 2012 .  - 352 b. .  - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-03-434-1 : 7300 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-40117/2 Inv. № 2012/135-A7961
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/135-A7962
BBK 84(5O’)6
 
 
 
 
Yusupov,  Hasan
Xalq e'zozlagan san'atkor [Matn] : Sozanda Qori Siroj Yusupov suvratiga chizgilar/   H. Yusupov ;  A. Ergashev va T. Qurbonov tahriri ostida .  - Toshkent : Istiqlol , 2012 .  - 72 b. .  - 100 nusxa .  - ISBN 978-9943-308-39-8 :  1800 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-40179/2 Inv. № 2012/139-A8269
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/139-A8270
BBK 85.315.3(5O’)
 
 
 
Anor
Qizil limuzin [Matn] : Hikoyalar/  Anor ;  tarj.: R. Jabborov, E. Usmonov .  - Toshkent : G’ofur G’ulom , 2012 .  - 104 b.  - 2000 nusxa .  - ISBN 978-9943-03-364-1 : 4600 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-40188/2 Inv. № 2012/135-A7971
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/135-A7972
BBK 84(5Oza)
 
 
 

Komilov,  Najmiddin
Ma'nolar olamiga safar [Matn] : Alisher Navoiy g’azallariga sharqlar/   N. Komilov.  - Toshkent : Tamaddun , 2012 .  - 316 b. .  - 2000 nusxa .  - ISBN 978-9943-377-70-7 : 6800 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr   Yu-40109/2 Inv. № 2012/135-A7918
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/135-A7919
BBK 83.3(5O’)1
 
 
 
 
 
Rus tilida

Адилов,  Мумин Кадирович
Налоговое планирование предпринимательской деятельности [Текст]/   М. К. Адилов.  - Ташкент: Norma , 2012 .  - 412 с. .  - (Библиотека газеты "NORMA"; Вып. 3. ) . - Прилож.: с. 361-406 - 2000 экз. .  - ISBN 978-9943-316-88-1 : 4300 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51457/2 Инв. № 2012/131-7682
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/131-7683
УДК 336.2
347.73
 
 
Хамраева,  Гульсум Рахмедовна
Национальный образ танца [Текст] : на примере программ 1957-1977 гг. ансамбля "Бахор" = Рақснинг миллий қиёфаси : "Бахор ансамбли рақслари мисолида 1957-1977/   Г. Р. Хамраева  .  - Ташкент : San'at , 2012 .  - 178 с. .  - Прилож.: 158-174 - 100 экз. .  - ISBN 978-9943-388-31-4 : 7300 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51455/2 Инв. № 2012/131-7696
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/131-7697
ББК Щ 325(575.1)
 
 
Шазаманов Ш.И.
Политика Китайской народной Республики в сфере образования [Текст]/  Ш.И. Шазаманов, А.А. Шарапов ред. А. Ходжаев ; ред. Ю. Тураходжева .  - Ташкент : ТашГИВ , 2012 .  - 108 с. .  - Лит.: с. 101-106.- Прилож.: с. 107 - 100 экз. .  - ISBN 978-9943-11-194-3 : 4700 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51456/2 Инв. № 2012/131-7688
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/131-7689
УДК 37(4/9)
 
 
Калашник,  Наталия Григорьевна
Густосология [Текст] : собрание сочинений в 10 т.: Т.2: Эстетические вкусы: их истоки и формирование: учебное пособие/   Н. Г. Калашник ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины; Институт инновационных технологий и содержания образования .  - 2-е изд, доп. - Харьков: Коллегиум, 2012.  - 250 с. .  - Прилож.: с. 179-248 - 500 экз.  - ISBN 978-966-8604-47-8 (в пер.): 13000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VI-346964/2 Инв. № 2012/113-6421
УДК 371.4:7
 
 
 Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров [Текст] : учебное пособие / М-во внутренних дел Республики Узбекистан, Академия.  - Ташкент: Fan va texnologiya, 2010.  - 452 c. : фото. - Библиогр.: с. 420-422.- Прилож.: с. 423-444 - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-10-412-9: 9000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VII-42049 Инв. № 2012/150-А9249
ББК 351.74(И)
 
 
 
 

Ingliz Tilida 

Understanding Korean History [Теxт] / Korean Cultura Research Institute.  - Seoul : Jimoondang, 2011.  - 312 p. .  - (Ewha's Korean Studies Series for Globalization 3) . - Index: p. 309-313 - ISBN 978-89-6297-024-1 : 27000 som.
1. ChZ3 Code P/VI-23403 Inv. № 2012/125-7168
UDC 9(5)
 
 
 Strategic environmental assessment in policy and sector reform [Теxт] : conceptual model and operational guidance  .  - Washington, DC : The world bank , 2010 .  - 222 p. .  - (Environment and development) . - Index: p. 215-222 - ISBN 978-0-8213-8559-3 : 25000 som.
1. ChZ3 Code P/VI-23401 Inv. № 2012/124-7110
UDC 502.35
 
 
 History of Latvia [Теxт] : a brief survey  .  - Riga : The Latvian Institute , 2007 .  - 48 p. .  -  (9984-736-33-4) : 12800 som.
1. ChZ3 Code P/VI-23402 Inv. № 2012/124-7154
BBK 9(С)
 
 
 
 Intellectual property and human development [Теxт] : current trends and future scenarios  .  - USA : Cambridge university press , 2011 .  - 397 p. .  - Appendix: p. 367-388.- Index: p. 389-397 - ISBN 978-0-521-13828-4 : 35000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15360 Inv. № 2012/124-7111
UDC 347.2
 
 
Toshio,  Kawatake
Kabuki [Теxт] : baroque fusion of the Arts/   K. Toshio ;  tpanslated by Frank and Jean Connell Hoff .  - Japan : University of Tokyo Press , 2006 .  - 358 p. .  - Index: p. 321-358 - ISBN 4-903452-01-8 : 52300 som.
1. ChZ3 Code P/VI-23404 Inv. № 2012/125-7198
BBK Sh334.3(5Ya)
 
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar