Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 18 – 22 may)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 18 – 22 maygacha 317  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 

- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 92 nomda kitoblar, 119 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;

- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar¬ 106 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashlar fondida aks etgan.

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar

Gazlamashunoslik [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun darslik / / T.A. Ochilov [и др.] ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi , O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi ; T.A. Ochilov [va boshqalar] . - 4-nashr . - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014. - 176 b.  - Foydalanilgan adabiyotlar : b. 173 - 1082 nusxa .  - ISBN 978-9943-07-051-6: 6200 so'm. 

1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43481/2 Инв. № 2015/54-A3324

2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-A3325 УДК 677.01(075)

O'simliklarni biologik himoya qilish [Matn]: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik: T. 2 // A.Sh. Xamrayev [и др.]; A. Xamrayev [va boshqalar].  - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 176 b.  - 500 nusxa.  - ISBN 978-9943-05-623-7: 8000 so'm.

1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43487/2/2 Инв. № 2015/54-A3453

2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3454

УДК 581.1(075)  

Muzaffarov Sh.M.
Uy-ro'zg'or elektrotexnik buyumlari [Matn]: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma / Sh.M. Muzaffarov, L.A Botirova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi. - 2-nashr. - Toshkent: Ilm Ziyo, 2014. - 280 b. - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 274 - 2449 nusxa .  - ISBN 978-9943-16-073-6 (muqovada): 7600 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43470/3 Инв. № 2015/54-A3340
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3341
УДК 64.06(075)
 
 
Ilon og'a [Matn]: ertaklar /tuzuvchi K. Imomov; тузувчи K. Imomov.  - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 160 b: [2] varaq qo'yilgan rangli rasm.  - (O'zbek xalq ertaklari). - 5000 nusxa.  - ISBN 978-9943-05-593-3 (muqovada): 8200 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43449/3 Инв. № 2015/54-A3482
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3483
УДК 398.21(575.1)
 
 
 
 
Xasanova N.M.
Yosh mutaxassislarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish [Matn] / N.M. Xasanova; O‘zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Davlat va jamiyat akademiyasi; O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi.  - Toshkent: Akademiya,  2014. - 220 b. - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 213-218 - 175 nusxa.  - ISBN 978-9943-368-92-7 (muqovada): 6000 so‘m.
1.  ХР-Хранение (Общ. ) Чифр Ю-43465/3 Инв.  № 2015/54-А3406
2.  ХР-Хранение (Общ. ) Инв.  № 2015/54-А3407 УДК 339. 13(075)
 
Yunus, Mansur
Istiqlolning mangu mayog'i [Matn]: she'rlar / M. Yunus.  - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.  - 32 b.  - 1000 nusxa.  - ISBN 978-9943-27474-7: 5000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3393
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3394
3. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Ю-43441/0 Инв. № 2015/54-A3391
4. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр L-84Ўз7/Y 57 Инв. № 2015/54-A3392
УДК 821.512.133-1
 
 
Pushkin A.S.
Ertaklar [Текст]: сказки / A.S. Pushkin  .  - Toshkent: Sharq, 2004.  - 112 b. .  -  : 1000 so'm
1. ХР Шифр Ю-30311/2 Инв. № A 3968
2. ХР Инв. № А 3969
ББК 82.3(2Рос)
 
 
 
 
 
Qodirov K.
O‘zbekiston Respublikasining "Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida"gi qonuniga sharhlar [Matn]: mas’uliyati cheklangan va qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar faoliyatida qo‘llaniladigan korporativ hujjatlar namunalari / K. Qodirov.  - Toshkent: Norma, 2015.  - 432 b.  - 500 nusxa.  - ISBN 978-9943-21-034-9: 9000 so‘m.
1.  ХР-Хранение (Общ. ) Чифр Ю-43486/2 Инв.  № 2015/54-А3404
2.  ХР-Хранение (Общ. ) Инв.  № 2015/54-А3405
УДК 658. 114. 44(575. 1)(094. 5. 072)
Rus tilida
 
Ульджабаев,  Камал Ульджабаевич
Экономическая реформа на железнодорожном транспорте [Текст] / К. У. Ульджабаев ;. - Ташкент : Меҳнат , 1999 . - 304 с. : ил.; табл. - Библиогр.: с. 263-264.- Прилож.: с. 265-296.- Предм. указ. : с. 297-303 .  - ISBN 5-8244-1312-6 (в пер.): 300 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/10-850
2. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3711
3. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3712
4. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3713
5. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3714
6. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр L-65.9(5У)37 Инв. № 2015/58-3715
7. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр № 2015/58-3716 8. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-45228/3 Инв. № 99А-3796 9. ХР Шифр У-45228/3 Инв. № 9А-3796 УДК 338.47(575.1) 656.02(575.1)
 
Ульджабаев,  Камал Ульджабаевич
Развитие скоростного движения на железных дорогах Узбекистана [Текст] / К. У. Ульджабаев, В. К. Ярашова; В. К. Ярашова. - Ташкент: Extremum press, 2010.  - 136 c.  - Библиогр.: с.130-134 - 500 экз. . - ISBN 978-9943-369-70-2: 7900 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52590/2 Инв. № 2015/17-A1323
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/58-3704
3. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3705
4. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3706
5. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3707
6. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/58-3708
7. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр L-39.2 Инв. № 2015/58-3709
8. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Инв. № 2015/58-3710 УДК 625.1(575.1)
 
Голицынский,  Юрий Борисович
Грамматика. Ключи к упражнениям [Текст]: к сборнику упражнений / Ю. Б. Голицынский, Н. А. Голицынская; Н. А. Голицынская.  - 7-е изд . - Ташкент: Art Flex, 2015.  - 288 с.  - (Английский язык для школьников). - 3000 экз. .  - ISBN 978-5-9925-0544-3 : 7600 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52660/2 Инв. № 2015/54-A3414
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3415
УДК 811.111'36(076.1)
 
 
 
О ноу-хау концепции Г. А. Югая об истоках корейской цивилизации [Текст] :  Институт Дальнего Востока РАН, Ташкентский государственный институт востоковедения; сост. и отв. ред. В. В. Тян; сост. В.В. Тян.  - М. : Экслибрис-Пресс, 2006.  - 132 с. - (Евразийские (российские и центрально-азиатские) истоки цивилизации) . - ISBN 5-88161-185-3: 3000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр V-256938 Инв. № 2010/1-33
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2010/1-34
3. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/50-3149
УДК 008(=531)
 
 
Под крылом Пегаса [Текст]: альманах : № 5: Первоапрельский выпуск; Российский центр науки и культуры в г. Ташкенте, Общественный клуб-музей "Мангалочий дворик Анны Ахматовой" ; ред. А. В. Маркевич, Р. Крапаней, В. Осадченко; ред. А. В.Маркевич;  ред. Р. Крапаней ; ред. В. Осадченко .  - Ташкент : Б.и. , 2015 .  - 56 с. : ил . - : 5200 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52665/0 Инв. № 2015/54-A3447
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-A3448
УДК 821/161/1(575/1)-194
 
 
 
Проблемы формирования идеологического иммунитета молодежи в процессе развития у неё современного мировоззрения и национальной идентичности [Текст] // З.Р. Кадырова [и др.]; Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека ; З. Р. Кадырова и др. . - Ташкент : Национальный университет Узбекистана, 2012.  - 202 с.  - Библиогр.: с. 194-198 - 100 экз. . - ISBN 978-9943-381-10-0: 6000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52584/2 Инв. № 2015/7-A751
УДК 316.346.32-053.6
 
Юлдашева Г.
Права человека [Текст]: учебник / Г. Юлдашева, Н.Э. Гафурова, З.Х. Борсиева; Н. Э. Гафурова, З. Х. Борсиева: отв. ред. А. Х. Саттаров.  - Ташкент, 2014.  - 246 с .  - 50 экз. .  -  (в пер.): 10000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52621/3 Инв. № 2015/42-A2701
УДК 342.7(575.1)
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar