Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 11– 15 may)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 11– 15 maygacha 385  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 140 nomda kitoblar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar¬ 120 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashlar fondida aks etgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar
 
Koppenshtayner Y.
      Avstriya: Rozita Koppenshtayner tomonidan to'ldirilgan va tahrir qilingan 5-qayta ishlangan nashri / Tarjimonlar L.Holiyarov va boshq.  - 5-nashr. - Toshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2014 .  - 224 b .  - Foydalanilgan adabiyotlar : b. 204-208 - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-719-7 : 10000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31918/3 Инв. № 2015/54-A3464
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-A3465
УДК 908(436)(075)
 


      Халқаро хусусий ҳуқуқнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш истиқболлари: монография / Х.А. Раҳмонқулов ва бошқ.;  Тошкент давлат юридик институти.  - Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2014.  - 328 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: Б. 312-324.  - 100 нусха.  - ISBN 987-9943-4393-6-8 (muqovada): 7600 cўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43461/3 Инв. № 2015/54-A3449
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3450
УДК 341.9(575.1)
 Uralov A.S.
      Landshaft arxitekturasi: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.S.Uralov, L.A.Adilova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.  - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 384 b.  - Foydalanilgan adabiyotlar: B. 380-381.  - 300 nusxa.  - ISBN 978-9943-05683-1 (muqovada): 9000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43462/3 Инв. № 2015/54-A3455
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3456
УДК 712.01(075)
 
 
 
Parikova Y.V.
      Materialshunoslik (quruq qurilish) [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma / Y.V. Parikova, G.N. Fomicheva, V.A. Yelizarova ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi , O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi ; tarjimonlar S.S. Saidrasulov, M.X Abduvasikova, S. Sayfiddinov .  - Toshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2014 .  - 304 b .  - Foydalanilgan adabiyotlar : b. 298.-Ilovalar : b. 269-289 - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-05-714-2 (muqovada) : 10000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31919/3 Инв. № 2015/54-A3492
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-A3493
УДК 691.5(075)
 
Bolalar uchun bilimlarning katta kitobi / Tarjimon A.Akbar; tuzuvchi A.VIoltuxovskaya; rassom V.G.Chelak.  - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 128 b.  - 3000 nusxa.  - ISBN 978-9943-05-661-9 (muqovada): 12000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31993/4 Инв. № 2015/54-A3502
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3503
УДК 030
 
 
 
 
 
Oqila qiz: Xorazm ertaklari.  - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 160 b.  - (Xorazm ertaklari). - 5000 nusxa.  - ISBN 978-9943-05-594-0 (muqovada): 8000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43450/3 Инв. № 2015/54-A3480
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3481
УДК 398.21(575.1)
 
 
 
 
 
 
O'zbek xalq topishmoqlari  /Tuzuvchi: Z.Husainova.  - 2-nashr. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.  - 160 b.  - 5000 nusxa.  - ISBN 978-9943-05-472-1 (muqovada): 8500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43456/3 Инв. № 2015/54-A3476
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3477
УДК 398.61(575.1)
 
 
 
 
 
 
Rus tilida
 
Наблюдатели от международных организаций и иностранных государств о парламентских выборах Республики Узбекистан 21 декабря 2014 года /сост. Н.Н.Нурматов.  - Ташкент: Узбекистан, 2015.  - 232 с.: фото.  - 1000 экз.  - ISBN 978-9943-28-262-9 (в пер.): 11000 сум.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр У-52620/3 Инв. № 2015/46-2868
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-A3359
УДК 342.573(575.1)
 
 
 
 
  
Ахунджанов Э.А.
      Письменная и книжная культура Узбекистана. Древность. Средние века / Отв. ред. Э.В.Ртвеладзе, М.М.Исхаков. - Ташкент: Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, 2015. - 412 с.: [6] вкл. л. ил. - (История информационной культуры Узбекистана; Кн. 1). - Библиогр.: С. 376-408. - 200 экз.  - ISBN 978-9943-06-556-7: 15000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-3508
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-3509
3. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр У-52661/2/1 Инв. № 2015/54-3504
4. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/54-3505
5. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2015/54-3506
6. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр L-63.2(5У) Инв. № 2015/54-3507
УДК 003.349.3.038:809.437.5
 
Общественная политика: учебное пособие / С.В.Решетников, Е.Ф.Гречнева, Н.П.Денисюк.  - Минск: РИВШ, 2013.  - 194 с.  - 700 экз.  - ISBN 978-985-500-633-7 : 14000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр V-258095 Инв. № 2015/38-2376
УДК 32
 
 
 
 
 
 
 
Узбекистан по пути развития медиаобразования: учебное пособие /Сост. Я.Маматова, С.Сулайманова.  - Ташкент: Extremum-Press, 2014.  - 90 с.  - Библиогр.: С. 88. - 200 экз.  - ISBN 978-9943-4104-1-1: 7000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52601/4 Инв. № 2015/30-A1891
УДК 070(575.1)
 
 
 
 
 
 
Исламова,  Лобар
      ВИЧ, СПИД: как журналистика может противостоять мифу и стигматизации.  - Ташкент: Extremum press, 2014.  - 50 с.  - 1000 экз.  - ISBN 978-9943-4104-4-2: 6800 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52602/0 Инв. № 2015/30-A1876
УДК 616.9
616-097
 
 
 
 
 
 
Xorijiy tillarda 
 
Abdurazakov D.
      Les sables de Kyzyl Koum vous racontent... / D.Abdurazakov, J.Jean-Claude, Q.Jo'raqulov.  - Тошкент: Akademnashr, 2015.  - 80 р.: foto.  - 1000 nusxa.  - ISBN 978-9943-985-18-6: 8400 sum.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр P/V-18420 Инв. № 2015/54-A3377
УДК 58.009
 
 
 
 
 
Boukhara: Monuments d'architecture de la ville ancienne.  - Samarkand: Zarafshon, 2015.  - 84 p.  - 250 nusxa.  - ISBN 978-9943-4490-84: 15000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-16486 Инв. № 2015/54-A3397
УДК 94(575/1)
 
 
 
 
 
 
 
Murphy,  Raymond
      Essential grammar in use: A self-study reference and practice book for elementary students of English ( with answers).  - Tashkent: Art Flex, 2015.  - 272 р.  - 3000 nusxa.  - ISBN 978-5-7261-0243-6: 22000 sum.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр P/VII-16485 Инв. № 2015/54-A3416
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3417
УДК 811.111
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar