Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 30 mart – 3 aprel)
 
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 30 mart – 3 aprelgacha 1224  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 71 nomda kitoblar, 188 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar- 66 nusxada jurnallar, 898 nusxada gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashlar fondida aks etgan. 
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
 
O’zbek tilidagi kitoblar
 
БМТ Жаҳон сайёҳлик ташкилоти Ижроия кенгашининг 99-сессияси: Ўзбекистон       Республикаси, Самарқанд шаҳри, 2014 йил 1-3 октябрь. - расмий наш . - Тошкент : O'zbekiston, 2014.  - 64 б.  - 24175 нусха.  - ISBN 978-9943-28-200-1: 7200 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43240/0 Инв. № 2015/5-A489
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A490
ББК 75.81
65.433
 
 


Сафаров,  Владимир
      Ўзбек футболи: ака-ука Анлар / Таржимон Д.Исроилов.  - Тошкент : Sharq, 2014.  - 160 б.: [8] варақ қўйилган расм.  - Илова: Б. 155-158.  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-00-672-0: 6500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31957/2 Инв. № 2015/5-A421
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A422
ББК 75.578
 
 
 
 
 
Bobakulov T.I.
      Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari: darslik / T.I. Bobakulov, U. Abdullayev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent Moliya instituti.  - Toshkent : Sano-standart, 2014.  - 232 b.  - Foydalanilgan adabiyotlar : B. 224-230.  - 200 nusxa.  - ISBN 978-9943-4365-6-5: 4600 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43097/2 Инв. № 2014/105-A9005
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/105-A9006
ББК 65.268ya7
 
 
 
 
Ikramov M.A.
      Menejment: o'quv qo'llanma / M.A. Ikramov, M.A. Maxkamova, G'.A.Samatov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi , Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti .  - Toshkent : Iqtisodiyot, 2014.  - 307 b.  - Foydalanilgan adabiyotlar : B. 300-305.  - 200 nusxa. - 6000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43102/2 Инв. № 2014/105-A8997
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/105-A8998
ББК 65.290-2ya7
 
 

Nazarov,  S
      Nemis tili grammatikasi.  - Toshkent : Akademnashr, 2014.  - 176 b.  – 6700 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31958/2 Инв. № 2015/7-A723
 
 
 
 
 
 Тулепов,  Айдарбек
      ИШИД фитнаси.  - Тошкент : Мовароуннаҳр, 2015.  - 108 б.  - Фойдаланилган дабиётлар: Б. 105. - 5000 нусха.  - ISBN 978-9943-12-251-2: 10000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43294/4 Инв. № 2015/17-A1270
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/17-A1271
ББК 66.3(5Ў)3
 
 
 
 
 
Rus tilida 
 

Пахомов Б.И.
      С/С++ и МS Visual C ++2012 для начинающих.  - СПб. : БХВ-Петербург, 2015.  - 500 с.: ил.  - Предм. указ.: С. 493-498 - 200 экз.  - ISBN 978-5-9775-0881-0: 137428 сум.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр VI-347325 Инв. № 2015/28-1773
УДК 004.43
 
 
 
 
 

Тимофеева Л.
      100 лучших блюд для малыша.  - СПб. : Питер, 2012.  - 128 с.: ил.  - (Быстро. Просто. Полезно). - 3000 экз.  - ISBN 978-5-459-00362-8 (в пер.): 131.911 сум.
 1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2015/28-11802
2. ЧЗ1-Подсобный фонд VII-42318 Инв. № 2015/28-1802
УДК 613.22
 
 
 


Дафт,  Ричард
      Менеджмент: учебник: пер. с англ.  - 10-е изд. - СПб. : Питер, 2015.  - 656 с.: ил.  - (Классика МВА). - Тит. л. парал. на англ. рус. яз. - 1000 экз.  - ISBN 978-5-496-01569-1 (в пер.): 579.933 сум.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр VII-42321 Инв. № 2015/28-1779
УДК 338.24
65.012.4(075.8)
 
 
 
 
1001 путь к счастью / Сост. Э. Морланд; пер. с англ. А.А.Крашенникова.  - М. : Эксмо, 2014.  - 384  с.  - 2500 экз.  - ISBN 978-5-699-65474-1 (в пер.): 239.333 сум. 
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр IV-8895 Инв. № 2015/28-1763
УДК 159.9
82-36(089.3)
 
 
 
 
 
 
Юдин,  Гавриил Яковлевич
      Музыкальная жизнь Витебска в первой четверти ХХ века / Сост. Л. В. Хмельницкая; ред. А. М. Никитина.  - Минск : Медисонт, 2013.  - 304 с.  - 300 экз.  - ISBN 978-985-7085-15-6 (в пер.): 16200 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр V-258091 Инв. № 2015/38-2370
УДК 78(476.5)"19"
 
 
 
 
 
Xorijiy tillarda
 
 
Daivasigamoney N.C.
      Birbal  stories: pot full of know ledge and other stories / Translated by A. P. Balakumar.  - Chennai : Pionner publishons, 2000.  - 80 p.  - ISBN 81-86764-16-1: 15000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18400 Инв. № 2015/32-2112
УДК 821.21
 
 
 
 
  
 
Khalilov,  Durbek
      How to write, execute and protect final qualifying works of bachelor.  - Germany : Lap LAMBERT academic publishing, 2013.  - 72 p.  - ISBN 978-3-659-49491-8: 20000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24757 Инв. № 2015/32-2136
УДК 378
 
 
 
 
 
 
Penman,  Sharon
      Time and Chance.  - New York : Clys, 2002. - 480 p .  - ISBN 0-140-27077-9: 60000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18396 Инв. № 2015/32-2148
УДК 821.111
 
 
 
 
 
 
 
Everybody  has two mothers /compiled & edition by S. Chakrapani.  - Karnataka : Gorvardhanagiri trust, 2009.  - 90 p.  - 15000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24729 Инв. № 2015/32-2091
УДК 821.21

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar