Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 9 - 13 mart)


Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 9 - 13 mart gacha 3523  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 195 nomda kitoblarni, CD 4, 116 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar,  85 nusxada jurnal, 3130 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilidagi kitoblar

Ўзбекистон Республикасининг сайлов тўғрисидаги қонунлари = Законы Республики Узбекистан о выборах / Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси; нашр учун масъуллар: С.Артикова, М.Икрамова.  - 2-нашр. – Тошкент : Адолат, 2014.  - 320 б.  - 25000 нусха.  - ISBN 978-9943-4379-2-0 (муқовада): 8600 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43172/3 Инв. № 2015/5-A451
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A452
3. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2015/34-2234
УДК 341.223.4
ББК 64.400.5(5Ў)

Bolalar ensiklopediyasi /muharrir A.Majidov.  - 6-nashr. - Toshkent : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2014.  - 664 б.  - (Maktab kutubxonasi). - 19478 nusxa.  - ISBN 978-9943-07-165-0 (muqovada): 22500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43179/4 Инв. № 2015/5-A471
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A472
ББК 92
83.8Қаршибой, Муртазо
Инсон мўъжиза излаб яшайди: адабий-танқидий, маърифий-публицистик мақолалар, таржималар.  - Тошкент : O'zbekiston, 2014.  - 352 б.  - 2000 нусха.  - ISBN 978-9943-28065-6 (муқовада): 7200 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43152/3 Инв. № 2015/5-A455
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A456
ББК 83.3(5Ў)Улуғ, Шаҳодат
Жайхун эпкинлари ёхуд Жалолиддин Мангуберди қиссаси.  - Тошкент : Янги аср авлоди, 2014.  - 356 б. - 5000 нусха.  - ISBN 978-9943-27-281-1 (муқовада): 10000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43167/3 Инв. № 2015/7-A699
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/7-A700
ББК 84(5Ў)7
Malik,  Tohir
Charxpalak: qissalar.  - Toshkent : Sharq, 2014.  - 544 b.  - 5000 nusxa.  - ISBN 978-9943-26-116-7 (muqovada): 11400 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43279/3 Инв. № 2015/17-A1337
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/17-A1338
ББК 84(5O')6
Ҳабибулло,  Саид Ғани
Осмон каби мангу: сайланма Mасъул муҳаррир Г.Саидғаниева.  - Тошкент : Янги аср авлоди, 2014.  - 224 б.  - 2000 нусха.  - ISBN 978-9943-27-386-3 (муыовада): 8600 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43166/3 Инв. № 2015/7-A697
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/7-A698
ББК 84(5Ў)6
Равшанов,  Поён
Қўлга тушган қасоскорлар: қиссалар.  - Тошкент : Янги аср авлоди, 2014.  - 304 б.  - 5000 нусха.  - ISBN 978-9943-27-350-4 (муқовада): 8600 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43165/3 Инв. № 2015/7-A724
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/7-A725
ББК 84(5Ў)7
Qodirov,  Pirimqul
Shohruh va Gavharshod: tarixiy roman / Muxarrir L.Igamova .  - "Ona lochin vidosi" romanining to'ldirilgan yangi nashr. - Toshkent : O'zbekiston, 2009.  - 256 b.  - ISBN 978994301480-0.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-36003/3 Инв. № 2009/132-А10982
2. ХР-Хранение (Общ.) Ю-36003/3 Инв. № 2009/132-А10983
ББК 84(5Ў)6
Равшанов,  Поён
Султон Мир Ҳайдар Ота даражоти.  - Тошкент : Янги аср авлоди, 2014.  - 146 б.  - Фойдаланилган адабиётлар : Б. 142-143.  - 1000 нусха.  - ISBN 978-9943-27-345-0 (муқовада): 9000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43164/3 Инв. № 2015/7-A730
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/7-A731
ББК 85.11(5Ў)
63Xorijiy tillarda 

Matthew,  Battles
Library an uniquiet History.  - New York : W. W. Norton&Company, 2003 .  - 246 p.  - ISBN 0-393-32564-4: 34068 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24706 Инв. № 2015/20-1450
УДК 02


A twentieth-century American reader / Еdited by Jack Lane, Maurice O'Sullivan.  - Washington : United States Information Agency, 1999 .  - 526 p.  - 35200 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24695 Инв. № 2015/20-1430
УДК 94(73)Topical Memory System, Hide God's World in Your Heart.  - USA : NAVPRESS, 2001 .  - 80 p.  - ISBN 1-57683-997-4:  8000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24696 Инв. № 2015/20-1453
УДК 26Italio,  Calvino
The Road to San Giovanni.  - New York : Vintage Books, 1994.  - 150 p.  - ISBN 0-679-74348-0: 24421 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24701 Инв. № 2015/20-1443
УДК 821.111(73)


The Claremont Review: number 43; spring 2013.  - Canada : Rolex Plastics&Printing Ltd, 2013.  - 124 p.  - 24421 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24697 Инв. № 2015/20-1451
УДК И(Канад)Əmiraslanov,  Tahir İdris oğlu
Qarabağ mətbaxi / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi , Azərbaycan milli kulinariya mərkəzi, Azərbaycan milli kulinariya assosiasiyasi; Əmiraslanov Tahir İdris oğlu, Əmiraslanova Aynurə Tahir qizi.  - Baki : NURLAR, 2012.  - 216 s.  - ISBN 978-9952-460-30-8 (hardcover): 9500 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-16412 Инв. № 2015/12-979
УДК 641.5

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar