Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 16 - 20 fevral)


Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 16 - 20 fevralgacha 1387  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan CD-ROM-10 ta, 150 nomda avtoreferatlar, 177 nomda kitoblarni, Kitob saqlash, O`qish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va ko`makchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar,  88 nusxada jurnal, 962 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar


Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами : 2006-2014 йиллар = Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан : 2006-2014 гг..  - Тошкент : Адолат, 2014.  - 768 б.  - 5000 нусха.  - ISBN 978-9943-4380-1-9 (муқовада):  20600 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43171/3 Инв. № 2015/5-A453
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A454
ББК 67.404(5Ў)
67.71(5Ў)


Ўзбекистон Республикаси банклари томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўйича қонунчилик ҳужжатлари тўплами  = Законодательных актов по поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства банками Республики Узбекистан.  - Тошкент : O'zbekiston, 2014. - 832 б. - 2600 нусха. - ISBN 978-9943-28-103-5 (муқовада): 20000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42999/3 Инв. № 2014/95-A8381
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8382
ББК 67.404(5Ў)


Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси: (2014йил 1 октябргача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан / Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги .  - Расмий нашр. - Тошкент : Адолат, 2014.  - 736 б.  - 4000 нусха.  - ISBN 978-9943-4377-9-1 (муқовада): 14000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43114/3 Инв. № 2014/108-A9130
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/108-A9131
ББК 343.1(575.1)
67.411(5Ў)


Чимкент - ижод гулшани  / тузувчи Э. Султонова.  - Шымкент : Нурлы Бейне, 2013.  - 444 б.  - 350 нусха .  - ISBN 9965-19-951-5 (муқовада): 12500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43157/3 Инв. № 2014/128-10768
ББК 84(5Каз)6


Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш / А.М.Қодиров [ва бошқалар].  - Тошкент : Iqtisodiyot, 2014.  - 436 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: Б. 419-434 - 50 нусха. - 9700 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43092/3 Инв. № 2014/105-A8988
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/108-A9202
ББК 65.9(5Ў)
Umurzakov U.R.
Kichik biznes va tadbirkorlik: darslik / U.R.Umurzakov, A.J.Toshboyev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent irrigatsiya va meloratsiya instituti.  - Toshkent : Sano-standart, 2014.  - 480 b. - Foydalanilgan adabiyotlar : b. 465-472 - 500 nusxa. - ISBN 978-9943-4365-2-7 (muqovada): 6000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43090/3 Инв. № 2014/105-A9045
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/105-A9046
ББК 65.9(5O')09


Jahon tarixidan unversal qo'llanma  /tuzuvchilar: D.O'roqov, A.Sharopov.  - to'ldirilgan 2-nashr . - Toshkent : Akademnashr, 2014.  - 640 b.  - Ilovalar : b. 595-616.-  Lug'at: B. 617-627 - 3000 nusxa.  - 8000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43004/2 Инв. № 2014/95-A8409
ББК 63.3(0)

O'zbekiston tarixidan unversal qo'llanma /tuzuvchilar: D. O'roqov, A. Sharopov. - to'ldirilgan 2-nashr. - Toshkent : Akademnashr, 2014.  - 656 b.  - Ilovalar : B. 633-643. - Lug'at : B. 644-647 - 3000 nusxa.  - 7800 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43005/2 Инв. № 2014/95-A8408
ББК 63.3(5Ў)

Bonk,  Nataliya Aleksandrovna
Ingliz tili darsligi: 2 qismli: Q. 1 / N.A. Bonk, G.A. Kotiy, N.A. Lukyanova; tarjimon B. Jo'raboyev.  - Toshkent : Art Flex, 2014.  - 752 b. - 5000 nusxa.  - ISBN 978-9943-301-92-4: 10500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31959/2/1 Инв. № 2015/5-A443
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A444
ББК 81.2 Ingl
Айтматов,  Чингиз
Қулаётган тоғлар (мангу қайлиқ). Қиёмат : романлар = Падающие горы (вечная невеста). Плаха / таржимон И. Ғафуров.  - Тошкент : O'zbekiston  2014.  - 648 б. ¬– 2000 нусха.   - ("Жаҳон адабиёти" кутубхонаси)  - ISBN 978-9943-01-351-3 (муқовада)  8000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31911/3 Инв. № 2014/61-А5361
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/61-А5362
ББК 84(5Қир)
Xorijiy tillarda 

Джанг,  Со Гак
Инжеиллок (хангук хакжа рёчонгсо 48).  - Кёнгидо : Хангук Хакжунганг ёнгувон (The academy of Korean studies), 2012.  - 676 с.  - ISBN 978-89-7105-828-2 (в пер.): 60904 сум
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-16404 Инв. № 2015/15-1131
УДК 4И(Кор)

Ким,  Джонг
Глобал Хангукса : Т.4.  - Сеул : Пхульпит,  2012.  - 248 с.  - (Global korean history). - ISBN 978-89-7474-449-6 : 29234 сум
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-16403/4 Инв. № 2015/15-1089
УДК 9(5)

Ли,  Джонг Бом
Кэхваданг Самильчонхава Ким Ок гюн.  - Кёнгидо : Джунио Ким Ёнг Са, 2012.  - 164 с.  - ISBN 978-89-349-5606-8 : 29234 сум
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-16402 Инв. № 2015/15-1115
УДК И(Кор)

Хангуго парым: Т.47/1. - Сеул : Hangul park, 2013.  - 166 с. : МР3 СД.  - ISBN 978-89-5518-723-6 : 56032 сум
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-16397/47/1 Инв. № 2015/15-1090
2. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Инв. № 2015/15-1091
УДК 4И(Кор)

Хангуго парым : Т.47/2 .  - Сеул : Hangul park , 2013 .  - 140 с. : MP3 CD   - ISBN 978-89-5518-724-3 : 56032 сум
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-16397/47/2 Инв. № 2015/15-1092
2. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Инв. № 2015/15-1093
УДК 4И(Кор)

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar