Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (1 – 5 dekabr 2014 y.)


Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 1 – 5 dekabr kunlari 1768 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 112 nusxa, avtoreferatlar -186 nomda. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 368 nusxa, gazetalar - 1102 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilida

  
Саттаров О.
Тижорат банкларида ГЭП ва уни бошқариш [Matn]: монография / О. Саттаров, Э. Бекназаров; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги , Тошкент молия ин-ти.  - Тошкент : Extremum press , 2011 .  - 82 б .  - Фойдаланилган адабиётлар: б. 77.-Иловалар: б. 78-81 - 100 нусха .  - ISBN 978-9943-369-97-9 : 4800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42982/2 Инв. № 2014/94-8242
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8317
3. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8318
ББК 65.262.1

Илмий ғояларнинг ижтимоий тараққиётдаги фалсафий аҳамияти [Matn] : илмий-методологик қўлланма / Г.Ғ.Ғаффарова [и др.]; Ўзбекистон Республика Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Мирзо Улуғбек номидаги Миллий ун-ти, Фалсафий тадқиқотлар ўқув-илмий комплекси; Г.Ғ.Ғаффарова ва бошқала .  - Тошкент: Navro'z, 2014.  - 108 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: б. 90-97 - 100 нусха.  - ISBN 978-9943-381-68-1 : 10000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42980/2 Инв. № 2014/94-8290
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/94-8291
3. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр L-60.5/И-40 Инв. № 2014/94-8292
4. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Инв. № 2014/94-8293
ББК 60.56
Ўзбек жанг санъати тарихидан лавҳалар / Ҳ. Бобобеков [и др.]; Турон Фанлар академияси, Махпират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи ин-ти; Ўзбек жанг санъати федерацияси; мухаррир С. Холбоев; мухаррир М. Миркомилов.  - Тошкент : Fan va texnologiya, 2014.  - 240 б.: рангли расмлар .  - Фойдаланилган адабиёт. : Б.237-238 - 250 нусха.  - ISBN 978-9943-10-658-1 (муқовада) : 8000 cўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42995/3 Инв. № 2014/94-8258
ББК 63.3(5Ў)Hasanov A.B.
Xill tenglamalri uchun teskari masalalar va ularning tatbiqlari : o'quv qo'llanma / A.B. Hasanov; mas'ul muharrir A.B.Yaxshimuratov, Q. A.Mamedov; мухаррир A.B.Yaxshimuratov; мухаррир Q.A.Mametov.  - Тоshkent : Turon-iqbol , 2013. - 424 b.  - Foydalanilgan adabiyot.: b.392-419 - 125 нусха. - ISBN 978-9943-14-300-5 (muqovada) : 10000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42993/3 Инв. № 2014/94-8249
ББК 22.311Ўзбек жанг санъатининг матонатли спортчилари [Текст] / А.Ҳ. Носиров [и др.] ; Ўзбекистон Республикаси маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси "Шарқ якка курашлар ва жанг санъатини ривожлантириш маркази".
 - Тошкент, Янги аср авлоди, 2014 . - 136 б. – 200 нусха.  - ISBN 978-9943-08-852-8 (муқовада): 8000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42994/3 Инв. № 2014/94-8257
ББК 75.715(5Ў)Butayev,  Zamirjon
English-uzbek uzbek-english dictionary [Matn] : 24.000entries = Inglizcha-o'zbekcha o'zbekcha-inglizcha lug'at : 24.000 so'z / Z. Butayev ; O'zbekiston Respulikasi Fanlar akademiyasi; Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti ; ma'sul muharrir A. Irisqulov; мухаррир A. Irisqulov .  - To'qqizinchi nashr. - Toshkent : O'qituvchi , 2014 .  - 656 b. – 30000 nusxa.  - ISBN 978-9943-02-598-1 : 12500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31922/2 Инв. № 2014/89-A7851
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/89-A7852
ББК 81.2Ingl-4

Hasanov A.B.
Shturm-liuvill chegaraviy masalalari nazariyasiga kirish [Текст] : Q. 1 / A.B.Hasanov ; mas'ul muharrir A. B.Yaxshimuratov; мухаррир A.B.Yaxshimuratov. - Тоshkent : Fan, 2011.  - 496 b. – 3500 nusxa. - ISBN 978-9943-19-104-4 (muqovada): 10000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42992/3/1 Инв. № 2014/94-8250
ББК 22.311
Kandemir,  Mehmet Yashar
Axloqiy hikoyalar [Matn] : Qirq hadis asosida / M.Y.Kandemir ; mas'ul muharrir D.Rahimjonov ; tarjimon M.Hasanov ; мухаррир D.Rahimjonov .  - Toshkent : Movarounnahr, 2014 .  - 76 b .  - 2000 nusxa .  - ISBN 978-9943-12-271-0 : 4500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31920/4 Инв. № 2014/89-A7827
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/89-A7828
ББК 86.38Таҳорат китоби [Matn] / тузувчи  З.Раҳим; тузувчи Ю. Ў. Одилхон ; мухаррир А.М.Шайх.  - Тошкент : Movarounnahr, 2014 .  - 376 б .  - Фойдаланилган манбалар рўйҳати : 369-374 - 5000 нусха .  - ISBN 978-9943-12-262-8 : 12500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31921/3 Инв. № 2014/89-A7825
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/89-A7826
ББК 86.38

Носиров,  Аҳат
Ўзбек жанг санъати [Matn] / А.Носиров, П. Усмонов, Т.Усмонхўжаев ;   .  - Тошкент : Янги аср авлоди, 2011.  - 208 б : рангли расм . – 200 нусха.  - ISBN 978-9943-08-6-94-4 (муқовада) : 8000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42996/4 Инв. № 2014/94-8297
ББК 75.715(5Ў)

Sattarov O.
Inflayatsiya: muammo va yechimlar [Matn] : monografiya / O.Sattarov, Yu.Abdullayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent Moliya instituti; - Тоshkent : Sharq, 2014. - 160 b : jadvallar.  - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 133-134.- Ilovalar: b. 136-159 – 80 nusxa : 5000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42984/2 Инв. № 2014/94-8243
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8313
3. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8314
ББК 65.262.6


Сатторов,  Одил
Секьюритизация [Matn] : монография / О.Сатторов, С.Шомахмудова; Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги , Тошкент молия институти .  - Тошкент : Sharq, 2011.  - 92 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: б. 84-88 -100 нусха. - ISBN 978-9943-00-742-0 : 4800 cўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42985/2 Инв. № 2014/94-8245
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8323
3. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8324
ББК 65.261

Эралиев,  Бахтиёр
Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари; Фарғона вилояти [Matn] : К. 1 / Б.Эралиев, И.Остонақулов, Н.Абдулаҳатов; масъул муҳаррир Шайх Абдулазиз Мансур ; мухаррир А.М. Шайх .  - Тошкент : Turon Zamin Ziyo  2013 .  - 320 б : [18] варақ қўйилган рангли расм .  - Фойдаланилган адабиётлар : б. 311-313 – 1000 нусха. - ISBN 978-9943-335-24-0 (муқовада) : 20000 cўм.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2014/106-9093
2. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр Инв. № 2014/106-9092
3. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42998/4/1 Инв. № 2014/94-8247
4. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8391
5. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8392
ББК 85.11(5Ў)

Эралиев,  Бахтиёр
Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари; Андижон ва Наманган вилоятлари [Matn] : К. 2 / Б.Эралиев, И.Остонақулов, Н.Абдулаҳатов; масъул муҳаррирлар Шайх Абдулазиз Мансур, А.Саидов, И.Иброҳим; мухаррир: А.М.Шайх;А.Саидов, И.Йўлдошев.  - Тошкент : Turon Zamin Ziyo , 2014 .  - 324 б : [6] варақ қўйилган рангли расм.  - Фойдаланилган адабиётлар : б. 316-319 - ISBN 978-9943-335-74-5 (муқовада) : 20000 cўм.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2014/106-9095
2. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр Инв. № 2014/106-9094
3. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42998/4/2 Инв. № 2014/94-8248
4. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8393
5. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/95-A8394
ББК 85.11(5Ў)

Rus tilida

Шукурзода,  Мавлон
"Пахтакор"-79 [Текст] : помним, чтим, гордимся ! / М.Шукурзода; ред. : И.Богодарова, С.Щеглова; ред. И.Богодарова; ред. С.Щеглова . - Ташкент : Niso-Poligraf , 2014 .  - 416 с: [22] вкл. л. фото .  - 1000 экз. - ISBN 978-9943-4315-3-9 : 19200 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52520/3 Инв. № 2014/100-8719
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2014/100-8720
3. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Инв. № 2014/100-8711
4. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2014/100-8712
5. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2014/100-8713
6. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2014/100-8714
7. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2014/100-8715
8. ЧЗ1-Подсобный фонд Инв. № 2014/100-8716
9. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Шифр L-75.578/Ш-95 Инв. № 2014/100-8717
10. ЧЗ2-Юнош-ЧЗ Инв. № 2014/100-8718
УДК 796.332(092)

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar