Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (17 – 21 noyabr 2014 y.)


Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 17 – 21 noyabr kunlari 1352 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 343 nusxa, avtoreferatlar -43 nomda. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 162 nusxa, gazetalar - 804 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilida


Исоқов А.
Муқаддас тупроқ [Matn] :   / А. Исоқов  .  - Наманган : Наманган , 2014 .  - 96 b. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-4343-0-1 : 4500 сўм
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42771/2 Инв. № 2014/58-А5027
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5028
УДК 84(5Ў)7Ҳайит, Ҳайитбой
Қашқадарёмсан [Matn] / Ҳ. Ҳайит  .  - Қарши : Қашқадарё кўзгуси ОАВ  , 2014 .  - 88 б : расм .  - ISBN 978-9943-4244-3-2 : 3500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42976/2 Инв. № 2014/89-A7835
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/89-A7836
ББК 85.313(5Ў)
Боқиева,  Роҳила
Минг дард давоси [Matn] : Қисм 1 : Туркистоннинг шифобахш гиёҳлари / Р. Боқиева  .  - Тошкент : Янги аср авлоди , 2012 .  - 204 б : рангли расм .  - 1000 нусха .  -  : 9000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42986/2 Инв. № 2014/94-8282
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/94-8283
3. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/94-8282.
ББК 42.143


Сафарова,  Сурайё
Гулғунча [Matn] : шеърлар / С. Сафарова  .  - Қарши : Қашқадарё кўзгуси ОАВ  , 2014 .  - 24 б .  - ISBN 978-9943-4244-1-8 : 2200 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42966/0 Инв. № 2014/89-A7833
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/89-A7834
ББК 84(5Ў)7Узро, Дилором
Денгиз дуоси [Текст] : шеърлар / Д. Узро  .  - Тошкент : Akademnashr , 2009 .  - 24 б .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-373-03-7 : 5000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42988/0 Инв. № 2014/94-8278
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 201494-8279
3. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/94-8279
ББК 84(5Ў)7


Қурбонов,  Файзулла
Ғоргўша-ғорлар макони [Matn] / Ф. Қурбонов  .  - Тошкент : Istiqlol , 2014 .  - 72 б .  - ISBN 978-9943-4456-5-9 : 4800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42978/2 Инв. № 2014/89-A7807
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/89-A7808
ББК 63.3(5Ў)Xorijiy tillarda

Oxford Advanced learner's dictionary of current english [Text] / edt  S. Wehmeier .  - 7-editio . - USA : Oxford university press , 2005 .  - 1780 p. : map, il. .  - ISBN 978-9943-17-036-0 : 676935 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15894 Инв. № 2014/54-4790
2. Подсобное хранение Шифр PVI22434 Инв. № 2007-1265
УДК 4И(Англ)-3
Tolkien J.R.R.
The lord of the rings   [Text] / J.R.R. Tolkien ;   .  - Boston : Houghton mifflin company , 2004 .  - 1188 p .  - ISBN 978-0-618-64561-9 : 640493 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24028 Инв. № 2014/54-4787
УДК И(Амер)

Пинхасов Р.
Бухарские евреи в странах мира  - Нью-Йорк  , 2013 .  -  712 с .  -  : 20000 с
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52062/4 Инв. № 2014/68-5911


Фортов В.Е.
Уравнения состояния вещества от идеального газа до кварк-глюонной плазмы  - Москва : Физматлит , 2013 .  - 492 с .  -  : 15000 с
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр VII-42296 Инв. № 2014/68-5976

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar