Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (10 – 14 noyabr 2014 y.)


Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 10 – 14 noyabr kunlari 1300 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 70 nusxa, avtoreferatlar -78 nomda. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 102 nusxa, gazetalar - 1049 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilida

Каримов В.М.
Психология [Матн] : ўқув қўлланма бакалавр давлат стандартлари асосида таълим олаётган нопедагогик ва нопсихологик ихтисосликлар талабалари учун тавсия этилган / В.М. Каримов, Н.Х. Холйигитова ; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги , Тошкент давлат иқтисодиёт университети ; масъул муҳаррир В. М. Каримова .  - Тошкент : Iqtisodiyot , 2014 .  - 176 б. .  - 500 нусха .  - ISBN 978-9943-4331-4-4 : 8200 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42801/2 Инв. № 2014/58-А5119
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5120
ББК 88я7

Шведукс,  Владимир Федорович
Ўзбекистонда волейбол (бринчи бўлим 1925-1991йй.) [Матн] = Волейбол в Узбекистане (часть первая 1925-1991 гг.) / В. Ф. Шведукс, Ю.И. Кулаков  .  - Нукус : Билим , 2014 .  - 116 б. .  - 200 экз. .  - ISBN 978-9943-4188-6-8 : 6800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31909/2 Инв. № 2014/58-А5005
ББК 75.569Матякубов,  Отаназар
Бухоро шашмақомига яна бир назар [Matn] :   / О. Матякубов  .  - Toshkent : Yangi asr avlodi , 2014 .  - 296 б. .  - 500 нусха .  - ISBN 978-9943-27-244-6 : 12 000 сўм
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5063
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5064
ББК 85.314(5Ў)Ahronqulova,  Muhabbat
Adabiyot fanidan savolnoma [Matn] :   / M. Ahronqulova  .  - Toshkent : Kamalak , 2014 .  - 560 b. .  - 2000 nusxa .  - ISBN 978-9943-4371-5-9 : 8600 so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42799/2 Инв. № 2014/58-А5079
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5080
ББК 83.3(5O')9Yo'l harakati qoidalari va xavfsizligi [Матн] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma /  / J.R. Qulmuhamedov [и др.] ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi  ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi   .  - Qayta nashr . - Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2013 .  - 168 b. .  - 5535 nusxa .  - ISBN 978-9943-03-145-6 : 8200 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42821/3 Инв. № 2014/58-А5021
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5022
ББК 39.808ya722


Xorijiy tillarda


McCarthy,  Michael
Academic vocabulary in use [Text] : vocabulary reference and practice / M. McCarthy, F. O'Dell  .  - London : Harper Collins Publishers , 2013 .  - 176 p .  - ISBN 978-0-521-68939-7 : 25137023 sum
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15891 Инв. № 2014/54-4816
УДК 4И(Англ)(07)Vince,  Michael
Macmillan English Grammar in Context [Text] : advanced with key / M. Vince ;   .  - Thailand : Macmillan , 2008 .  - 240 p .  - ISBN 978-1-4050-7052-2 : 280665 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VIII-8065 Инв. № 2014/54-4806
УДК 4И(Англ)-5(07)
Redman,  Stuart
[Text] : vocabulary reference and practice / S. Redmon ;   .  - London : HarperCollinsPublishers , 2013 .  - 264 p .  - ISBN 978-0521-14989-1 : 983290 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр Инв. № 2014/54-481
2. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15890 Инв. № 2014/54-4814
3. Зарубежной литературы Шифр PVII15046 Инв. № 2009/133/11043
УДК 4И(Англ)(07)


MсCarter,  Sam
Whritin Skills [Text] / S. MсCarter, N. Whitby ;   .  - USA : Macmillan , 2011 .  - 112 p .  - ISBN 978-0-230-00944-8 : 140805 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15889 Инв. № 2014/54-4800
ББК 4И(Англ)
Wissmann,  Gerhard
Geschichte der luftfagrt von ikarus bis zur gegenwart [Teкст] : eine darstellung der entwicklung des fluggedankens und der luftfahrttechnik  / G. Wissmann  .  - 4-berichtigte auflag . - Berlin : Ver Verlag Technik  , 1960 .  - 562p. : il. .  -  (Hard cover) : 24000 sum.
1. Зарубежной литературы Шифр P/VII-15667 Инв. № 2013/139-10856
УДК 629.73(09)

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar