Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (13 – 17 oktabr 2014 y.)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 13 – 17 oktabr kunlari 1201 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 119 nusxa, avtoreferatlar -33 nomda. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 131 nusxa, gazetalar - 918 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi


To'xtaboyev,  Xudoyberdi
Quyonlar saltanati [Matn] : sarguzasht roman / X. To'xtaboyev  .  - Toshkent : Yangi asr avlodi , 2014 .  - 204 b. .  - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-08-27-238-5 (muqovada) : 8200 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42784/3 Инв. № 2014/58-А5051
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5052
ББК 84(5O')6
Olimov Q.
Tikuvchilik korxonalari jihozlari va uskunalari [Matn] : Kasb-hunar kollejlari uchun darslik / Q. Olimov  .  - Тошкент : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2013 .  - 256 b. .  - 6057 nusxa .  - ISBN 978-9943-03-193-7 : 12000 so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42791/3 Инв. № 2014/58-А4985
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А4986
ББК 37.24-5ya722Shaxmurova G.A.
Sport anatomiyasi [Matn] : pedagogika kollejlari uchun o'quv qo'llanma / G.A. Shaxmurova, D.A. Mamatqulov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi  ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi   .  - Qayta ishlangan 3-chi nashr . - Toshkent : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi , 2013 .  - 224 b. .  - 788 nusxa .  - ISBN 978-9943-07-247-3 : 7800 so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42783/3 Инв. № 2014/58-А4999
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5000
ББК 75.0ya722


Увайсова,  Замира
Болалик соғинчи [Matn] :   / З. Увайсова  .  - Наманган : Наманган , 2014 .  - 128 b. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-434-33-2 : 3800 сўм
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42779/2 Инв. № 2014/58-А5029
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5030
ББК 84(5Ў)7
Фаровонлик тилсими [Matn] :   .  - Наманган : Наманган , 2014 .  - 160 b. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-4210-9-7 : 6500 сўм
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42811/2 Инв. № 2014/58-А5025
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5026
ББК 87.3


Усманов К.
История Узбекистана (XVI-первая половина XIX века) [Текст] : учебник для 8 классов школ общего среднего образования / К. Усманов, У. Жураев, Н. Норкулов ; У. Жураев, Н. Норкулов  .  - 3-е изд., перераб . - Ташкент : O'qituvchi , 2014 .  - 160 с .  - 42163 экз. .  - ISBN 978-9943-02-764-0 : 6500 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52047/3 Инв. № 2014/61-А5449
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/61-А5450
ББК 9(С)Узб(02/07)


Внеклассное чтение, 1 [Текст] /сост. О. Вульф, худож. Г.Г. Жирнов .  - Ташкент : O'qituvchi , 2011 .  - 128 с. .  - (Школьная библиотека) . - 5000 экз. .  - ISBN 978-9943-02-213-3 (в пер.) : 5000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VI-346950 Инв. № 2012/85-А4122
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/85-А4123
УДК 371.8:8
ББК 8Р(077)Внеклассное чтение [Текст] : Кн.2 / сост.  О.Э. Вульф .  - 3-е изд . - Ташкент : O'qituvchi , 2012 .  - 192 с. : ил. .  - (Школьная библиотека) . - 10000 экз. .  - ISBN 978-9943-02-492-2 (в пер.) : 8200 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VI-346978 Инв. № 2012/183-А11298
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/183-А11299
УДК 371.8:8
ББК 8Р(077)Рахимкариев,  Абдувахаб Абдурахманович
Геометрия [Текст] : учебник для 8 классов школ общего среднего образования / А. А. Рахимкариев, М. А. Тохтаходжаева ; М. А. Тохтаходжаева  .  - Ташкент : Yangiyo'l poligraf servise , 2014 .  - 160 с .  - 42163 экз. .  - ISBN 978-9943-4224-4-5 : 4600 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52050/4 Инв. № 2014/61-А5516
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/61-А5512
УДК 514.1(075.2)Бурханов С.
Математика [Текст] : Учебник для 3 класса средней общеобразовательной школы / С. Бурханов, У. Худаяров, К. Наркулова  ; ред. А. Бахрамов .  - Ташкент : SHARQ , 2012 .  - 208 с. .  - ISBN 978-9943-00-492-4 : 4500 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр VI-347006 Инв. № 2012/201-А12358
УДК 51(075.2)

McCarthy,  Michael
English vocabulary in Use Elementary  [Text] : with answers and CD-ROM :   / M. McCarthy, F. O'dell  .  - Cambridge : Cambridge university press , 2010 .  - 176 p+1о=эл. опт. диск (CD-ROM) : il .  - ISBN 978-0-521-13620-4 : 922705 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15892 Инв. № 2014/54-4813
2. Зарубежной литературы Шифр PVII15044 Инв. № 2009/133-11041
УДК 4И(Англ)(07)Peterson L.,  Larry
Computer networks [Text] : a systems approach  :   / L.  L. Peterson, S.  D. Bruce  ; edt R. Adams .  - 5-editio . - Amsterdam : Elsevier , 2012 .  - 884 р .  - ISBN 978-0-12-385059-1 (hardcover) : 714185 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15888 Инв. № 2014/54-4791
УДК 681.324
Hand D.J.
Principles of data Mining / D.J. Hand, H. Mannila, P. Smyth  .  - Cambridge : A bradford , 2001 .  - 546 p. .  - ISBN 0-262-08290-X (hard cover) : 10000 sum
1. Зарубежной литературы Шифр P/VII-15661 Инв. № 2013/127-10016
УДК 51-37

Macphedran,  Gabrielle
Essential Berlin / G. Macphedran, A. Hopkings  .  - Trento : Passport books , 2012 .  - 128 p. .  - ISBN 0-8442-8897-7 : 6000 so'm
1. Зарубежной литературы Шифр P/V-17983 Инв. № 2013/127-10002
УДК 91(069)

Hill,  Mary
J. K. Rowling / M. Hill  .  - USA : Children's press , 2003 .  - 24 p. .  - (Real People) . - ISBN 0-516-25866-4 (hard cover) : 4000 sum
1. Зарубежной литературы Шифр P/IV-13178 Инв. № 2013/127-9979
УДК 8И

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar