Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (6 – 10 oktabr 2014 y.)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 6 – 10 oktabr kunlari 1665 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 237 nusxa, avtoreferatlar -129 nomda. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 211 nusxa, gazetalar - 1088 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilida


Delphi tilida dasturlash asoslari [Matn] : kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanmaO'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi  ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi   .  - Qayta nashr . - Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2013 .  - 280 b. .  - 4151 nusxa .  - ISBN 978-9943-03-010-7 (muqovada) : 12500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42785/3 Инв. № 2014/58-А4995
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А4996
ББК 32.973.202-018.2ya722


Исломова Р.А.
Экологик туризмни ривожлантириш муаммолари [Матн] : монография / Р.А. Исломова ; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги , Самарқанд иқтисодиёт ва сервис ин-ти  .  - Тошкент : Иқтисодиёт , 2014 .  - 132 б. .  - Фойдаланган адабиётлар: б. 112-123 - 100 нусха .  - ISBN 978-9943-4331-3-7 : 7500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42802/2 Инв. № 2014/58-А5097
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5098
ББК 75.81:28.081

 

Gafurov, Karim Xakimovich
Texnologik mashinalardan foydalanish va ta'mirlash asoslari [Matn] : darslik / K. X. Gafurov, T. R. Shomurodov, R. O. Boboyorov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   .  - Toshkent : Sano-standart , 2013 .  - 384 b. .  - ISBN 978-9943-4109-0-9 (muqovada) : 9500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42788/3 Инв. № 2014/58-А5057
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5058
ББК 36.81-5ya73

 

Hasanov S.A.
Otorinolaringologiya [Matn] : o'quv qo'llanma / S.A. Hasanov, N.X. Vohidov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi   .  - Tashkent : Sano-standart , 2013 .  - 464 b. .  - 300 nusxa .  - ISBN 978-9943-4108-9-3 (в пер.) : 12500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42796/3 Инв. № 2014/58-А5035
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5036
ББК 56.8ya73

 


Gidravlika [Matn] : akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma /  / J. Nurmatov [и др.] ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi  ; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi  ; O'rta mahsus, kasb-hunar ta'limini rivojlantirish instituti   .  - 2-nashr . - Toshkent : Ilm ziyo , 2013 .  - 200 b. .  - ISBN muqovada : 9500 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42786/3 Инв. № 2014/58-А4997
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А4998
ББК 30.123Rus tilida 


Формирование и совершенствование политики занятости населения в малом бизнесе и частном предпринимательстве .  - Toshkent : Iqtisodiyot , 2013 .  - 272 с. .  -  : 8000
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52054/2  Инв. № 2014/58-А5105
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5106

 

 

 

Мир науки и духовной культуры в условиях глобализации: инновации и  перспективы .  - Нукус : Билим , 2014 .  - 204 с. .  -  : 7200
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52059/4  Инв. № 2014/58-А5016Конституционно-правовая реформа: Цели, задачи и пути реализации .  - Ташкент : Институт мониторинга дествующего законодательства при Президента Республики Узбекистан , 2014 .  - 158 с. .  -  : 6200
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52053/2  Инв. № 2014/61-А5401
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/61-А5402

Аширбеков У.
Некоторые аспекты социально-экономического развития Республики Каракалпакстан в условиях экологического кризиса Аральского моря .  - Нукус : Билим , 2014 .  - 156 с. .  -  : 7500
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52060/2 Инв. № 2014/58-А5003


Баграмов В.
Журавлёвка .  - Ташкент : O'zbekiston , 2014 .  - 216 с. .  -  : 6700
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52057/2 Инв. № 2014/61-А5369
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/61-А5370


Ingliz tilida

Alan,  Dennis
Systems analysis and design  [Text] :   / D. Alan  ; edt W. B. Haley ; edt G. Beth .  - New York : John Wiley , 2000 .  - 516 р .  - ISBN 0-471-24100-8 (hardcover) : 247985 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15887 Инв. № 2014/54-4794
УДК 681.324

Kids' English 1 .  - Ташкент : Узбекистан , 2014 .  - 128 с. .  -  : 6000
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52072/4 Инв. № 2014/69-А6127
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/69-А6128
Azar
Basic english grammar/ / Azar, Hagen ; Betty Schrampfer Azar .  - 3rd. ed . - S.l., : Pearson Longman , 2006 .  - 542p.+ ; 1o=эл. опт. диск (CD-ROM) .  - ISBN 0131849379 (сум38000)
1. ЧЗ3 Шифр P/VII-14891 Инв. № 2009/84-7247
УДК 4 и 5 - АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА
ББК 16
Longman grammar of spoken and written english [Text] :   /  / D. Bibber [и др.] ; foreword by Randolph Quirk .  - London : Longman , 1999 .  - 1204 p .  - Bibliography : p.1139-1147 - ISBN 978-0-582-23725-5 (hardcover) : 822045 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15895 Инв. № 2014/54-4820
УДК 4(И)(Англ)-5(07)

Development [Matn] :   /Tuzuvchi: Sultanov Avazkhan .  - Toshkent : Sano-standart , 2014 .  - 36 p. .  - ISBN 978-9943-4110-6-7 : 4800 sum
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42775/0 Инв. № 2014/58-А5095
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/58-А5096
ББК 81.2Ingl

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar