Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Maqola va ma’ruzalar

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi mamlakatimizda milliy va jahon madaniyatini, fan va ta’limni rivojlantirish manfaatlari yo‘lida axborot-kutubxona faoliyatini tashkil etuvchi va amalga oshiruvchi umumdavlat universal axborot-kutubxona muassasasi hisoblanadi. Shu bilan birga Milliy kutubxona faoliyatini yoritib beruvchi, shuningdek kutubxona mutaxassislarining milliy hamda xorijiy ommaviy axborot-vositalarida chop etilgan sohaga oid ma’ruza va chiqishlari aks ettirilgan nashirlarni alohida takidlash mumkin. Ushbu nashrlar haqidagi bibliografik yozuvlar elektron ma’lumotlar bazasida muntazam to‘ldirib boriladi.

1. VII Международная конференция «СENTRAL ASIA-2013: интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе» //Kutubxona.uz.-2013.-№2.-С. 40-42.

2. Тешабаева У.А. Доступ к электронным научным образовательным ресурсам в Национальной библиотеке Узбекистана им. А. Навои // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.-2011.-№3.-С.40-42.

3. Ataxanova Sh. Zamonaviy electron kutubxonalar: tashkil etish va foydalanish texnologiyalari // Kutubxona.uz.-2014.-№1.-B. 21-23.

4. Балтабаева М. Ўзбек адабиёти классикларининг электрон ўқув залини яратиш масалалари // Kutubxona.uz.-2014.-№1.-Б.38-40.

5. Рўзиева Ф. Алишер Навоий асарларини библиографик манба сифатида талқин этиш // Kutubxona.uz.-2014.-№1.-Б.10-11.

6. Қиличбоев О. Ахборот-кутубхона ва архив фондлари очиқ фуқаролик жамиятига хизмат қилади  // Kutubxona.uz.-2013.-№4.-Б.3-5.

7. Ишматов А., Жапарова А. Очередной Конгресс ИФЛА // Kutubxona.uz.-2013.-№4.-С. 12-14.

8. Қурбон Шукур. “Илмимиз туфайли яқин отимиз” // Kutubxona.uz.-2013.-№4.-Б.39-41.

9. Тешабоева У. “INFOLIB O’zbekiston” – миллий ахборот-кутубхона ҳафталиги // Kutubxona.uz.-2013.-№4.-Б.43-47.

10. Тешабоева У. Кўҳна Насафда халқаро конференция // Kutubxona.uz.-2014.-№2.-Б.3-5.

11. Матмурадова М. Махтумқули асарларининг ўзбек тилидаги таржималари (Махтумқули Фироғий таваллудининг 290 йиллигига) // Kutubxona.uz.-2014.-№2.-Б.19-23.

12. Тешабаева У., Полякова В. Первый национальный конкурс профессионального мастерства информационно-библиотечных специалистов на звание: «Лучший специалист информационно-библиотечного учреждения-2014» // Kutubxona.uz.-2014.-№2.-Б.47-48.

13. Мусаев Ф. Модернизация полиграфической базы Национальной библиотеки Узбекистана // Полиграфия.-2014.-№6.-С. 18-19.

14. Ходжаев А. А. Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои – история развития  // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2015. - № 3. – С. 36-42.

15. Тешабаева У. А., Полякова В. С. Сохранение научного и культурного потенциала страны в военные годы : Вклад Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои в Победу // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2015. - № 2. – С. 36-39.

16. XVII Общее собрание членов Библиотечной Ассамблеи Евразии : [Встреча библиотечных сообществ в Национальной библиотеке Узбекистана им. А. Навои (Ташкент, 22 апр. 2015 г.)] // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2015. - № 2. – С. 56-57.

 
 
 
 
 
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar