Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (25 – 29 avgust 2014 y.)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 25 – 29 avgust kunlari 1237 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 19 nusxa, avtoreferatlar -88 nomda, CD-ROM-1 ta. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 107 nusxa, gazetalar - 1022 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi


Демография [Matn] :  Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги , Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети, Тошкент шаҳридаги Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёти университетининг филиали  .  - Тошкент : Иқтисодиёт , 2014 .  - 364 б. .  - 1000 нусха .  - ISBN 978-9943-4024-1-6 : 6500 сўм
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42665/3 Инв. № 2014/48-А4059
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/48-А4060
ББК 60.7(5Ў)Зойир,  Илҳом
Ҳолва емаган бола [Matn] / И. Зойир.  - Тошкент : O'zbekiston , 2014 .  - 192 б. .  - 2000 нусха .  - ISBN 978-9943-28-062-5 (муқовада) : 4600 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42635/3 Инв. № 2014/43-А3719
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/43-А3720
ББК 84(5Ў)7
Харобадан чиққан машҳурлар [Text]:.  - Тошкент : Янги аср авлоди , 2014 .  - 144 б. .  - 5000 nusxa .  - ISBN 978-9943-27-239-2 : 4400 so'm
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42618/2/2 Инв. № 2014/43-А3671
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/43-А3672
ББК 37.018.1

Yusuf,  Muhammad
Saylanma [Matn] : sherlar, dostonlar, xotiralar / M. Yusuf.  - Toshkent : Sharq , 2014 .  - 288 b. : [4] varaq qo'yilgan rasm .  - 10000 nusxa .  - ISBN 978-9943-00-834-2 (muqovada) : 8200 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42673/3 Инв. № 2014/48-А4160
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/48-А4161
ББК 84(5O')6
Воҳидов,  Эркин
Сўз латофати [Matn] :.  - Тошкент : O'zbekiston , 2014 .  - 152 б. .  - ISBN 978-9943-28-070-0 : 6800 сўм
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42670/2 Инв. № 2014/48-А4196
2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/48-А4197
ББК 84(5Ў)6

Abitz,  Diana
[Text] : know-the-facts review game /cover and interior illustrations by Doug Jones .  - New York : Scholastic , 2005 .  - 30 p. .  - ISBN 0-439-37431-6 : 3000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VIII-8007 Инв. № 2013/141-11052
УДК 342.51

Yes we can! [Text] : a salute to children from president obama's victory speech .  - New York : Scholastic , 2009 .  - 14 p. : color illustration .  - ISBN 978-0-545-16366-8 : 6000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23865 Инв. № 2013/141-11004
УДК 342.51Falk,  Laine
What's in Washington, D.C.?  [Text] / L. Falk  .  - New York : Children's Press , 2009 .  - 24 p. : color illustration .  - (Scholastic news nonfiction readers) . - ISBN 978-0-531-21092-5 (hard cover) : 4000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23870 Инв. № 2013/141-11105
УДК 308(718)
Müller,  Paul
Biogeographica [Text] : a study in the evolution of the Neotropical biota and its native landscapes : Volume II / P. Müller ; The dispersal centres of terrestrial vertebrates in the neotropical realm   ; edt J. Schmithüsen .  - London : The dispersal Center of Terrestrial , 1973 .  - 244p. .  - ISBN 90-6193-203-3 (hard cover) : 8000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/Vİİ-15769 Инв. № 2013/145-11527
УДК 574.9Behrens,  Janice
What is the story of our flag [Text] / J. Behrens  .  - New York : Chldren's Press , 2009 .  - 24 p. : color illustrations .  - (Scholastic news nonfiction readers) . - ISBN 978-0-531-21093-2 (Hard cover) : 4000 sum.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23869 Инв. № 2013/141-11100
УДК 342.39И
 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar