Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (29 iyuldan -1 avgust 2014 y.)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 29 iyuldan 1 avgust  2014 yil kunlari 1945 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:
 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 223 nusxa, avtoreferatlar -9 nomda, CD-ROM-5 ta. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.
 
- Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 589 nusxa, gazetalar - 1119 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.


Ўзбек миллий бош кийимлари [Matn] : XIX - XX асрлар = Национальные головные уборы узбеков= National uzbek headgears  : XIX - XX вв / мухаррир  Р. Муртазоева .  - Тошкент: Sharq NMAK,2014.-336б.:расм.-Фойдаланилган адабиётлар: 295-297б.-1000нусха.-ISBN9789943-004658муқовада):48000сўм

Дюма А.А.
Граф Монте Кристо. Иф қалъасининг маҳбуси//Дюма, А.А.; А. Дюма; пер. c русс. Т. Рустамов  - Ташкент:Янги аср авлоди, , 2011  - 748б.- ISBN 978994308667-8 (сўм12000)


Абдуллахўжаева М.С.
Патологик анатомиядан атлас [Матн] = Атлас патологической анатомии / М.С. Абдуллахўжаева;.-Тошкент : Ниҳол,2013. - 358 б. : рангли расм.- ISBN 978-9943-23-066-8 (муқовада) : 15000 сўм.


Ўзбекистон Республикаси кодекслари [Matn] : 2014 йил 1 мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар биланЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги .- расмий наш . - Тошкент : Адолат,2014 .  - 1056 б. .  - 2000 нусха .  - ISBN 9978-9943-394-96-4(муқовада):22000сўм.

Фозилов Э.И.
Алишер Навоий асарлари луғати [Матн] : К.1 . - Toшент : Niso Poligraf ,2013 .- 1008 б.- 100 нусха.- ISBN 978-9943-4046-6-3 (муқовада):24200сўм.


The roots of Wisdom [Text] / Y. C. Yangshtng  .  - China : Higher education press , 2009 .  - 380 р. .  - (Chinese-English) . - Обл., тит. л., текст парал. на китайском и англ. яз. .  - ISBN 978-7-208-08338-7 : 8000 sum.


Manole,  Tatiana
Finantele publice locale [Text] : rolul lor in consolidarea autonomiei financiare la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale:/T. Manole;мухаррир E. Grosu .- Chisinau: Editura Epigraf , 2003 .  - 240 p. - Bibliografie p.231-239-ISBN9975-903-77-0: 9000 sum.
  
Interesting wold houses [Text] : Shanghai modern public buildings history . - China  , 2010 .  - 312 p : il. .  - ISBN 7-5608-2800-0:10000sum.Untila,  Veaceslav
The black blots of the red government [Text] :   / V. Untila  .  - Chisinau: Ulysse , 2004 .  - 292p. - (Bons Offices) - ISBN 9975-9785-2-5 : 8000 sum.


Caproş,  Natalia
Coronary artery disease [Text] : environmental and genetic factors / N. Caproş . - Chişinau: SC Profesional service SR.,2012  -244 p. table .  - References:p.223-227 - ISBN 978-9975-4319-5-8 (hardcover) : 8000 sum

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar