Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (24-28 sentyabr 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 24-28 sentyabr oyida 1844 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 151 nusxada avtoreferatlar, 237 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 120 nusxada jurnal,1780 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tildagi kitoblar

Rahimova N.
Ona va bola [Matn] : Yosh onalar uchun qo’llanma / F. Quvonova, Q. Jaylobova  .  - Toshkent : Yangi asr avlodi , 2012 .  - 128 b. .  -  : 5000
1. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/131-7706
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/131-7707
UDK 61

 


 

 Farhodiy R.
Iqlim o'zgarishi bolalar nigohida  .  - Toshkent : Bekinmachoq-plyus , 2011 .  - 52 b. .  -  : 4000
1. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/114-A6508
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/114-A6509
UDK 55
 

 

 

Bolalar ensiklopediyasi [Tekst]  . - Toshkent : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti , 2012 .  - 664 b. .  -  : 28000
1. MIRS Shifr Inv. № 2012/126-7244
2. MIRS Shifr Inv. № 2012/126-7245
UDK 03
 

 

 

O-29
"O'zneftgazqazibchiqarish" aksiyadorlik kompaniyasi [Matn]  .  - Toshkent : Ma'naviyat , 2012 .  - 320 b. .  -  : 38000
1. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/132-A7797
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/132-A7798
UDK 62
BBK 65.291(5O')
 

 

Davron,  Shodiyor
Matematika: arifmetika [Tekst]  .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .  - 124 s. .  -  : 7300
1. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/131-7636
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/131-7637
UDK 51
 

 

 

Karimov I.A.
Bizning yo'limiz - demokratik islohatlarni chuqurlashtirish va modernizatsiya jaroyonlarini izchil davom ettirish yo'lidir  .  - Toshkent : O'zbekiston , 2012 .  - 312 b .  -  : 7000 s
1. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/152-А9337
 

 

 

 

Rus tilida

А 86
Арустамов,  Эдуард Александрович
Оборудование предприятий торговли [Текст] : учебное пособие/   Э. А. Арустамов  .  - 8-е изд . - М. : Дашков и К , 2012 .  - 452 с. .  - Лит.: с. 451 - 1000 экз. .  - ISBN 978-5-394-01524-3 (в пер.) : 61446 сум.
1. ЧЗ1 Шифр V-257562 Инв. № 2012/116-6567
УДК 658
 

 

Т 17
Тамоников,  Александр Александрович
Приказано совершить подвиг [Текст] : роман/   А. А. Тамоников  .  - М. : Эксмо , 2011 .  - 352 с. .  - (Тамоников. Батальон мужества) . - 3000 экз. .  - ISBN 978-5-699-48105-7 (в пер.) : 19904 сум.
1. ЧЗ1 Шифр V-257581 Инв. № 2012/116-6568
ББК Р2-3
 

 

М 69
Михеева,Елена Викторовна
Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера [Текст] : учебное пособие/   Е. В. Михеева, О. И. Титова  .  - 5-е изд., стер . - М. : Академия , 2009 .  - 208 с. .  - (Среднее профессиональное образование) . - Лит.: с. 204-205 - 2000 экз. .  - ISBN 978-5-7695-6339-3 (в пер.) : 47011 сум.
1. ЧЗ1 Шифр VI-346970 Инв. № 2012/116-6572
УДК 657.22.011.5

 

Хрестоматия по литературе для начальной школы : справочник школьника  .  - Ташкент : Art flex , 2009 .  - 640с. : a-ил. .  - ISBN 978994330168-9 (сум.7000)
Хрестоматия составлена в соответствии с программой литературного образования школьников начальных классов.  Эта книга-прекрасное подспорье для школьников в изучении литературы.
1. ХР Шифр V-256957 Инв. № 2010/22-А1378
2. ХР Шифр V-256957 Инв. № 2010/22-А1379
УДК 8(075) ББК 17

 

К-23
Каримов,  Ислам Абдуганиевич
Наш путь - углубление демократических реформ и последовательное продолжение модернизации страны : Том 20/   И. А. Каримов  .  - Ташкент : Ўзбекистон , 2012 .  - 208с .  -  : 7000 с
1. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/152-А9333
ББК 66.3(5Ў)
 

 

Ingliz tilida 

Kwon M.Frankl,  Sungmi & John
Essential Korean for business use [Теxт]  .  - Korea : Hollym , 2011 .  - 400 p. .  -  : 27000
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7191
UDC 40
 

 

 

 

James C.Abegglen
21st-century japanese management [Теxт] : New systems,lasting values  .  - UK : Palgrave Macmillan , 2006 .  - 194 p. .  -  : 28300
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7190
UDC 33
 

 

 

Kim, Kee-duk
On the front line of korean genre films [Теxт] : Illumination Series 4  .  - Korea  , 2011 .  - 223 p. .  -  : 28300
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7189
UDC 70
 

 

 

The tales of the Heike [Теxт]  .  - New York : Columbia University Press , 2006 .  - 216 p. .  -  : 25300
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7188
UDC 90
 

 

 

 

Joon-sik,  Choi
Won-Buddhism: The birth of Korean Buddhism [Теxт]  .  - Seoul : Jimoondang , 2011 .  - 176 p. .  -  : 29000
1. ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7187
UDC 20
 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar